Redactie DHA – Herinrichting Stationsplein start in januari + Ronald Boutkan – Vragen BvDH over stationslocatie

Herinrichting Stationsplein start in januari

Den Helder – In januari start de herinrichting van het Stationsvoorplein. Het gebied tussen station, park, watertoren en Beatrixstraat wordt groener, logischer en aantrekkelijker om te verblijven. Voor voetgangers en fietsers komt meer ruimte. Motorvoertuigen krijgen wat minder vrij baan. Dit alles zonder tekort te doen aan verkeersveiligheid en doorstroming.

Om dit mogelijk te maken heeft het college van B&W een aantal verkeersbesluiten genomen. Deze liggen vanaf deze week ter inzage. De verkeersbesluiten en bijbehorende tekening zijn in te zien op http://www.officielebekendmakingen.nl. Een filmpje van hoe het gebied eruit komt te zien staat hier: http://www.zeestad.nl/ontwikkeling/stationslocatie

De manier waarop de Beatrixstraat is ingericht, wordt doorgetrokken tot aan de watertoren. Dit gebied, dat aansluit op het Stadspark, wordt uitsluitend bestemd voor voetgangers en fietsers. Tussen dit gebied en het plein voor het station komen de rijbanen voor het gemotoriseerd verkeer.

Autoverkeer beperkt
Het autoverkeer aan de oostzijde van het stadspark (bij Rialto) op het Julianaplein wordt beperkt. Doel is een aantrekkelijke fietsroute langs het Stadspark tot aan de Zeedijk te maken. De rijbaan wordt hier veranderd in een (brom)fietspad. Bedrijven en woningen aan deze kant blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Expeditie-verkeer is hier toegestaan tijdens beperkte uren, net als in de rest van het centrum. Taxi’s hebben altijd toegang. De noord- en westkant van het stadspark, met parkeervakken, blijven beschikbaar voor alle andere motorvoertuigen.

De oversteekbaarheid van de rijwegen voor het station is heel belangrijk. Uiteraard wat betreft veiligheid, maar ook als warm welkom in de stad. Daarom wordt de ligging van enkele zebrapaden aangepast, zodat er logische routes ontstaan bij de watertoren, naar het park en richting de Beatrixstraat.

Taxi
Na het stationsvoorplein wordt ook de Boerhaavestraat opnieuw ingericht. Dat wordt weer een woonstraat zonder taxistandplaatsen. Deze verhuizen namelijk naar de voorzijde van het NS-station. De opstelplaats voor touringcars die nu voor het station is gelegen, gaat naar de overzijde van de weg.

Door het verschuiven van gedeelten van de Middenweg en Parallelweg vermindert bij het busstation de manoeuvreerruimte voor bussen. Daarom krijgt het (bus)verkeer vanaf het busstation voorrang op het verkeer op de oostelijke rijbaan van de Parallelweg (aan de kant van ING). Dit is nodig vanuit het oogpunt van veiligheid en de vlotte doorstroming van het busverkeer.

Den Helder Actueel, 8 december 2016 – 07:34

Reacties:

Kees Jan
8 december 2016 at 21:37
“Slaap kindje Slaap daar buiten loopt een …….” Of is het “Slaap Raadje je Slaap, daar buiten loopt een ….”
.
Wie maakt de gemeenteraad nu is wakker…. Zijn ze nu echt allemaal te dom om te doen waar ze voor zijn ingehuurd? Nog even en ze springen allemaal de sloot in omdat Koen Schuiling en consorten dat vragen.
.
De gemeenteraad van Den Helder gaat onder ander over de bestemmingsplannen. Zij hebben inspraak wat wel en wat niet mag, tevens geven ze de burger via een bestemmingsplan de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Een recht die je als burger hebt, maar die door luiheid van een gemeenteraad niet mogelijk is. En het college zal het echt niet uit zich zelf in de raad brengen, omdat zij zeker niet naar kritiek van een burger willen luisteren. Maar tegenwoordig is er geen eigen idee meer binnen de raad en gaan ze als zwakke schapen achter het college aan.
.
De ontsluiting van het busstation word ronduit gevaarlijk. Waar draaien vrachtwagen uit de Boerhavestraat richting de rotonde. En hoe moeten vrachtwagens die laden en lossen terug komen op het Bernardplein. Z’n afstand achteruit rijden met een grote trailer is levensgevaarlijk.
.
En wie verzint het om een rotonde te maken om de watertoren, waar als eindelijk alle rechtszaken zijn doorlopen iemand gaat wonen. Veilig je kleinkinderen in en uit huis laten is er niet meer bij.
.
Overigens kan het aan mij liggen, maar ik krijg via de link in het persbericht geen enkele tekening of enig dossier over de stationslocatie te zien….
Ook bij zelf invullen, geen enkel resultaat wat er op lijkt;
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/resultaat/?zkt=Uitgebreid&pst=Tractatenblad|Staatsblad|Staatscourant|Gemeenteblad|Provinciaalblad|Waterschapsblad|BladGemeenschappelijkeRegeling|ParlementaireDocumenten&dpr=AnderePeriode&spd=20161001&epd=20161231&sdt=DatumPublicatie&org=Den+Helder&orgt=gemeente&ap=&pnr=1&rpp=10

qrap88
14 december 2016 at 02:04
… Vet handig om te starten in Januari, een van de maanden dat werkzaamheden aan de straat vaak stil liggen wegens vorst !
Voor kees Jan:
Die rotonde om de watertoren is bestemd voor fietsers… VET HANDIG ook #NOT
Publicatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-69038.html
Tekeningen:
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2016-42484/1/bijlage/exb-2016-42484.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2016-42485/1/bijlage/exb-2016-42485.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2016-42486/1/bijlage/exb-2016-42486.pdf
Ps: wel jammer dat dit niet op 1 tekening kon, nu mis je het overzicht

Judge X
15 december 2016 at 00:32
Een veilige oversteek bij het station (vanuit de trein JX) als warme welkom (voor ons aantrekkelijk winkel- en uitgaanscentrum JX).
Jammer dat de meeste treinen hier tegenwoordig niet meer aankomen!

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28859827.ece/Het-regent-kritiek-om-intercitys-die-Den-Helder-niet-halen?lref=SL_1

Skriks
15 december 2016 at 09:37
Mijn broek zakt een beetje af van de tekst bij de tekening, het klinkt als een afstudeertekstje van de middelbare school.
´Paden omzoomd met bloeiende, kleurrijke inheemse planten…´ en ´stoere en stevige bomen met hun lommerrijke schaduw…´, daar is op gebuffeld, die tekst heeft wat gekost.
En precies dát geld had aan een voetgangerstunnel kunnen worden besteed, zebrapaden verplaatsen kan iedereen en het lost minimale doorstromingsproblemen op, het stadsaanzicht verandert er ook nauwelijks door.
Mijn inschatting is ´een gebrek aan ambitie en toekomstgericht denken´ en dat men met minimale middelen probeert ´wat op te poetsen´.
Aan de tekst is veel aandacht besteed, het project moest tenslotte ´verkocht´ worden.

Sanderuitdenhelder
15 december 2016 at 09:56
voetgangerstunnel? waar is die nodig dan?

Skriks
15 december 2016 at 12:04
De oversteekbaarheid van de wegen tegenover het station wordt belangrijk bevonden, de veiligheid voor voetgangers en fietsers ook, terecht. De doorstroming van gemotoriseerd verkeer wil je uit milieu en economische overwegingen ook niet belemmeren en daarnaast wil men ook nog ´grandeur´. Buiten het feit dat de parallelweg het station en dus de reizigers isoleert op het ´stationseiland´, is er sprake van een ´wil tot opwaardering´ van de zeedijk route. @Sander, ik zou zeggen keus genoeg, het lijkt toch echt een geldkwestie en gebrek aan durf.
Niet veel steden hebben een ´kopstation´, daar kun je als gemeente en projectontwikkelaar blij mee zijn en gebruik van maken.

http://denhelderactueel.nl/2016/12/herinrichting-stationsplein-start-januari/

Vragen BvDH over stationslocatie

Den Helder – De fractie van Beter voor Den Helder heeft het college enkele vragen gesteld over de herinrichting van de Stationslocatie. Zo wil de partij weten waarom wordt gewerkt met “verouderde bestemmingsplannen” en waarom er nooit een nieuw plan is gemaakt, nadat het vorige begin 2015 nietig werd verklaard door de Raad van State.

Verder is de fractie van mening dat de omgevingsvergunning voor de stationslocatie erg laat is gepubliceerd en de raadsleden van Beter voor Den Helder willen van het college dan ook weten hoe zij omgaat met de eventuele bezwaren en de afhandeling daarvan. Tot slot is de vraag of de werkzaamheden, als er bezwaren binnen komen, gewoon doorgaan en zo ja, wat daar dan de financiële gevolgen van zijn.

Den Helder Actueel, 15 december 2016 – 09:19

Reacties:

Judge X
15 december 2016 at 15:20
Voor het college is op dit moment hier maar één zaak belangrijk; SAIL Den Helder !!!
Op dat moment kan men de treinreiziger een welkom heten,met een ‘rode loper’ van het station tot aan de nieuwe schouwburg.
” En wij verwachten u weer,volgend weekend en op doordeweekse dagen ! “.
En ik zeg toedeledokie.

D.A
15 december 2016 at 16:32
Dat lijken mij wel iets van boten, en de station locatie is vaak, of juist niet, te vinden bij de gele wagons.( humor ). Het lijkt wel leuk, maar ergens word het een enkel baans. De rails liggen nog wel, maar deze zijn ooit gebruikt door / van de V.A.M., en de offshore. Betreffende de veiligheid van vervoer, mag je geen enkel spoor gebruiken. Het knelpunt is echter het park en de subsidie natuur,………..en natuurlijk de NS. Het begint met een nieuw stadshuis. Enne het nooit beter & helder !

qrap88
16 december 2016 at 01:41
Die SAIL bezoekers komen dan waarschijnlijk maar tot Schagen of Anna Paulowna…

http://denhelderactueel.nl/2016/12/vragen-bvdh-stationslocatie/