Redactie DHA – Gemeentelijke cultuurvisie: meedoen en uitstralen

Den Helder – Burgemeester en wethouders hebben een nieuwe visie op cultuur gepresenteerd. In de nota “Cultuur kleurt het leven” laten zij zien welke zaken wat hen betreft de komende vijf jaar centraal staan in het gemeentelijke cultuurbeleid. Die onderwerpen zijn vooraf besproken met vertegenwoordigers uit het culturele veld. Het college legt de visie binnenkort voor aan de gemeenteraad, die uiteindelijk de nieuwe cultuurvisie vaststelt.

Cultuur doet iets met je. Het maakt onze stad levendig en aantrekkelijk. Cultuur geeft ons leven – en daarmee ook onze stad – kleur. Daarom is het belangrijk dat de gemeente ook op dat gebied goed beleid voert. En aan een goed beleid gaat een visie vooraf.

“Cultuur is van én voor ons allemaal”. Verantwoordelijk wethouder Trees van der Paard vindt het daarom belangrijk dat alle inwoners van Den Helder er actief aan kunnen deelnemen en ervan kunnen genieten. “Vooral de jeugd. Tegenwoordig heb je competenties als creativiteit, samenwerking, initiatief nemen en kritisch denken nodig. Cultuur vormt hiervoor een basis. Als kinderen jong kennismaken met cultuur kunnen zij hun talenten verder ontwikkelen. Bovendien is de kans groot dat zij zich daardoor ook als ze volwassen zijn tot cultuur voelen aangetrokken.”

Onderlinge samenwerking
Wat de volwassenen betreft ziet zij graag dat die zelf initiatieven nemen en activiteiten organiseren. “En voor ouderen is het belangrijk dat zij actief blijven deelnemen aan de maatschappij. Culturele activiteiten bezoeken of daaraan zelf deelnemen, helpt daarbij. Wij zoeken dus de komende jaren naar mogelijkheden waardoor iedereen zoveel mogelijk betrokken is en blijft”, aldus de wethouder. Zij ziet daarin een grote rol weggelegd voor het culturele veld en het onderwijs, vooral in de onderlinge samenwerking en afstemming.

Voor de wethouder is het belangrijk dat niet alleen de eigen inwoners, maar ook degenen die de stad bezoeken genieten van het grote aanbod dat er in Den Helder is. “We hebben zoveel te bieden. Een prachtig theater, diverse galerieën, een bioscoop, filmhuis, centrum voor kunstuitleen en veelzijdige musea met bekendheid tot ver buiten onze gemeentegrenzen. In al die locaties heb je volop de mogelijkheid om activiteiten te organiseren, die mee te maken, te ervaren, te voelen. Onze inwoners mogen daar trots op zijn en dat gevoel ook uitdragen. Zodat ook bezoekers aan onze stad en inwoners van onze buurgemeenten weten dat Den Helder het culturele hart van onze regio is.”

Cultureel ondernemen
Cultureel ondernemen is een ander speerpunt dat centraal staat in de visie van het college. In een tijd waarin de overheid zich (op financieel gebied) steeds verder terugtrekt, heeft een grote dosis ondernemerschap in de culturele sector veel voordelen. Om dat te stimuleren wil het college hierover afspraken opnemen in subsidieovereenkomsten. Daarnaast komt er jaarlijks een bedrag beschikbaar als impuls voor culture experimenten.

De gemeenteraad behandelt de cultuurvisie op maandag 25 april. Voorafgaand daaraan, op 11 april, buigt de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling zich erover. Zodra de visie definitief is, neemt de gemeente het initiatief voor het uitwerken van de speerpunten.

Den Helder Actueel, 24 maart 2016 – 08:32

http://denhelderactueel.nl/2016/03/gemeentelijke-cultuurvisie-meedoen-en-uitstralen/