Redactie DHA – Gemeente eind augustus om tafel over gebreken zwembad + Gemeente Den Helder – 3D-animatiefilm van nieuw zwemcomplex voor Den Helder

Gemeente eind augustus om tafel over gebreken zwembad

Den Helder – Niet eerder dan eind augustus of begin september zit de gemeente Den Helder om tafel met de aannemerscombinatie Tuin / Van der Wal, om de gebreken bij het zwembad te bespreken. Dat meldt het college in een brief aan de gemeenteraad.

“Al sinds de oplevering van zwembad Heersdiep, 5 jaar geleden, zijn verschillende gebreken in het zwemcomplex geconstateerd. Zo zitten er scheuren in de zogenaamde perronvloeren, komen wandtegels in verschillende opslagruimten los, corroderen roestvrijstalen leidingen en ophangbeugels en zijn de bufferwatervaten in de kelder niet waterdicht, waardoor de bewapening van het beton mogelijk wordt aangetast”, zo schrijft het college.

“In de afgelopen jaren is veelvuldig overleg geweest met de bouwer, bouwcombinatie Tuin Van der Wal, waarbij de verschillende gebreken zijn aangepakt met het oog op herstel. Omdat keer op keer genoemde ingrepen niet danwel onvoldoende succesvol zijn gebleken heeft de gemeente de aannemerscombinatie recentelijk aansprakelijk gesteld voor alle gebreken die sinds de oplevering zijn geconstateerd. Daarbij is tevens de door de bouwcombinatie afgegeven garantiebepalingen ingeroepen.”

Inventarisatie

Op dit moment wordt samen met de exploitant een goede inventarisatie van de gebreken gemaakt. “Deze inventarisatie vormt de ‘agenda’ voor het overleg, te houden met de bouwcombinatie eind augustus/ begin september. Vooruitlopend op een mogelijk juridisch traject (dat we liever niet zouden inzetten, maar alleen als het niet anders kan) zal de inzet van het overleg zijn om samen met de aannemerscombinatie alsnog tot constructieve -zowel in aard als in overleg- oplossingen te komen.”

De veiligheid van gebruikers van het zwembad staat voorop. Uit eerdere onderzoeken is naar voren gekomen dat de constructieve veiligheid gewaarborgd is. “Om echter de veiligheid voor publiek en personeel ook tijdens bovengenoemd traject met de bouwcombinatie te kunnen blijven garanderen, is recentelijk opdracht gegeven aan een onafhankelijk adviesbureau om de kwaliteit van de constructie grondig te onderzoeken. De betonboringen die hiervoor benodigd zijn zullen zoveel mogelijk buiten de ‘publieksuren’ worden uitgevoerd.”

Dossieronderzoek

Naast het bovenstaande vindt op dit moment dossieronderzoek plaats om te bezien of ook andere bij de bouw betrokken partijen alsnog (juridisch) aangesproken kunnen worden op hun rolvervulling ten tijde van de ontwikkeling van het zwemcomplex. “De inzet zal daarbij zijn dat de gemeente zo min mogelijk de financiële gevolgen zal moeten hoeven dragen van de benodigde herstelwerkzaamheden alsmede van de gevolgschade voor zowel de gemeente als de exploitant.”

Den Helder Actueel, 25 jul 18 – 09:39

Reacties

Henk van Kuijk
25 juli 2018 at 16:23
Conclusies: 1. Dat de gebreken al direct na oplevering optraden, is onder de tafel gehouden; 2. “Zo min mogelijk” ten laste van de gemeente, dat betekent dat de gemeente genoegen neemt met flink bijbetalen; 3. De gemeente heeft niet bepaald haast om de zaak in orde te krijgen; 4. Niet duidelijk wordt gemaakt op welke wijze de bouwer al heeft geprobeerd de gebreken op te lossen, en waarom dat niet gelukt is; 5. Betonboren: dat betekent dat het probleem vooral zit in het gebruikte beton; vreemd, want dit is niet het enige zwembad ter wereld, expertise wat betreft goed materiaalgebruik is zo na te gaan.

Bodelo
25 juli 2018 at 16:51
Henk, het rapport moet nog geschreven worden en jij trekt al conclusies? Opmerkelijk!

Kobus
25 juli 2018 at 18:46
Corroderen, roesten , van roestvrij stalen leidingen?

RB
25 juli 2018 at 19:14
yep, het is ook roestvast staal en niet roestvrij staal, chloriden kunnen de oxidehuid redelijk beschadigen waardoor het metaal onder de beschermende huis door aanraking met zuurstof kan gaan oxideren, in een zwembad met veel chloor is het niet echt een goede materiaalkeuze denk ik, maar ik ben geen zwembadbouwtechnisch Ingenieur dus laat dat aan anderen over

hotmailtwo
25 juli 2018 at 19:19
@Kobus, als men niet resistent rvs gebruikt heeft kan het inderdaad corroderen en snel ook in die chemische omgeving. Dus het rvs 304 of 316 wat je normaal bij de ijzerhandel kan kopen is in een zwembad uit den boze.

https://denhelderactueel.nl/2018/07/gemeente-eind-augustus-om-tafel-over-gebreken-zwembad/

3D-animatiefilm van nieuw zwemcomplex voor Den Helder

Gepubliceerd op 5 apr. 2012

Het vertrouwde zwembad De Schots verdwijnt en maakt plaats voor een nieuw complex geschikt voor recreatie en wedstrijdzwemmen. In deze 3D animatiefilm ziet u hoe het zwembad eruit komt te zien.

Reacties:
https://youtu.be/zATrTENCWoQ

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=zwembad