Redactie DHA – Geen nieuwe plantsoenendienst gemeente

Den Helder – De gemeente heeft geen nieuwe plantsoenendienst opgericht en mensen met een uitkering die tijdelijk worden ingezet voor het groenonderhoud binnen Den Helder komen niet bij de gemeente in dienst. Dat antwoordt het college in reactie op vragen van de ChristenUnie.

Eind juli maakte het college melding “van mensen met een uitkering die met handgereedschap het onkruid op de verharding te lijf gaan”. Het persbericht besloot met: “deze nieuwe medewerkers…”. Het bericht was voor de CU aanleiding wat vragen te stellen aan burgemeester en wethouders.
1. De term “nieuwe medewerkers” lijkt er op te duiden dat deze mensen bij de gemeente in loondienst zijn gekomen. Is dat juist?
2. Betekent dit dat de gemeente weer een gemeentelijke plantsoenendienst heeft ingericht/opgericht?
3. Mensen die werken, hebben recht op loon. Zijn deze mensen nu uit de bijstand en hebben zij een volwaardig inkomen?”

Deze week kwam het antwoord van het college, door loco-burgemeester en wethouder Bob Haitsma:
“Er is een aannemer gecontracteerd voor het vegen en borstelen van straten. In mei bleek dat de aannemer niet aan zijn verplichtingen voldeed en tegen boetes opliep. Deze boetes zorgen niet voor een schoner straatbeeld. Daarom hebben we gezamenlijk naar een oplossing gezocht hoe de aannemer toch aan zijn verplichtingen kan voldoen. Daar is de huidige werkwijze uit voortgekomen: de aannemer huurt via een uitzendorganisatie gedurende 1 of 2 maanden minimaal 10 mensen met een uitkering in om het straatbeeld te verbeteren. Dit gebeurt in de vorm van een pilot.”

“De gemeente heeft deze medewerkers niet in dienst genomen. Ze zijn voor de duur van de pilot in dienst van de uitzendorganisatie in een dienstverband van 36 uur per week tegen het wettelijk minimumloon. De gemeentewerf aan de Ambachtsweg 25 is hun standplaats. Einddoel is een beter straatbeeld én inzet van mensen met een uitkering.”

Den Helder Actueel, 9 september 2016 – 05:48

http://denhelderactueel.nl/2016/09/geen-nieuwe-plantsoenendienst-gemeente/