Redactie DHA – Geen gelden voor spoedeisende zorg en verloskunde + Ronald den Boer – Geen geld voor ziekenhuis Den Helder + ‘Watertoren niet goedkoper’ + NHD – Excuus politieagent

Nog geen gelden voor spoedeisende zorg en acute verloskunde

Den Helder – De financiën om in het ziekenhuis van Den Helder acute verloskunde en spoedeisende zorg te behouden, zijn nog steeds niet veilig gesteld. Dat schrijven burgemeester en wethouders in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

Het college heeft een gesprek gehad met de raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Dit overleg ging onder andere over de voortgang van de gesprekken met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) over de beschikbaarheidsgelden.

De raad van Bestuur heeft bericht dat de extra beschikbaarheidsgelden voor de locatie Den Helder nog niet zijn veilig gesteld. De NZA heeft hier nog geen besluit over genomen. De beschikbaarheidsgelden voor acute verloskunde en spoedeisende zorg zijn nodig om uitvoering te kunnen geven aan het locatieprofiel van Den Helder. De verwachting was dat de beschikbaarheidsgelden op dit moment zouden zijn toegekend. De Raad van Bestuur houdt op dit moment als deadline 1 oktober aan.

“Inmiddels trekken wij waar mogelijk samen met de Raad van Bestuur op om zo snel mogelijk een positief besluit te krijgen voor de locatie Den Helder van de Noordwest Ziekenhuisgroep”, aldus het college in de brief aan de raad.

Den Helder Actueel, 9 augustus 2017 – 10:38

Reacties:

Judge X
9 augustus 2017 at 12:10
“De Raad van Bestuur houdt op dit moment als deadline 1 oktober aan”.
‘Op dit moment’ is een flexibel begrip, krijgen we op 1 oktober dan misschien een nieuwe deadline ? ….antwoord: nee, want deadline betekent ‘fatale datum’ het geen inhoudt dat als op die datum de beschikbaarheidsgelden nog niet zijn toegekend, dit ook niet meer zal gebeuren !

¥ Raadsinformatiebrief
Raadsinformatiebrief ¥ Pagina 1 van 1
Nr. RI17.0083 (2017)
Betreft: Overleg Noordwest Ziekenhuisgroep
Aan de leden van de Gemeenteraad
Op 19 juli jongstleden vond overleg tussen de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep
en het college van burgemeester en wethouders plaats. Het overleg kende hetzelfde karakter als
eerdere overleggen die, zoals vastgelegd in een convenant, op periodieke basis plaatsvinden. Tijdens
het overleg zijn de jaarstukken van de Noordwest Ziekenhuisgroep over 2016 en de status van de
overleggen met betrekking tot de beschikbaarheidsgelden besproken.
Het college is geïnformeerd over de voortgang van de gesprekken met het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit over de beschikbaarheidsgelden.
De Raad van Bestuur houdt het college in de vervolgfase op een parallel informatieniveau. Zodra hier
mededelingen over te doen zijn informeren wij u direct.
Met betrekking tot het convenant is de jaarrekening 2016 van de Noordwest Ziekenhuisgroep zonder
negatieve opmerking afgedaan. Het financiële jaar van de Noordwest Ziekenhuisgroep kent een
positief resultaat, met een winstmarge van 3%. De Raad van Bestuur heeft daarnaast de route richting de
ambitieagenda op het gebied van bouw en ICT geschetst.
Den Helder, 25 juli 2017.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
burgemeester
Koen Schuiling
secretaris
Robert Reus
Bijlage:
Jaarverslag en jaarrekening Noordwest Ziekenhuisgroep 2016

En hoe zit het met de GARANTSTELLING ???

Sigmund
9 augustus 2017 at 14:47
Een reden voor het uitblijven van een besluit zou heel goed kunnen zijn, dat de NZA de cijfers van NWZ niet vertrouwt. En daar zouden zij nog wel eens groot gelijk mee kunnen hebben! De Raad van Bestuur van NWZ laat via de eigen website weten, dat een “extern bureau” heeft berekend dat het ziekenhuis op het 7 x 24 leveren van acute zorg en geboortezorg op locatie Den Helder jaarlijks € 11,3 miljoen moet toeleggen. Erg onafhankelijk zal dat “externe bureau” dan wel niet geweest zijn, want deze bewering is volstrekt ongeloofwaardig. Luttele jaren geleden schreef het voormalige Gemini Ziekenhuis immers nog zwarte cijfers! Creatief boekhouden voor beginners: Zo veel mogelijk diagnostiek, behandelingen en opnames van Den Helder overhevelen naar Alkmaar (in hoeverre dat al dan niet gebeurd is, valt overigens op geen enkele wijze op te maken uit het jaarverslag of de financiële jaarstukken van NWZ), vervolgens alle daarmee gegenereerde inkomsten toeschrijven aan de locatie Alkmaar maar de verdeelsleutel voor de kostentoerekening aan beide locaties ongemoeid laten…..
En daarbij: Als 11,3 miljoen euro als een onoverkomelijk probleem wordt gepresenteerd bij een jaarlijkse omzet van ruim 475 miljoen euro en een balanstotaal van meer dan 340 miljoen euro, zou de Raad van Bestuur van NWZ er goed aan doen om de gestelde prioriteiten en de eigen competentie eens kritisch te (laten) bezien!

RB
9 augustus 2017 at 21:52
van de zotte als we geen spoedeisende zorg meer zouden kunnen krijgen in DH…….
dit vind ik zorgelijker dan bijvoorbeeld de kampanje of de (vogel)opvang / asiel……

Remco Duijnker
9 augustus 2017 at 22:52
Ik deel uw mening wat betreft de spoedeisende zorg. Zoiets zou altijd een hoge prioriteit moeten hebben. Het is daarnaast natuurlijk ook zorgelijk dat andere dossiers, die of voorkomen hadden kunnen worden of eenvoudig op te lossen zijn, zo hoog kunnen oplopen of maar blijven doorzweren.

scherpe ogen en oren
9 augustus 2017 at 22:15
En daar is het volgende hoofdpijn dossier!!! Het wordt voor de Burgemeester billen knijpen na zijn populaire uitspraak in de raad!

Fred
9 augustus 2017 at 23:23
Ja ja , Deze,””Onze””, burgervader, vecht wat af, of ….. was dat een belofte die een waarde vertegenwoordigd , van een wassen neus.

Hijneken
10 augustus 2017 at 00:41
We leven in het jaar 2017… Het is ongekend asociaal dat ziekenhuizen winst moeten draaien, alsof ziek zijn geld moet opleveren. En dan als klap op den vuurpijl, er is onvoldoende geld? Het lijkt wel 1617…

Judge X
10 augustus 2017 at 14:12
https://www.zorgvisie.nl/PageFiles/96244/Convenant%20ziekenhuis%202014.pdf

strandloper
17 augustus 2017 at 01:04
Inmiddels heeft de NZA besloten geen extra geld te verstrekken. Het moet maar regionaal worden opgelost. Wat betekent dat in werkelijkheid? Dat patiënten in Den Helder en omstreken naar hun moer kunnen lopen. De NZA wil geen uitzondering maken, alsof alles over een kam geschoren kan worden of appels met peren vergeleken kunnen worden. Hoe achterlijk is deze zogenaamde autoriteit? Bovendien een geld verslindende organisatie zonder enige opbrengst. De heer Schuiling gaat zich weer dood vechten?

Henk
17 augustus 2017 at 08:01
Wat een klap in het gezicht voor de mensen van deze regio en de medewerkers van de ziekenhuisgroep. Kennelijk heeft men dit gebied al afgeschreven. Wel subsidie voor Legoland en electrische auto`s maar niet voor een ziekenhuis.

Anton Hagen
17 augustus 2017 at 09:22
ONS ziekenhuis zal verworden tot een veredelde E.H.B.O post.
Er zal nog wel meer specialistische hulp verdwijnen binnen afzienbare tijd.
De Eurotekens in de ogen van de verzekeraars en andere financiële belanghebbenden zijn nu eenmaal belangrijker dan het ,,klootjesvolk” In Den Helder en omgeving.

Peter
17 augustus 2017 at 19:07
Beste mensen,
Neem van mij aan dat dit de raad van bestuur van het ziekenhuis dit besluit niet betreurd. Dit zullen ze naar buiten toe natuurlijk nooit toegeven, maar alle signalen zijn hier naar. Veel ondersteunende diensten (inkoop afdeling, personeels zaken, apotheek, centrale sterilisatie, magazijnen enz.) zijn al uit Den Helder verdwenen en een deel van de zorg ook. En dan mooie plannen maken met als voorwaarde voor de uitvoer, dat de overheid met vele miljoenen extra over de brug komt. Wie gelooft hier in ?
Nee, over een aantal jaren ( als de verbouwing in Alkmaar is uitgevoerd en er voldoende capaciteit is) zal het ziekenhuis hier verdwijnen.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/08/nog-geen-gelden-spoedeisende-zorg-en-acute-verloskunde/

Geen extra geld voor ziekenhuis Den Helder

De Nederlandse Zorg Autoriteit stelt geen negen miljoen euro beschikbaar voor het Noordwest-ziekenhuis in Den Helder.

Daardoor dreigen acute geboortezorg en spoedeisende zorg te verdwijnen. Patiënten moeten hiervoor straks wellicht naar Alkmaar.

Volgens woordvoerster Sietske Ligtvoet van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) zal het Noordwest Ziekenhuis het moeten doen met de twee miljoen euro zogeheten beschikbaarheidsgelden die ze al krijgt. Nergens in Nederland verstrekt de NZA daar bovenop nog een extra bijdrage om ziekenhuiszorg overeind te houden en ze is niet van plan daarin een uitzondering te maken. ,,Dat hebben we het ziekenhuis ook laten weten. Ons besluit is overigens genomen na grondig onderzoek van de situatie.’’

Volgens de NZA moet de oplossing regionaal gevonden worden, in samenspraak met zorgverzekeraars. ,,Als die oplossing strandt op bepaalde regels zijn we best bereid daarin mee te denken. En natuurlijk zien we er scherp op toe dat het ziekenhuis zijn zorgplicht voor de Kop van Noord-Holland nakomt.’’

Noordhollands Dagblad, 16 augustus 2017, 19:50

Reacties:

Theo Moras · Zijdewind
Dus nu zal dat de reden weer zijn dat de acute geboortezorg en spoedeisende zorg moet verdwijnen. Na veel ophef en acties werd het gezonde verstand gebruikt, en nu zal NZA het vuur weer aanjakkeren .
Maar natuurlijk houden ze het scherp in de gaten zodat het ziekenhuis zijn zorgplicht voor de Kop van Noord-Holland nakomt.’’
Waar zijn ze toch mee bezig, zorgplicht nakomen hebben ze het over.
Belachelijk!!

Ans Bosma · Den Helder
Treurig.

Arie Ruiter · Den Helder
De oplossing is; Alles wat geen toegevoegde waarde aan de zorg heeft meteen eruit trappen.En dan niet alleen regionaal.

Wilhelmina Kloosterhuis
zat er al lang weer aan te komen………

Fred Kwast
Waar !!! Blijft die meneer , die zich “”dood”” zou vechten voor het ziekenhuis en het behoud daarvan ?

Klaas Otten · Den Helder
Schuiling is met vakantie ……. en druk doende met het zoeken van een nieuw citaat van Laurel en Hardy voor de nieuwe raadsvergadering die over ons Gemini ziekenhuis …..

Klaas Otten · Den Helder
Jongens en meisjes dit nieuws moet toch geen verrassing zijn? Ik hoorde een tijd geleden van een medewerker die rondloopt in het ziekenhuis in Alkmaar dat de budgetten voor ziekenhuis Den Helder steeds kleiner worden …… Alkmaar wil al het “medisch werk’ naar Alkmaar toe halen … al gaat dit levens kosten … overigens doorverwijzen naar een academisch ziekenhuis vindt men daar ook een vies woord … liever verder prutsen en daarmee geld verdienen is daar het devies! En zorgverzekeraar VGZ heeft in december 2014 al miljoenen aan Noord West gegeven om de eerste hulp in Den Helder te kunnen behouden . Wat is er met dat geld gebeurd?

Judge X
23 augustus 2017 at 00:28
Onder het artikel ‘Samen voor behoud acute zorg ziekenhuis’ (DHA 18 augustus ’17) kan niet meer worden gereageerd.
Waarschijnlijk heeft er iemand bij DHA protest aangetekend, het geeft volgens mij aan dat wij reageerders op de goede weg zijn, want zulks doet zich meestal voor als de vinger op een zere plek wordt gelegd ! 🙂
Ik wilde onder genoemd artikel nog even een een link plaatsen om u te laten zien, dat B&W Alkmaar blijkbaar net zo omgaat met burger-inspraak, burger-participatie en burger-initiatief als B&W van Den Helder.
Daarom plaats ik de link maar onder dit artikel van ouder datum (DHA 9 augustus ’17), want ik wil het u niet onthouden.
Ook Alkmaar blijkt in verzet, iets om over na te denken ….
Link ….

Judge X
23 augustus 2017 at 00:29
…. link: https://www.reddehout.nl/category/nieuws/

strandloper
23 augustus 2017 at 02:14
De gang van zaken bij de reacties van bedoeld artikel vind ik zeer onbevredigend. Dat Roel Prins een reactie van hemzelf laat verwijderen, dat kan natuurlijk maar laat dan wel weten waarom. Dat er vervolgens gekoppelde reacties ook worden verwijderd, is ook logisch. Echter dat daarmee helemaal niet meer gereageerd kan worden op het artikel zonder enige uitleg is dubieus.
Ik voel mij niet serieus genomen en gemanipuleerd en zal derhalve niet meer reageren. Alles blijkt verrot. Hoera en applaus voor DHA, NHD, Ronald den Boer, Roel Prins, Gemeentebestuur en Noord Korea.

Henk van Kuijk
23 augustus 2017 at 14:38
De redactie behoort toch echt aan te geven waarom er opeens niet meer gereageerd kan worden, dit heeft de geur van censuur. Notabene rond een onderwerp dat zeer leeft en onze burgers bezorgd maakt. Stel, er is geen vroeg-natale zorg meer, en je gaat een baby krijgen op Texel? Of een toeriste die een te vroege bevalling heeft?
Willem Alexander en Maxima spraken anderhalf jaar geleden bij hun werkbezoek op Willemsoord hun zorgen uit over het mogelijk verdwijnen van acute zorg hier, ik was erbij als journalist Radio 5.

Glijn
23 augustus 2017 at 12:52
Kop op Strandloper we verplaatsen het door jou genoemde zooitje gewoon naar Alkmaar.
De Laatste dagen van Den Helder.
We waren er allemaal bij.
We hebben de slechtte bestuurders zelf toegelaten en hun gang laten gaan.

Dick Berts
23 augustus 2017 at 15:19
@DHA Waarom zijn al mijn reacties weggehaald? Is er weer met een kort geding gedreigd?

Dick Berts
23 augustus 2017 at 23:02
Correctie. Er is slechts een reactie van mijn weggehaald en daar is een duidelijke uitleg voor gegeven. Ik blijf de hele situatie wel betreuren.

Fred
23 augustus 2017 at 18:35
Is dat dreigen met een kort geding, dan wel eens eerder gebeurd? Worden de reageerders op zo’n manier monddood gemaakt ? Verbieden te reageren kan niet ( censuur), maar de mogelijkheid om te reageren beeindigen , kan wel. Wie of wat heeft druk uit geoefend om bepaalde reacties te doen verdwijnen ?

Dick Berts
23 augustus 2017 at 18:45
Ooit is een opiniestuk van mij van deze site verwijderd onder dreiging van een kort geding. Ik had me overigens graag voor de rechter willen verantwoorden voor dat stuk. Ik ga geen verdere discussie voeren op dit punt. Het Noordhollands Dagblad heeft druk uitgeoefend op DHA en Roel Prins om de kritische opmerkingen over Ronald den Boer van deze site te verwijderen en dat is vervolgens ook gebeurd. Ik betreur dat. Het NHD had gewoon met een open reactie moeten komen op deze site. Democratie in deze stad is gediend met openheid en niet met gedoe in achterkamertjes.

Fred
23 augustus 2017 at 20:03
Dus, mag ik nu aannemen, dat de kamer in het gemeentehuis van RdB nu ook gesloten is ? Dit om verdere insinuatie van partij kiezen door NHD te voorkomen ? Een overduidelijke constatering van feiten, en het commentaar daarop geven, schijnt tegenwoordig niet meer te mogen

Glijn
23 augustus 2017 at 20:15
Roland is dus machtiger dan we denken.

Judge X
23 augustus 2017 at 22:17
Of Roel Prins blijkt eenvoudig chantabel beste Glijn, wie zal het zeggen …. Roel Prins blijkbaar niet, misschien horen we hier wel helemaal niets meer van Roel Prins. 😉
Feit blijft dat het Roel Prins was, die verzocht om de reactie te verwijderen; citaat: ” Op verzoek van dhr Prins is deze reactie verwijderd “.
Onder het betreffende artikel kan dan wel niet meer gereageerd worden, hier kan dat wel en kan de discussie over de NWZ perikelen gewoon verder gaan totdat er 6 weken zijn gepasseerd. 🙂
Wat er daarna met de commentaren gebeurt is ongewis, zoals ik al eerder bij nog een ander artikel heb moeten constateren, waar commentaren waren verwijdert waarvan men dacht dat het artikel ondertussen wel uit beeld was verdwenen.
En precies daar liggen o.a. mijn interesses; ‘welke feiten lijken uit beeld te zijn verdwenen’, ‘welke structuren bestaan er achter de schermen aan ons oog ontrokken’ en ‘hoe laten we dat treintje ontsporen’.
Daar gaan we allen nog een hoop lol aan beleven. 😛
De macht ligt bij de burger en deze gaat maart 2018 naar het stemlokaal !.

Dick Berts
23 augustus 2017 at 22:40
Roel Prins kwam met een beschuldiging aan het adres van Ronald den Boer. Dat werd vervolgens eendrachtig (!) door Koen Schuiling en Ronald den Boer ontkend. Daarop zag het NHD zijn kans schoon om DHA en Prins onder druk te zetten om een en ander te verwijderen. Druk achter de schermen dus en geen openlijke discussie over feiten. Zo gaat dat in dit Palermo aan het Marsdiep.

Judge X
24 augustus 2017 at 00:39
De reactie van Roel Prins betrof een gebeurtenis uit het verleden, toen Prins nog raadslid was.
Zoals u het brengt lijkt het alsof de betreffende gebeurtenis vorige week plaats vond, wat dus niet het geval is.

Dick Berts
24 augustus 2017 at 00:46
Het gaat inderdaad om een gebeurtenis uit het verleden, maar Schuiling+den Boer ontkennen NU gezamenlijk dat die gebeurtenis destijds heeft plaatsgevonden. Dan is het twee tegen een en daarom moest Prins zijn bericht laten verwijderen. Dit heeft allemaal achter de schermen plaatsgevonden…

Judge X
24 augustus 2017 at 02:21
Oké het is mij duidelijk Dick Berts, u heeft uw info van achter de schermen. 😉
Het is voor de reageerders fijn om te weten, dat de beoogde marionetten flink in beweging komen als er aan een touwtje getrokken wordt, … dat betekent wel wat. 🙂
Let goed op ‘mannen’ er hangen namelijk nog veel meer touwtjes, het lijkt potdomme wel een kermiskraam ! 😀

Dick Berts
24 augustus 2017 at 00:40
DHA kon niets anders dan voldoen aan het verzoek van Roel Prins om zijn bericht te verwijderen. Niks mis mee dus! Ik verwijt het NHD dat ze een grote actie achter de schermen beginnen, in plaats van hier openlijk de discussie aan te gaan over wat er mogelijk niet zou kloppen aan de bewering van Roel Prins. Een veeg teken…..

Dick Berts
23 augustus 2017 at 20:30
Ronald den Boer en Koen Schuiling zijn niet gekozen functionarissen. Samen regeren ze deze stad.

Fred
23 augustus 2017 at 21:13
Niet de NAAM, maar de pen heeft de macht !! Dat komt nu wel naar voren, door dat de in èèn kleur schrijvende pen , zich van middelen gaat bedienen, om andere kleur schrijvende pennen monddood te maken. De èèn kleur schrijvende pen vreest de kritiek van de andere kleur schrijvende pennen

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/geen-extra-geld-voor-ziekenhuis-den-helder

‘Watertoren niet goedkoper’

Helderse Courant, 17 augustus 2017

Helderse Courant, 17 augustus 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Excuus politieagent na gefilmde schreeuwpartij

Helderse Courant, 17 augustus 2017

Helderse Courant, 17 augustus 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo