Redactie DHA – Gebouw Nieuwe Haven direct gesloten + Casper Duin – Atletiekterrein Ruyghweg bijna in handen gemeente + Arie Booy – Marinemonumenten onder het vergrootglas

Etage gebouw op Nieuwe Haven per direct gesloten

Den Helder – Er zijn geen onveilige situaties gevonden in legeringsgebouwen. Een uitzondering hierop was een verdieping van een gebouw op het Complex Nieuwe Haven in Den Helder. Deze etage is vanwege een constructief onveilige vloer direct gesloten. Dat blijkt uit de inventarisatie, die drie teams van experts uitvoerden bij 48 Defensielocaties met 295 gebouwen. Staatssecretaris Barbara Visser berichtte hier donderdag over aan de Kamer.

Een tweede belangrijke conclusie is, dat een groot aantal gebouwen flink onder handen moet worden genomen. Aan 218 van de 295 gebouwen valt iets te verbeteren:

  • 128 gebouwen moeten grondig worden schoongemaakt;
  • van 167 gebouwen moet het interieur worden vernieuwd;
  • voor 40 gebouwen is (groot) onderhoud nodig;
  • voor 40 gebouwen is renovatie of nieuwbouw nodig.

De experts stellen, dat Orde Rust en Discipline (ORD) regelingen op veel plaatsen afwezig zijn of onbekend. Bovendien houden de gebruikers zich regelmatig niet aan de leef en gebruiksregels. Schoonmaken heeft alleen zin als de huisregels worden nageleefd. In verband met privacyaspecten maken beheerders en commandanten nu afspraken met de gebruikers over naleving en controle. Het Facilitair Bedrijf Defensie (FDB) draagt de schoonmaakleveranciers nu op de 128 gebouwen zo snel mogelijk grondig schoon te maken. Het FBD maakt voor alle legeringsgebouwen per locatie een planning voor een structurele halfjaarlijkse reiniging.

Meer geld

Om alle gebouwen periodiek van nieuw interieur te voorzien is structureel meer geld nodig. Dat geldt ook voor het groot onderhoud en het wegwerken van de onderhoudsachterstand. Tot nu toe kreeg het onderhoud van de buitenzijde van gebouwen (daken, deuren, ramen, etc.) prioriteit. Door het krappe budget is niet geïnvesteerd in het cosmetisch onderhoud van de binnenzijde (vloerbedekking, gordijnen, meubilair). Dat geldt ook voor renovatie en nieuwbouw.

Alle onderhoudsplannen vragen om aanvullend budget. In de Defensienota is voor het wegwerken van achterstallig onderhoud € 75 miljoen gereserveerd, gelijkmatig verspreid over 2018, 2019 en 2020. Daarnaast trekt Defensie dit jaar € 25 miljoen extra uit voor de vermindering van achterstallig onderhoud, verbetering van legering en schoonmaak. Hiermee kan echter slechts een deel van de achterstand worden verholpen. Daarom is een andere prioriteitsstelling nodig. Dit wordt meegenomen in het strategisch vastgoedplan.

Brandveiligheid

In nauw overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt Defensie aan het project Bouwtechnische verbetermaatregelen brandveiligheid. Dankzij de handhavingsaanpak van de ILT zijn al veel tekortkomingen verholpen. Voor de gebouwen, die nog niet aan de nieuwe eisen voldoen, zijn de risico’s beperkt tot een aanvaardbaar niveau. Dit gebeurt met brandmeldinstallaties met volledige detectie en het aanstellen van extra bedrijfshulpverleners.

Den Helder Actueel, 25 april 2019 – 15:01

Reacties:

Ton Otter
25 april 2019 at 21:22
De verdiepingsvloer is van een tijdelijk gebouw en is de week er na weer hersteld en weer veilig ,dus de kop tekst klinkt spannender als dat het is .
Maar inderdaad ik heb fraaie dingen gezien tijdens mijn bezoekjes in het land

Theo
26 april 2019 at 12:31
De ramen nieuwbouw horeca door de brandweer afgekeurd

https://denhelderactueel.nl/2019/04/etage-gebouw-op-nieuwe-haven-per-direct-gesloten/

Atletiekterrein Ruyghweg bijna in handen gemeente Den Helder: ‘Nu nog punten en komma’s’

Den Helder – Atletiekvereniging SV Noordkop heeft goede hoop dat de onderhandelingen tussen de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf over de koop van de atletiekbaan aan de Ruyghweg door de gemeente voor de zomer zijn afgerond.

Dat stelt Noordkop bestuurslid Marchel Keppel. Hij sprak recent afzonderlijk met vertegenwoordigers van de gemeente en voormalig wethouder Lolke Kuipers, die de Koninklijke Marine bijstaat op het gebied van Vastgoed. “Daaruit maak ik op dat beide partijen in de afrondende fase zijn met de onderhandelingen. Dat het nu nog om de punten en komma’s gaat, voordat het contract wordt getekend. Zoals het feit, dat de Marine een aantal uur de baan wil huren voor gebruik en andere contractuele zaken.

Als het aan Keppel ligt, wordt er zo snel mogelijk een akkoord bereikt. Sinds de atletiekbaan aan de Ruyghweg is afgekeurd, kunnen er geen wedstrijden meer worden gehouden door Noordkop. Daardoor loopt de club inkomsten mis. “Geen enorme bedragen, hoor. Maar alle beetjes helpen. Ook dit jaar vroeg atletiekbond KNAU ons weer of we wedstrijden voor bepaalde categorieën zouden willen organiseren. We hebben ’nee’ moeten verkopen. De scheuren zitten in de baan. En als het wordt aangekocht, moet er eerst groot onderhoud worden gepleegd. Dat heeft het Rijksvastgoedbedrijf jarenlang verwaarloosd.’’

Volgens ingewijden is met de deal een bedrag van € 1,7 miljoen gemoeid, € 700.000 euro daarvan is nodig voor onderhoud. Kuipers wil niet te veel kwijt over de onderhandelingen. “Het gaat zeker de goede kant op. Ik zit aan tafel namens de Marine, dat graag meewerkt aan deze deal.” De gemeente Den Helder bevestigt ’in de eindfase van de onderhandelingen te zitten’.

Helderse Courant, 30 april 2019, 20:19

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190429_40672043/atletiekterrein-ruyghweg-bijna-in-handen-gemeente-den-helder-nu-nog-punten-en-komma-s

Marinemonumenten komen dit jaar opnieuw onder het vergrootglas

Arie Booy - Marinemonumenten komen dit jaar opnieuw onder het vergrootglas, Helderse Courant, 2 mei 2019

Helderse Courant, 2 mei 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lolke+Kuipers