Redactie DHA – Erepenning stad voor Erkelens Cooke en Elling

Den Helder – Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder heeft de erepenning van de stad toegekend aan Wim Erkelens Cooke en Arjen Elling. Burgemeester Koen Schuiling reikte hen deze namens het gemeentebestuur uit tijdens de afsluitende Sail Den Helder 2017 bijeenkomst.

Erkelens Cooke en Elling ontvingen de erepenning als dank en blijk van waardering voor hun vrijwillige inzet bij tal van evenementen, die hebben bijgedragen aan de promotie van de stad en in het bijzonder aan Sail Den Helder. Mede dankzij hun inspanningen is Sail Den Helder 2017 een groot succes geworden.

Erkelens Cooke zet zich al vele jaren in voor zowel Sail Amsterdam als Sail Den Helder. Hij vervulde diverse functies en in 2015 werd hij Hoofd Operationele Ondersteuning. Hij heeft op voortreffelijke wijze invulling gegeven aan deze taak en maakte vele lange werkweken om de inrichting van het Sail terrein in goede banen te leiden. Daarnaast was en is hij betrokken bij Helderse Ren en Toerclub DOK, waar hij een groot aantal jongeren enthousiast wist te maken voor de wielersport. Ook nam hij initiatieven om de organisatie van ATB evenementen weer nieuw leven in te blazen. Voorts organiseert hij mountainbike activiteiten voor kinderen met een leerachterstand. Vanwege zijn enthousiaste en inspirerende werkwijze is hij gevraagd om voorzitter van HRTC DOK te worden, een functie, die hij een aantal jaren heeft vervuld. Tevens is hij al een aantal jaren voorzitter van de Tour de Lasalle; actief bij de Halve van Den Helder; de Nederlandse Kampioenschappen halve marathon (Defensie); de Den Helder-Maastricht estafetteloop en de 60 kilometer van Texel.

Marine

Elling is vanuit zijn functie bij de Koninklijke Marine bij vele promotionele activiteiten van de marine betrokken. Sinds 2008 is hij Hoofd Technische Ondersteuning bij Sail Den Helder. Hij maakte het gehele technische ontwerp voor de inrichting van het evenementen terrein en zorgde voor de invulling hiervan. Dag en nacht stond hij klaar met technische ondersteuning aan de bezoekende schepen. Zijn onafgebroken enthousiaste inzet heeft gezorgd voor een technisch probleemloos verlopen Sail evenement. Zijn veel gebezigde uitspraak ‘komt goed’ bleek geen loze kreet, maar betekende ook daadwerkelijk, dat het goed kwam. Voorts zet hij zich in onder andere voor de Traditionele Schepenbeurs, TEDx Den Helder, het Helderse Vliegerfestival en North Sea Offshore. Daarnaast zet hij zich via de stichting Bosnische Toekomst in voor het, tijdens de oorlog in Joegoslavië zwaar getroffen, dorp Travnic (opknappen scholen, huizen en ziekenhuis); brengt als Sinterklaas en Kerstman bezoeken aan instellingen en gezinnen; ondersteunt de HRTC DOK sponsorfietstocht voor Stichting Down Town (voor kinderen met een Down Syndroom) en zet zich in voor de dierenboerderij in Breezand.

Den Helder Actueel, 20 oktober 2017 – 06:05

Reacties:

Jonathan
21 oktober 2017 at 01:54
Ik vind dat Rob Scholte ook wel de Helderse erepenning verdiend heeft met zijn niet aflatende strijd voor het mooier maken van Den Helder. Als de junta van de VVD, D66 en het CDA straks weggestemd is hoop ik dat het nieuwe college hem die eer zal verlenen.

strandloper
21 oktober 2017 at 02:36
Helemaal mee eens Jonathan. Rob Scholte heeft Den Helder in culturele zin helemaal op de kaart gezet ondanks tegenwerking van het college van B&W. Ik voel meer voor een gouden erepenning van de inwoners van Den Helder in plaats van een stukje zilverkleurig ijzer van de Tegenwerkers.

Dick Berts
21 oktober 2017 at 02:58
Wat een prachtig commentaar Strandloper. Ik heb Rob vandaag nog gesproken. Hij is in opperbeste stemming en voelt -wonder boven wonder- geen enkele wrok ten opzichte van het college. Scholte wil Den Helder gaat reanimeren. Er moeten nog wat obstakels uit de weg worden geruimd en dan kan het museum hopelijk eindelijk zijn vleugels uitslaan en internationale tentoonstellingen gaan organiseren die Den Helder echt op de kaart gaan zetten. En dat zonder een cent subsidie.

RB
21 oktober 2017 at 08:48
het mooier maken? kunt u dat eens onderbouwen?
ik vind persoonlijk dat het pand waar hij huisvest er behoorlijk aftands uitziet en met de jaren slechter wordt, ook worden er allerlei andere verbeteringen tegengewerkt, nee die penning moet nog hard verdient worden

Fred
21 oktober 2017 at 09:16
Dat pand RB is van 1967. Dus nog niet zò oud. En het onderhoud , kan je Scholte niet aanrekenen. maar de Gemeente die is eigenaar en hebben al die jaren dat zij eigenaar zijn met hun handen in de zakken toe staan kijken hoe het verpauperde.

RB
22 oktober 2017 at 11:59
en heeft Scholte nog gevraagd om onderhoud? of vond hij de gratis huur wel fijn zo en was bang om iets te mogen betalen na er onderhoud was gepleegd

Hotmail 2
22 oktober 2017 at 16:20
RB, misschien moet je het artikel waar je deze reactie plaatste op ” 15 september 2016 at 20:20 ach de goede oude tijd toen we nog een postkantoor en de postbank hadden……”nog eens lezen.

M.G.D
22 oktober 2017 at 01:54
@ RB, Wat een ontzettend dom bericht. Qua museum heeft hij idd het 1 en ander op de kaart gezet, als het pand zijn eigendom zou zijn en niet tegengewerkt zou worden…..gaat het er een stuk beter uitzien.
We moeten deze kunstenaar koesteren in onze stad!
De reacties van Hr. Berts betreffende de obstakels in zijn verhaal en van Meneer Fred betreffende gemeente zijn zeer op hun plaats.

Hijneken
22 oktober 2017 at 11:52
Amen!

RB
22 oktober 2017 at 12:04
mijn reactie was op Jonathan waar ik vroeg wat Dhr Scholte gedaan heeft om Den Helder mooier te maken, ik heb geen kunstwerken op staat gezien? en wbt het pand, ik ben overtuigd dat als Dhr Scholte had gevraagd aan de eigenaar of hij het had mogen schilderen of onderhouden de eigenaar zeker had toegestemd in dit

Fred
22 oktober 2017 at 12:34
Ben je nu werkelijk zo dom, of doe je het er om .

Judge X
22 oktober 2017 at 12:33
Buiten het feit dat het pand onder bezit van Rob Scholte gerenoveerd zal worden, heeft dhr. Scholte volgens mij plannen om het breed te gaan exploiteren en dat past precies binnen het afgegeven nieuwe bestemmingsplan.
Academisch onderwijs (maar ook workshops en jeugd projecten), horeca, wonen etcetera, liggen naast de exploitatie als museum in het verschiet.
Ik wijs er daarbij op dat Scholte met zijn achtergrond – afgestudeerd aan de Rietveld Academie, uitvoerder van grote binnen- en buitenlandse kunst projecten en oud docent aan de kunstacademie van Kassel – voor Den Helder van grotere betekenis zal blijken, dan menigeen nu wenst te onderkennen.
Het zou een hele grote vergissing van het gemeente bestuur en B&W zijn, als men mocht besluiten om de juridische procedure voort te zetten, vooral met het oog op de uitkomst die ik u dán weer ga voorspellen. 🙁

Seiner
22 oktober 2017 at 16:38
Het zou bovenstaande schrijvers sieren te reageren op het bericht en niet elk artikel aan te grijpen voor de postkantoor discussie.
Of kunnen jullie geen positieve reactie uit je systeem krijgen?
Willem en Arjen gefeliciteerd met dit blijk van waardering.

Judge X
22 oktober 2017 at 17:09
Die discussie Seiner, komt voort uit het feit dat je hier gelukkig ook op elkaar mag reageren – wel binnen de regels natuurlijk – en dan kom je helaas doch gelukkig vaak op een zijweg.
De openingsreactie slaat echter op het bericht, bovendien lees ik ook heel veel positiviteit in de reacties, dus uw klacht is feitelijk ongegrond.
Op een verjaardag houdt men het gesprek ook niet slechts beperkt, tot het lijdend voorwerp zijnde de jarige ‘Job’. 🙂

HZdwg
22 oktober 2017 at 23:51
In de tijd van de gramofoonplaten gebeurde het weleens dat steeds dezelfde….steeds dezelfde …. steeds dezelfde …. steeds dezelfde …. Daar herinneren de discussies over dat postkantoor me weleens aan.

strandloper
23 oktober 2017 at 00:04
Tamelijk ongepast Hans. Het is de bedoeling, dat je de gedecoreerden van harte geluk wenst met de hoge onderscheiding.

Judge X
23 oktober 2017 at 11:15
Ach HZdwg, u moet het gewoon nog even blijven zien in de categorie: ” En voorts ben ik van mening …. ” (Cato 234 – 149 v. Chr.).
Uiteindelijk kwam dat allemaal goed, net als ‘Het Museum’ binnenkort. 😉

Dick Berts
22 oktober 2017 at 19:16
Ik ben het met Seiner EN Judge X eens. Wim Erkelens Cooke en Arjen Elling van harte gefeliciteerd met de erepenning. Kom op Judge!

Judge X
22 oktober 2017 at 21:49
Ik heb blijkbaar niet goed opgelet Dick, ik ken de beide onderscheiden heren niet en heb geen idee hoe ze er uitzien ook.
Ook van de handen op de foto die deze penning tonen, heb ik werkelijk geen idee wie de eigenaar is, maar ik denk met enige zekerheid te kunnen vaststellen, dat ze noch aan één van de beide heren, noch aan Koen Schuiling toebehoren.
Ik reageerde slechts op de reacties die onder het artikel staan, van welk ik moet bekennen dat ik het niet eerder las dan na uw aansporing naar mij, om tot feliciteren over te gaan. 🙂
Ik ga wel even op de beide heren googlen natuurlijk, om mij nu van hun doen en laten op de hoogte te stellen; maar ja dat deed ik ook – maar dan face to face – toen de stratenmakers vorig jaar herfst drie weken lang, met zware klinkers en bij regenbuien, op hun knieën door het zand van de opgebroken straat voor mijn deur ploegden, om er weer een mooi glad wegdek te creëren.
Nog ongeveer dertig jaar jongen – dacht ik nog – dan zit je waarschijnlijk met je versleten knieën thuis de touwtjes van je uitkering aan elkaar te knopen en voor jou géén medaille. 🙁

Dick Berts
22 oktober 2017 at 22:12
Alles in dit leven is met alles verbonden. Wat dat betreft kan een draadje in mijn ogen niet gauw ontsporen. De “Postkantoor discussie” gaat niet alleen over Rob Scholte, maar over de toekomst van deze stad als democratie of als dictatuur. Mensen die zeggen moe te worden van die discussie hebben het gewoon niet begrepen. Maar er is ook een andere kant aan de medaille. Je zult je maar enorm ingezet hebben als vrijwilliger voor Den Helder, daar een onderscheiding voor krijgen en vervolgens staan onder het bericht daarover alleen maar zure reacties, waar beide onderscheiden heren niets mee te maken hebben. Dat is ook niet normaal. Daarom ga ik Wim en Arjen hierbij nogmaals feliciteren!

strandloper
22 oktober 2017 at 23:58
O ja, dat is gebak (Argggghhhhh) en van harte gefeliciteerd Arjan En Wim met de hoge onderscheiding van de gemeente Den Helder. Het is dat Dick het op prijs stelt, dat ik u beiden feliciteer anders was dat er niet van gekomen. Dan had ik helemaal niet gereageerd op dit artikel. Ik ken u niet en de zilveren plak van de gemeente heeft voor mij geen waarde. Een en ander kan ik nog wel relativeren maar een prijs van de junta alhier is voor mij geen reden de ontvanger te feliciteren zoals ik ook de ontvanger van een prijs uit handen van Kim Yong-un niet zal feliciteren.
Enfin, er bestaat waardering voor het uitoefenen van uw hobby’s.

Judge X
23 oktober 2017 at 11:01
Ik sluit mij graag bij de tekst van Strandloper aan.
Sinds de heren Jan Fokkinga (de oud schouwburg directeur die onze gemeenschap met een financiële strop opzadelde) en Mannes Westra (de oud bibliotheek directeur die ongeveer het zelfde flikte) heeft de legpenning flink aan waarde ingeboet – als deze al waarde had onder beheer van de huidige bestuurders.
Betreffende de werkzaamheden voor Sail A’dam en Den Helder, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken, dat Cooke en -/ maar in ieder geval Elling zich hier vanuit hun baan bij de KM mee bezig houden en er zullen dan ook wel de gebruikelijke onkostenvergoedingen tegenover staan.
En als ik naar de namen kijk van de overenthousiaste reageerders, dan is een draadje richting de Koninklijke Marine duidelijk aanwezig.
Ik prijs Cooke en Elling om hun sociale inzet voor de gemeenschap met de woorden: ” U doet fantastisch werk heren, dank daarvoor en ga zo door ! “.
Maar feliciteren met ‘de penning’ …., dat gaat mij dan weer net iets te ver. 😛

Fred
23 oktober 2017 at 14:19
Je kan voor dat ding nog geen brood kopen.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/10/erepenning-stad-erkelens-cooke-en-elling/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image