Redactie DHA – CU zet twijfels bij verhuizing gemeente naar Kooypunt + Bo-Anne van Egmond – ChristenUnie: college Den Helder zet druk + Geen jacht op ’lek’ Helders stadhuis

CU zet twijfels bij verhuizing gemeente naar Kooypunt

Den Helder – Terwijl het college de renovatie van het stadhuis stop zet, zet zij gelijktijdig de verhuizing van de ambtenaren naar Kooypunt wel door. Dat snapt niet iedereen en ook Tjitske Biersteker van de ChristenUnie heeft nog wat vragen. Die zijn schriftelijk aan het college gesteld.

“Uw besluit om de gemeentelijke organisatie te verhuizen van de Drs. F. Bijlweg naar Kooypunt is een ingrijpend besluit voor de gemeente”, stelt Biersteker aan het college. “Op grond van artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet dient de raad bij ingrijpende besluiten voor de gemeente in de gelegenheid te worden gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken, voordat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt. Waarom heeft uw college geen wensen en bedenkingen besluit aan de raad voorgelegd? Bent u bereid deze procedure alsnog te volgen en uw besluit tot verhuizing op te schorten?”

“De verhuizing naar Kooypunt was bedoeld als tijdelijke huisvesting voor de relatief korte duur van de verbouwing van de Drs. F. Bijlweg. Nu u op alle seinen voor deze verbouwing op rood hebt gezet, is de datum, waarop de locatie Kooypunt wordt verlaten, zeer onzeker geworden. Wordt de periode van het huurcontract verlengd en zo ja, tot wanneer? Of sorteert u voor op een definitieve vestiging op de locatie Kooypunt?”

Kosten

“Met uw besluit om de renovatie te stoppen is uw bevoegdheid om verdere uitgaven te doen ten laste van het krediet voor de renovatie komen te vervallen. Daarentegen schatten wij in, dat de verhuizing hoge kosten (waaronder ICT) met zich mee brengt. Welke kosten zijn er geraamd voor de verhuizing en uit welk budget worden deze kosten gedekt?”

“U hebt duidelijk gemaakt, dat de aanbesteding is mislukt. Het is aan de raad en het college ná de verkiezingen op 21 maart 2018 om te bepalen hoe nu verder. De huisvestingssituatie zal naar verwachting de komende weken geen drastische vormen aannemen ten opzichte van de voorafgaande periode. Het heeft er daarom alle schijn van, dat uw college in uw nadagen nog even extra druk wilt uitoefenen op de fracties om spoedig tot een definitief besluit te komen. Waarom heeft u het besluit tot verhuizing niet overgelaten aan de nieuwe raad en het college?

Den Helder Actueel, 1 maart 18 – 16:22

Reacties:

Judge X
1 maart 2018 at 17:03
Goed zo mevrouw Biersteker, blijf dit ondemocratisch Koen Schuiling-college maar wijzen, op hun voortdurende buitenwettelijk – en onrechtmatig handelen !
Op 21 maart gaan wij voor de oppositie naar het stemlokaal.
Stem massaal, stem CU/Lokaal !

Jonathan
1 maart 2018 at 17:09
Terechte vragen van de CU. Het partijkartel van de landelijke partijen is helemaal in paniek en doodsbenauwd de verkiezingen te verliezen. Noord Korea aan het marsdiep zou een toepasselijke naam zijn voor dit bestuur. Gelukkig zijn we er nu bijna vanaf.

Jaja
1 maart 2018 at 17:38
De aanbesteding is gestopt. De renovatie niet.

fFred
1 maart 2018 at 19:11
Wanneer, gaat deze raad , nu eens op zijn strepen staan en gaat doen wat zij moeten doen. Het hele college doet en doen maar waar ze zin in hebben, en deze raad , staat er als een lulletje rozewater bij te kijken, en doen niets.

Judge X
1 maart 2018 at 19:28
De oppositie binnen de raad heeft te weinig zetels om spijkers met koppen te kunnen slaan fFred.
Zoals Jonathan hieronder al aangeeft, ligt de oorzaak bij de Stadspartij.
Het is op 21 maart aan de kiezer om daar verandering in aan te brengen

Jonathan
1 maart 2018 at 19:15
Dat komt door de Stadspartij. Die tekenen altijd bij het kruisje omdat ze graag VVD CDA D66 en PvdA willen steunen. Maar gelukkig houdt dat over een Paar weken op.

Barrie
1 maart 2018 at 22:22
Biersteker laat weer even zien niet gehinderd te zijn door enige kennis van zaken. Haar onnozelheden beperken zich helaas niet alleen tot dit dossier. Overigens in het kieszog van Wouters die ook alleen maar aannames ventileert. De gemeentesecretaris dient als directeur van de ambtelijke organisatie zich te bekommeren over het welzijn van zijn ambtenaren. Het besluit om dat oude, vervallen, schimmelige, te krappe pand te verlaten lijkt me daarom niet meer dan logisch.

Rasjutter
1 maart 2018 at 22:51
Nu is er een oplossing (Tijdelijk?) voor de gezondheid bedreigende locatie waar ze nu zitten, en die tot nu toe het eenvoudigste is om de gezondheid van de medewerkers te waarborgen, en nu gaan ze weer lopen brullen over regeltjes. Zeuren noem ik dat, u zet de gezondheid van de medewerkers op het spel.

Judge X
2 maart 2018 at 01:51
Uw onnozele eerste zin klopt niet en verder is de OR van de ambtelijke organisatie het blijkbaar niet met u eens. 😉

Hotmail 2
2 maart 2018 at 07:50
Barrie, je ventileert nu wel heel veel onzin en aannamen. Het was Tjitske Biersteker die al heel vroeg de problemen van de Kampanje signaleerde.
.
Waarom zit woningstichting in een oud pand ?
.
Waarom zit de bieb in een oud pand ?
.
Waarom zit de kampanje in een oud pand ?
.
Vergeleken hierbij is de toendertijd betrokken luxe service flat Zuiderhorn nog een jong gebouw. Bovendien heeft dit gebouw na renovatie een overmaat aan vierkante meters.

fFred
2 maart 2018 at 08:09
En het belangrijkste vergeet je. De Gemeente is expert in het laten verpauperen van gebouwen waar ze vanaf willen. Laat het maar verrotten, dan vinden de mensen het niet erg als we gaan slopen of om nieuwbouw gaan zeuren.

Test1234
2 maart 2018 at 10:12
Iemand die het snapt werd tijd op dit forum. Huisvesting van ambtenaren is geen politiek onderwerp. Dat is gekomen door de VVD wethouder Fritsche die dat ooit heeft toegestaan. Renovatie compleet mislukt en nu nog even snel je eigen onvermogen ventileren en afleiden van het fiasco renovatie welk ook door mevr Biersteker zo werd ondersteunt en blindelings werdt door gezet en onze gemeente ik schat 1,5 milj heeft gekost.

Rasjutter
1 maart 2018 at 22:51
Nu is er een oplossing (Tijdelijk?) voor de gezondheid bedreigende locatie waar ze nu zitten, en die tot nu toe het eenvoudigste is om de gezondheid van de medewerkers te waarborgen, en nu gaan ze weer lopen brullen over regeltjes. Zeuren noem ik dat, u zet de gezondheid van de medewerkers op het spel.

Judge X
2 maart 2018 at 01:44
O en wat vindt je hier dan van ? :
College stopt aanbesteding stadhuis definitief, verhuizing naar Rabobank gaat door
Door: Ronald Boutkan Datum:28 feb 18 – 12:39

De ondernemingsraad is overigens tegen de verhuizing. De OR had het college net gevraagd de verhuizing te annuleren. Dit onder meer vanwege het feit dat er niet voldoende plek is voor alle ambtenaren, zodat met flexplekken moet worden gewerkt. Ook zouden meer ambtenaren vaker thuis moeten werken. Het college negeert de wens van de OR dus.

’t Kraaiennest
2 maart 2018 at 08:07
De argumenten van de OR zijn mij niet duidelijk. Na renovatie van het stadhuis, maar ook met de bouw van een nieuw stadhuis was het toch al de bedoeling dat er flexplekken zouden komen en dat er meer moest worden thuis gewerkt. Nu maar hopen dat de ambtenaren het thuis beter voor elkaar hebben dan in dat “oude, vervallen, schimmelige, te krappe pand.”

Cees
2 maart 2018 at 14:50
Stoppen met dat “zwarte Pieten”, terug naar de “bottomline”: als het huidige gebouw te slecht zou zijn om er 8 uur per dag te kunnen werken, waarom wonen er dan mensen 24 uur per dag in de andere helft van datzelfde gebouw?
Als dat in deze helft (gemeentehuis) komt door achterstallig onderhoud zou ik zeggen: eigen schuld, dikke bult! De dames & heren zijn hier zelf de schuldige en die schuldigen zitten in hetzelfde gebouw! Oplossing: a.s.a.p. minimale opknap- beurt, zonder tijdelijke verhuizing naar andere locatie. (ruimte zat voor tijdelijk andere werkplek binnen het gebouw). De kwaliteit van verricht werk heeft niets te maken met de kwaliteit van de werk- accommodatie! Als dat wel zo was kwam er geen schip over zee!

Test1234
2 maart 2018 at 14:54
Oke en het begin was aardig “stoppen met dat zwarte pieten”. En wat doen we dan we geven de schuld aan de ambtenaren die lopen te zeuren. Lekker bezig Cees. Kan ik hier uit concluderen dat de ambtenaren zwarte pieten zijn 🙂

Hotmail 2
2 maart 2018 at 16:37
Test1234, je kan wel stellen dat de OR de hand in eigen boezem moet steken. Ze hebben zelf het achterstallig onderhoud met lede ogen toegestaan. Je hoorde ze nooit over klimaat plafonds/

fFred
2 maart 2018 at 15:10
Denk om Silvana . Maar waarom niet , Sinterklaas zit ook in de raad. Bij de stadspartij nog wel !

D de Boer
4 maart 2018 at 20:18
Waarom de reacties niet onder de echte naam? Wel lullig om een schuilnaam te gebruiken. Kom gewoon eerlijk uit voor je mening

RB
4 maart 2018 at 21:47
die discussie komt iedere week wel weer eens langs…….

Judge X
4 maart 2018 at 23:43
Mijn naam is ook D.de Boer, daarom noem ik mij Judge X, anders leidt het maar tot misverstanden. 🙂

https://denhelderactueel.nl/2018/03/cu-zet-twijfels-verhuizing-gemeente-naar-kooypunt/

ChristenUnie: college Den Helder zet druk

Het college van burgemeester en wethouders wil in z’n nadagen nog even druk uitoefenen op de fracties om snel tot een definitief besluit te komen over het stadhuis. Die indruk krijgt de Helderse fractie van de ChristenUnie (CU).

De partij wil opheldering over het besluit om alsnog in de Rabobank vestiging aan Kooypunt te gaan zitten, terwijl de aanbesteding voor renovatie van het stadhuis is mislukt. Daarbij wil CU weten of er wordt ’voorgesorteerd op een definitieve vestiging op Kooypunt’.

“De huisvesting zal naar verwachting de komende weken geen drastische vormen aannemen ten opzichte van de vooraf gaande periode’’, stelt de partij in vragen aan het college. ,,Waarom heeft u het besluit tot verhuizing niet over gelaten aan de nieuwe raad en het college?”

Volgens de partij is de bevoegdheid van het college om uitgaven te doen voor de renovatie vervallen, nu deze procedure is stil gezet. “Daarentegen schatten wij in dat de verhuizing hoge kosten met zich meebrengt. Welke kosten zijn er geraamd en uit welk budget worden deze kosten gedekt?” Verder vraagt CU, of de verhuizing kan worden opgeschort.

Noordhollands Dagblad, 1 maart 2018, 18:15

Reacties:

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Goed bezig CU jammer dat zoveel anderen partijen slappe kuiten hebben.

Jan Koeten
Ik zeg niets, anders wordt je verwijderd… Wat een mooie soap… is dit wat voor een commerciele tv zender… Titel: Nieuws achter de feiten aan is ook nieuws in Den helder.Jan.
P.S. In Julianadorp, de grootste wijk, is ruimte genoeg.

Harmanus J Johansen Jr.
Zo is het,niets aan de hand om de zaak nog even aan te houden,dat gemaakte achterkamer afspraken hiermee in de knel komen mag geen reden zijn om dit besluit er door te drukken.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Tot twee keer toe zijn er reacties op het politieke debat weggedrukt, zonder verklaring. Ook de mijne.
Dan dus mijn reactie maar hier:
Het is niet helemaal toevallig dat in de kerkse sfeer van de Morgensterkerk er veel preken werden afgestoken. Er was weinig debat, meer van: “ik ben het niet met je eens”, argumenten waren zelden te horen. Opvallend was dat geen enkele partij terugblikte op de drie en een jaar van vorige colleges en hun prestaties. Hedzer Faber had aan de Stadspartij kunnen vragen: “U heeft toch niet uw belangrijkste verkiezingsbelofte gerealiseerd.” Of aan Wethouder Kuiper: “Het schouwburgbudget heeft u ver overschreden.” Neehoor, dhr Kuiper mocht voluit liegen dat die 27 miljoen helemaal geen overschrijding was. “We hebben de financiën stevig in de greep gehouden”, zei hij. O, en vorige week zei hij nog bij de rechter dat de gemeente niet bij de financiën van de verhuizing schouwburg kon komen, omdat Zeestad dat tegenhield. Opvallend was dat de PVV geen supportersclub bij zich had. En dat Faber Nihot en Assorgia extra kritisch ondervroeg, maar dat zijn we gewend. Over het functioneren van de burgemeester geen woord. Dhr Kuiper zei dat er aan stadsvernieuwing de laatste tien jaar 50 miljoen was uitgegeven. Even later zei Kees Visser (VVD) dat er de laatste tien jaar 35 miljoen aan stadsvernieuwing was uitgegeven. Ze roepen maar wat, en Faber was niet alert. Helaas waren er weinig gewone burgers. Als burger wilde ik ook twee vragen stellen, maar dan ging dhr Faber bepalen naar welke partij de vraag zou gaan, zeer betuttelend en sturend. Dus stelde ik maar geen vraag. Ruimte voor de burger was (nog) niet aanwezig. De woorden “burger, inspraak, participatie en draagvlak” vielen niet één keer.

Janniejan Boonstra · Uniwersytet Opolski
Voeg Den Helder bij Hollands Kroon. Geen nieuwbouw nodig en veel minder gekrakeel in de Marine stad.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/christenunie-college-den-helder-zet-druk

Geen jacht op ’lek’ Helders stadhuis

Het college van burgemeester en wethouders doet geen onderzoek naar het lekken van informatie over het mislukken van de aanbesteding van het stadhuis aan deze krant. Dat stelt het college na vragen hierover door Beter voor Den Helder.

Het krantenartikel lijkt volgens het college gebaseerd op een memo, besproken op 13 februari. ’Deze memo is bekend bij de ambtenaren, die de memo hebben voorbereid, onze externe partner, die de aanbesteding begeleidt en bij ons college. De interne en externe verspreiding, ter consultatie, is te groot om enig concreet resultaat te verwachten van een onderzoek naar de bron van het Noordhollands Dagblad.’

Noordhollands Dagblad, 1 maart 2018, 18:13

Fred Kwast
Oooh…. Geheim stuk.. is nu opeens een memo die bijna iedereen kon lezen ! Wat een goedkoop lulverhaal om er van af te zijn. Bang , dat er bij een gedegen onderzoek koppen moet gaan rollen ? Geheim is geheim , of het nu een brief of een memo is. Hier is gelekt en dat had niet mogen gebeuren. Hier wordt iemand de hand boven het hoofd gehouden. Over het verlies van vertrouwen gesproken. Dit is èèn van die geintjes , waardoor het vertrouwen in de politiek verloren gaat. Ik vroeg al , toen dit in de pers kwam of er aangifte gedaan was van dit voorval. Niet dus . Dan weet je al genoeg !

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/geen-jacht-op-lek-helders-stadhuis

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis