Redactie DHA – Complexe meerdaagse cardiologie verdwijnt mogelijk uit Den Helder

Den Helder – Noordwest Ziekenhuisgroep overweegt de complexe meerdaagse cardiologische zorg te concentreren in de locatie Alkmaar.Den Helder – Noordwest Ziekenhuisgroep overweegt de complexe meerdaagse cardiologische zorg te concentreren in de locatie Alkmaar. Dit betekent dat in het ziekenhuis in Den Helder dan geen cardiologische patiënten meer voor meerdere dagen worden opgenomen. Dat meldt NZ donderdag in een persbericht.

In Den Helder blijft de poli cardiologie, alsmede de dagbehandeling en is 24 uur per dag een cardioloog aanwezig. “Door het concentreren van de complexe meerdaagse cardiologische zorg kunnen we de patiënt de beste zorg bieden. Voor complexe cardiologische patiënten is steeds vaker een interventie nodig en die kunnen we alleen in locatie Alkmaar bieden.”

Volgens de Noordwest Ziekenhuisgroep past dit voornemen in haar visie, “waarbij we zorg leveren dichtbij als het kan, verder weg als dat moet en is in overeenstemming met de geldende kwaliteitsnormen”.

Werkgelegenheid
Het voornemen om de cardiologische complexe meerdaagse zorg te concentreren heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid binnen de ziekenhuisgroep. “De komende maanden gaan we de uitvoering van dit voornemen zorgvuldig voorbereiden. Dit doen we in goed overleg met stafbestuur, ondernemingsraad, cliëntenraad en stakeholders (gemeentebestuur, inspectie, ambulancezorg, huisartsen en verzekeraars). De verwachting is dat we dit voornemen in het najaar gaan effectueren.”

Den Helder Actueel, 21 juli 2016 – 09:42

Reacties:

Sigmund
21 juli 2016 at 10:32
Opnieuw een bericht rechtstreeks uit de propaganda-koker van het ziekenhuis.
Dit heeft NIETS met kwaliteitsverbetering van de zorg te maken (want die kwaliteit wordt door deze plannen natuurlijk juist aangetast), maar ALLES met eigenbelang, gemakzucht en chronische desinteresse (zo niet: dedain) voor de locatie Den Helder bij (de meerderheid van) de maatschap cardiologie van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Het zijn namelijk de CARDIOLOGEN die dit BESLUIT hebben genomen, en het is de raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep die – ondanks alle in het verleden gedane expliciete toezeggingen ten aanzien van het locatieprofiel in Den Helder – in principe AKKOORD is gegaan met dit BESLUIT (wat iets anders is dan: “overwegen”…), Een klein detail dat de raad van bestuur in zijn persbericht vergat te vermelden is overigens, dat zowel het bestuur van de medische staf als de ondernemingsraad als de cliëntenraad het vooralsnog NIET eens zijn met de gepresenteerde voornemens.
Als genoemde voornemens inderdaad zouden worden geëffectueerd zou dat de doodsteek kunnen betekenen voor de “acute as” van de locatie Den Helder en daarmee het einde van een volwaardig ziekenhuis in Den Helder. Want deze “acute as”, bestaande uit eerste hulp (óók bij hartinfarcten), “intensive care” en geboortezorg is nu eenmaal essentieel voor het kunnen voortbestaan van ELK ziekenhuis en de “intensive care” in Den Helder is nu al zieltogend.
Ik weet bijna zeker dat de cardiologen (en misschien ook wel de raad van bestuur van het ziekenhuis) de komende tijd naar buiten zullen komen met een reeks van incidenten, calamiteiten en bijna-calamiteiten op cardiologisch gebied die in hun ogen hun besluit zouden kunnen rechtvaardigen. Laat U niet in de luren leggen door een dergelijke onsmakelijke tactiek van bangmakerij, want inmiddels zijn AL die zaken grondig uitgezocht en in GEEN van die gevallen bleek de oorzaak te herleiden tot het huidige zorgprofiel van de locatie Den Helder van het ziekenhuis!!!. Ware dat laatste wel het geval, dan had de Inspectie Volksgezondheid natuurlijk al lang ingegrepen.

Peter
23 juli 2016 at 21:18
Vooledig mee eens. Zo is ook de urologie al deels verdwenen ( alleen nog operaties in dagbehandeling), is de KNO ondanks alle beloftes nog nauwelijks bezig met ooroperaties en worden de gynaecologen gedwarsboomd bij het aanstellen van twee nieuwe collega’s.

Fred
21 juli 2016 at 11:30
En op zo’n manier, wordt hier een ziekenhuis beetje bij beetje om zeep geholpen. Er wordt geen rekening gehouden met de prive belangen van de patient en zijn familie.

Michiel wouters
21 juli 2016 at 13:29
Dit is het begin van het einde van de acute en spoedeisende hulp. Het afgesproken locatieprofiel is hiermee volledig onderuit gehaald. De gemeente staat garant voor vele miljoenen op basis van het afgesproken profiel. De gemeente is dus hiermee ook een oor aangenaaid.
Ook is hiermee het verdienmodel van de locatie den helder verder ondergraven en wordt de voorspelling dat het gemini niet exploitabel is te maken door interne uitholling bewaarheid.
Verder legt dit ook het wanbestuur binnen het ziekenhuis bloot. Blijkbaar kan een clubje cardiologen de wil op leggen aan een totale organisatie met zeer ingrijpende gevolgen voor 125.000 burgers en patiënten.
Gemeente heeft dit ook laten lopen. Het college en met name de voorzitter hebben toegezegd dit soort zaken te bewaken. Het lijkt er op dat dit niet is gebeurd. Er kan nog maar een eis door alle betrokkenen worden neergelegd:
dit besluit moet per direct teruggedraaid worden!!!!!
Ook de gemeenteraad moet nu eens eensgezind optreden voor het behoud van een belangrijk onderdeel van onze regiosmbitie.

Daniël Groot
23 juli 2016 at 14:18
Men moet wakker worden , dit zijn grote zorgen , voor heden en morgen , zo loopt je stad leeg, men wil een goede zorg, daar hoort een goed zieken huis bij zeker voor de regio met 150,000 mensen , Help Help

Sigmund
23 juli 2016 at 22:48
Volgens het persbericht van de Noordwest Ziekenhuisgroep hebben de aangekondigde maatregelen “geen gevolgen voor de werkgelegenheid binnen de ziekenhuisgroep”. Dat zal misschien best, maar alle cardiologisch hoogopgeleide specialistische verpleegkundigen zullen dan wèl verdwijnen naar de locatie Alkmaar! En straks zal dus ook geen enkele cardiologische medische specialist meer woonachtig zijn in Den Helder.
Kortom: een hele slechte zaak voor de (kwaliteit van de) werkgelegenheid in Den Helder!!! En ons gemiddelde inkomen gaat nòg verder omlaag…..

Fred
23 juli 2016 at 15:49
Dit lezende, wordt ik razend. Waar zijn college van Burgemeester en wethouders nu in godsnaam mee bezig. Ipv Elkaar, iedere keer in de haren te vliegen over hun megalomane werkkeet, laten zij hier èèn van de faciliteiten die in de stad en wijde omgeving die voor zo’n 150.000 mensen ,van levensbelang zijn , uit hun vingers glippen. Een grote groffe schande, dat het gemeente bestuur zo’n beleid handteerd. Ik ben het met Dhr Wouters eens , Dit moet terug gedraaid worden !!!. Zo niet, dan is dit toch al bouwvallig gemeente bestuur geen knip voor de neus waard.

Jonathan
21 juli 2016 at 18:36
Nou Michiel dien maar een motie in ik denk dat die wel een meerderheid krijgt. Wie is de verantwoordelijk wethouder eigenlijk? Krijns of Kos?

Fred
21 juli 2016 at 19:15
Wordt het niet een keer tijd, dat er iemand in het college een flinke schop onder zijn kont krijgt ?? Zo hard , dat hij of zij , langer op het pluche wel kan vergeten?

Sigmund
23 juli 2016 at 23:39
De allereerste die een schop onder haar kont moet krijgen (en zo’n harde dat wij haar NOOIT weer terugzien) is het lid van de raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep Floor Haak, die akkoord is gegaan met het gewraakte “besluit’ van de cardiologische medische specialisten, en wel zònder de daarvoor vereiste procedures in acht te nemen (overleg met bestuur van de medische staf, ondernemingsraad en cliëntenraad bijvoorbeeld). Onbehoorlijk bestuur dus. Zij heeft daar bovendien een handje van. Twee voorbeelden uit het recente verleden: een “VIM”-melding (= een melding gedaan in het kader van de regeling Veilig Incident Melden, bedoeld om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren) werd door haar als “calamiteit” doorgestuurd naar de Inspectie Volksgezondheid ZONDER de melder van het incident daarvan op de hoogte te stellen, en een kandidaat die de Helderse vrouwenartsen voor een vacature hadden geselecteerd werd door haar op onzinnige, oneigenlijke en onsmakelijke (zij zou aan een psychische stoornis lijden, hetgeen totaal niet het geval is) gronden en zònder dat deze kandidaat – zoals procedureel voorgeschreven – überhaupt nog voor de Toelatings Advies Commissie was verschenen als “onbenoembaar” gekwalificeerd (ware reden: de kandidaat, die een gedeelte van haar opleiding in het Medisch Centrum Alkmaar had genoten, wordt niet gepruimd door de Alkmaarse vrouwenartsen; deze vrouwenartsen (die enkele jaren geleden nog op eigen houtje dachten een einde te kunnen maken aan de thuisbevallingen in Den Helder en op Texel) zijn in loondienst bij de Noordwest Ziekenhuisgroep en hebben in hun arbeidscontract nota bene bedongen dat zij op geen enkele wijze zouden hoeven samen te werken met de vrouwenartsen in Den Helder, voor hen dus kennelijk geen enkel beletsel zich te bemoeien met vacatures alhier). Deze mevrouw Haak deugt dus van geen kanten. Zij is bovendien een lichtgewicht en illustreert bij uitstek de juistheid van het Peterprincipe (zie Google). Wordt dan ook door niemand meer serieus genomen. Maar sommigen doen helaas liever zaken met een zwakke bestuurder dan met een sterke bestuurder….Het Helderse college van B & W dient echter onverwijld het vertrouwen in deze mevrouw op te zeggen en aan te dringen op haar onmiddellijke vertrek uit de raad van bestuur van het ziekenhuis!!!

strandloper
24 juli 2016 at 00:58
Sigmund, je relaas is op logische grond en mijn eigen waarnemingen zeer geloofwaardig. Ik zeg niet dat mevrouw Haak eigen schop moet krijgen. Wel dat zij een andere meer passende functie moet aanvaarden. Daarnaast is de vraag of voor de voorzitter van het bestuur niet hetzelfde geldt. Hij kan dat niet laten gebeuren. Het management faalt absoluut, omdat haar falen tot op de werkvloer en tot aan de patiënten meer dan voelbaar is.
Duidelijk is ook dat samenwerking met Alkmaar onmogelijk is. Den Helder en Heerhugowaard kunnen daar over meespreken. Een bijzonder kwalijke situatie.
Het Helderse College dient met slaande trom richting Alkmaar te trekken om daar met de vuist op tafel af te dwingen, dat er niet gesold kan worden met de 150.000 inwoners van het verzorgingsgebied van Den Helder.

Judge X
21 juli 2016 at 21:04
De grootste schuld van deze wantoestand ligt bij de Liberalen (VVD) en de Sociaal-Liberalen (D’66),zij waren het die de marktwerking van de zorg (naar Amerikaans voorbeeld) in Nederland implementeerden.
Flexibel werken is er ook zo één.
De verzorgingsstaat en zorgzame samenleving ligt achter ons; de tweedeling in de maatschappij wordt steeds groter; wie straks z’n hoofd met drie onderbetaalde banen niet meer boven water kan houden woont straks aan het water,maar wel onder een brug; of lekker centraal op een A1 locatie,maar wel in een woondoos met de gaarkeuken op loopafstand.
Zorg dat je aan kop kop blijft liggen in de Ratrace en vergeet niet onderweg je zakken te vullen is het motto.
“God bless the Netherlands” ! 🙁

Hijneken
21 juli 2016 at 21:08
Wanneer geld de belangrijkste drijfveer wordt zijn dit de resultaten.

Monique_K
22 juli 2016 at 09:08
En dat algeheel wordt dan bekend gemaakt terwijl de gemeenteraad zomervakantie heeft.

jans
22 juli 2016 at 12:33
Laats spraak ik een persoon hij had op alles commetaar mijn vraag aan hem was waar heb je op gestemd antwoord vvd en waar ga je bij de volgende verkiezing op stemmen antwoord vvd, schiet mij maar in een condoompje. Trouwens bij patientevervoer gaat al het personeel er uit of worden overgeplaats en worden vervangen door vrijwilligers .het is te gek voor worden .waar blijven de bonden elke maand contrubutie betalen waar voor.

Jonathan
23 juli 2016 at 15:52
Inwoners die stemmen op de een pot nat partij van VVD CDA D66 en PvdA mogen nooit meer klagen dat het fout gaat in Den Helder. En het is nu hun favoriete burgemeester die de boel laat verstieren en toezeggingen dat hij erop zou letten niet nakomt.

Fred
23 juli 2016 at 16:09
Ik begin zo langzamerhand te geloven, dat de burgemeester zich meer druk maakt over zijn werkhut dan over de bevolking van de stad. Het wordt hoog tijd, zo niet de hoogste tijd dat wij met zijn allen eens moeten gaan nadenken over het afscheid nemen van De Heer Schuiling.

Jonathan
23 juli 2016 at 16:15
VVD D66 CDA PvdA Stadspartij en GroenLinks hebben voor een 2e termijn van burgemeester Schuiling gestemd. Een stem op een van de andere of nieuwe partijen vergroot de kans dat deze burgemeester na de verkiezingen een andere stek moet zoeken. Dus ga in maart 2018 massaal stemmen op een van de andere partijen (ik ben geen kandidaat hoor)

Fred
23 juli 2016 at 16:58
Jammer genoeg, maakt de functie van burgemeester geen deel uit van de verkiezingen. Let wel, De Functie, niet de persoon.

Jonathan
23 juli 2016 at 17:28
Fred dat moet je anders zien. De raad kan ten allen tijde een motie van wantrouwen tegen een burgemeester aannemen en een reden daarvoor hoeft niet gegeven te worden. ‘Ontbreken van vertrouwen’ is voldoende. Het komt steeds vaker voor dat burgemeesters tegen hun wil moeten aftreden.
Na de verkiezingen is de samenstelling van de raad waarschijnlijk compleet anders dan nu het geval is en het kan heel goed dat de burgemeester door de nieuwe raad weggestemd wordt. Als zijn vertrouwelingen van VVD CDA D66 en PvdA weggestemd worden is mijn inschatting dat hij het heel zwaar krijgt.

Fred
23 juli 2016 at 17:38
In principe,zeg ik dat ook. Maar ik zeg, dat de functie van burgemeester niet gekozen kan worden ( willen ze in de toekomst wel) Je kan solliciteren op de functie. En dan voorgedragen worden aan de gemeente. Is er overeenstemming, dan benoemd de cdk de burgemeester. En inderdaad een burgemeester kan dmv een motie , het bos ingestuurd worden of de laan uit. Zwartboekje opstellen ?? en een geschikte laan uitzoeken ??

Jan Modaal
24 juli 2016 at 02:09
Als je voor tien miljoen euro grond koopt om een fata morgana op te bouwen, ben je van god los, volstrekt ongeloofwaardig en incapabel voor een functie binnen bestuur of directie.
En natuurlijk is de samenstelling van het bestuursorgaan niet meer geheel dezelfde. Het gedachtengoed en hanelswijze is dat echter wel.
Daarom is het volkomen begrijpelijk dat men zich vergrijpt aan de disciplines in Den Helder.
De motieven hiervoor zijn niet zuiver. Dat snapt een klein kind nog ( belave als je Schuiling heet )
Ik daag bij deze de bestuurders uit. En niet voot een potje voetbal maar voor een discussie die gaat over de haalbaarheid van goede zorg op locatie.
En als ze ballen hebben of goede argumenten, nemen ze de uitdaging aan.

http://denhelderactueel.nl/2016/07/complexe-meerdaagse-cardiologie-verdwijnt-mogelijk-helder/

2 Comments

  1. En Alkmaar gaat 16 jaar lang verbouwen, hoe willen ze dat allemaal gaan doen?

  2. Wie moeten we nou nog geloven en wat zal zo n onderzoeks commissie weer brengen? Blijf gewoon van ons ziekenhuis af als de cardiologen hier niet willen werken geef ze ontslag! Er zijn toch artsen genoeg zonder baan! 58.000 Helderse mensen,14.000 Texelaars, 100.000 toeristen, we hebben een vliegveld, booreilanden en ongeveerdefensiemedewerkers! Komop zeg, wij hebben recht op een goed en volwaardig ziekenhuis! Er is geen sprake van dat de cardiologische zorg hier verdwijnt, aldus het college. Na een heel verhaal is vervolgens de eindconclusie van het ziekenhuis dat het voornemen om de meerdaagse cardiologische zorg te concentreren zal worden aangehouden om een traject te starten van evaluatie. Is het sowieso niet zinvol om eerst iets te evalueren voordat een voornemen of besluit wordt genomen? Een burgemeester die aan de raad had toegezegd er bovenop te zitten had ze hierop toch kunnen wijzen? Met voorbedachte rade. Want brutaliteit heeft de overhand op zorgvuldig handelen. Je kan ons bestuur dus geen dag zonder toezicht hun gang laten gaan.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image