Redactie DHA – College neemt afstand van suggestie belangenverstrengeling

Den Helder – Het college neemt openlijk afstand van elke suggestie van belangenverstrengeling met betrekking tot burgemeester Koen Schuiling. Dat schrijft het college in reactie op schriftelijke vragen van raadslid Daniëlle Pater (Stadspartij). Zij stelde die naar aanleiding van de berichtgeving op DHA over de band tussen Schuiling en onafhankelijk onderzoek Cees Versteden.

De vragen van Pater:

“Op 30 Juni 2015 was op social media (DenhelderActueel) te lezen dat er een verband zou zijn tussen de heer C.J.N Versteden en de heer K.F Schuiling, na het volgen van de bijgevoegde link heb ik de volgende vragen voor u:
– Was u als college op de hoogte van de eerdere samenwerking van deze twee heren?
– Indien u als college op de hoogte was van de eerdere samenwerking tussen dhr Schuiling en dhr Versteden, kunt u mij dan uitleggen waarom u de schijn van belangenverstrengeling goedkeurde?
– Als u als college niet op de hoogte was van de eerdere samenwerking, hoe kijkt u dan als college aan tegen deze onafhankelijke onderzoeker?
– Bent u als college van mening dat niet alleen deze, maar alle schijn van belangenverstrengeling vermeden behoort te worden?”

De reactie van het college:

“De heren Schuiling en Versteden hebben eind jaren negentig van de vorige eeuw, op verzoek van een uitgever, als redactie opgetreden voor een nieuwe serie boeken onder de titel ‘Bestuursrecht in praktijk’. Beiden hadden en hebben in dit kader en ook anderszins geen gemeenschappelijk of tegengesteld belang, afgezien van het gezamenlijk streven in die tijd om desgevraagd een bijdrage te leveren aan een goede en nuttige serie bestuursrechtelijke literatuur voor de bestuurspraktijk. Deze bijdrage in het verleden staat geheel los van het door uw raad gelaste onderzoek dat door de heer Versteden, conform diens voorstel “in volstrekte onafhankelijkheid” wordt uitgevoerd, en waartoe door uw raad op 29 juni 2015 is besloten.”

“Wij nemen nadrukkelijk afstand van elke suggestie van welke belangenverstrengeling dan ook en merken bovendien op dat de burgemeester ook in het geheel niet bij de primaire, ambtelijk voorbereide selectie van de onderzoeker betrokken is geweest. Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.”

Den Helder Actueel, 1 jul 15 – 14:01

Reacties:

Kees Jan
1 juli 2015 at 14:36
Waar zijn de antwoorden waar Mevr. Pater om vroeg? Welke collegeleden hebben dan het onderzoek voorbereid? Van Dongen en Pastoor zeiden dat het nog maanden zou duren? Wie heeft de brief aan Mevr Pater ondertekend? En is het jaar 2000 niet gewoon deze eeuw?

Lita van Everdingen-Boschma
1 juli 2015 at 16:48
Als je het mij vraagt is dit een flauwekulsuggestie van B&W en geen inhoudelijk behoorlijk antwoord. Is het college nou wel of niet op de hoogte geweest? Dan wel tijdig oprecht geinformeerd door Koen Schuiling over zijn vroegere werkrelatie met Drs. V.? Hun bijdrage in 1998 staat los van het doel in 2015 van dit onderzoek dat de raad heeft gelast. Onderzoek van Drs. V. Naar dit schandaal, over onder meer de bestuurlijke handelingen van zijn werkrelatie K.S., kan onmogelijk in volstrekte onafhankelijkheid worden uitgevoerd. Drs. V. staat bij voorbaat niet onpartijdig tegenover K. S. Wel tegenover de andere leden van het college. Maar die zullen worden beschermd door K.S. Daarom lijkt dit nu al een doorgestoken kaart. Dit onderzoek in deze opzet, druist in tegen algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dat nu juist Drs. V. en K. S. horen te weten. B&W heeft volstrekte regie over dit flauwekulonderzoek. Dit kan helemaal niet. ‘t Wordt gewoon een herhaling van zetten. Jammer, weer een gemiste kans van dit zwakke college. Ze vragen om dit imago. Lekker laten gaan… Er is een duidelijk signaal afgegeven. Meer kan niet, als in de taakstellende en controlerende Helderse gemeenteraad niemand verder zich erom bekommert: Toedeledoki!

f. toes
1 juli 2015 at 22:22
op 1 januari 2001 begon deze (21e) eeuw. ook zijn er een paar miljard mensen die de aanvang van het “nieuwe” millenium fijntjes een jaar te vroeg gevierd hebben. niet te begrijpen toch?

Dick Berts
1 juli 2015 at 14:39
Remember that all through history, there have been tyrants and murderers (of truth DB), and for a time, they seem invincible. But in the end, they always fall. Always.”
― Mahatma Gandhi

dagobert
1 juli 2015 at 14:49
Leuk zo’n vraag en antwoord spelletje. Alleen Donkereduinen, het Bos waar ze in is gestuurd ontbreekt.

jonathan
1 juli 2015 at 16:19
vragen raadslid Pater zijn niet beantwoord. Duidelijk is dat de stadspartij wethouders Kos en van Dongen niet meer besturen namens de fractie van de stadspartij maar overgelopen zijn naar de lijst Koen Schuiling en de oppositie VVDCDAD66PVDA. Dit kan toch echt helemaal niet

apolocat
1 juli 2015 at 23:14
Is het nu zo moeilijk om antwoord te geven op de gestelde vragen? Ja of nee . Zo moeilijk is dat toch niet!!

khs38
2 juli 2015 at 17:10
Deze bovenstaande vragen worden verbannen omdat het de personen op de
bijgevoegde foto niet uitkomt, het tast hun imago aan. zeker die van K. S. De waarheid mag niet aan het licht komen !
Maaar let op dit muisje heeft nog een lange staart !
Al is de leugen nog zo snel , de waarheid achterhaald hem wel.

Monique_K
2 juli 2015 at 18:30
Leuk dat het college er afstand van neemt, maar wat heb je eraan als een groot gedeelte van de bevolking twijfels heeft bij deze onderzoeker en vraagtekens zal zetten bij zijn resultaten? Wat voor zin heeft een onderzoek door die man dan nog?

http://denhelderactueel.nl/2015/07/college-neemt-afstand-van-suggestie-belangenverstrengeling/