Redactie DHA – Biersteker voelt zich geschoffeerd door college + Ronald den Boer – Ja, nee, ja

Biersteker voelt zich geschoffeerd door college

Den Helder – Geschoffeerd werd ze, naar eigen zeggen, afgelopen maandag aan het begin van de raadsvergadering. Tjitske Biersteker stelde aan het begin van de vergadering enkele vragen aan het college over de gemeentelijke informatievoorziening. Wethouder Wagner gaf antwoord, maar op een manier die nooit de schoonheidsprijs zal winnen. “Dan maar schriftelijk een nieuwe poging”, dacht Biersteker en dus is inmiddels het volgende stuk aan het college toegezonden:

“Een goede informatieverstrekking door het college aan de raad is van wezenlijk belang voor een goed functioneren van het lokaal bestuur. Helaas moeten wij constateren, dat hieraan nog wel eens het een en ander schort. Een triest dieptepunt in de informatieverstrekking vond plaats in de afgelopen raadsvergadering van 11 december 2017. De door onze fractie gestelde vragen in het vragenkwartier werden door wethouder Wagner op een manier beantwoord, die wij willen kenmerken als minachtend en schofferend. We voelden ons hierbij absoluut niet serieus genomen.”

“We hebben er – gelet op het verleden – niet veel vertrouwen in, dat de attitude van het college jegens de raad en zijn leden zal veranderen. Gelukkig echter bieden de Gemeentewet en een aantal andere regelingen voldoende garanties voor een goede informatievoorziening van college aan raad. Het is daarbij wél van belang, dat de horloges wat deze garanties betreft gelijk worden gezet, zodat hierover in de toekomst geen misverstanden ontstaan. Voor een college, dat zich blijkbaar het liefst bedient met Ja/Nee antwoorden, hebben we het u gemakkelijk gemaakt door onze vragen in een meerkeuzevorm te stellen.”

1. Het college is verplicht de raad of zijn leden op verzoek inlichtingen te verstrekken, tenzij dit strijd met het openbaar belang oplevert o Ja o Nee
2. Als een raadslid geheimhouding krijgt opgelegd over verstrekte inlichtingen zal strijd met het openbaar belang nagenoeg niet kunnen optreden o Ja o Nee
3. Gevraagde inlichtingen dienen zo snel mogelijk te worden gegeven, en niet pas zodra stukken openbaar kunnen worden gemaakt o Ja o Nee
4. Informatieverzoeken van de gemeenteraad of zijn leden hebben een totaal ander gewicht, dan verzoeken van derden op grond van de Wet openbaarheid van bestuur o Ja o Nee
5. Het college dient opperste transparantie te betrachten naar de raad toe en de basishouding moet zijn om gevraagde informatie zo volledig en snel mogelijk te verschaffen o Ja o Nee

Den Helder Actueel, 14 december 2017 – 05:24

Reacties:

Jonathan
14 december 2017 at 07:08
Dit college van VVD CDA D66 PvdA en bijwagen stadspartij zal na 21 maart niet meer de kans krijgen om de burger nog verder te schofferen. Doe daarom Uw best en stem op 21 maart op een van de oppositie of nieuwe partijen.

Stefan
14 december 2017 at 12:21
Schofferen lijkt een trendy woord te worden, bij haar. Als mevrouw Biersteker nu gewoon haar stukken leest en niet altijd haar zin wil doordrijven, zou ze zich misschien minder geschoffeerd voelen. Het blijven gevoelens en die zijn persoonlijk natuurlijk. Misschien is Tjitske overgevoeliger.

Fred
14 december 2017 at 13:08
Jij , schoffeert haar nu ook .

Monique_K
14 december 2017 at 19:35
Beste Stefan, als je de stukken niet, of niet volledig, krijgt kan je ze ook niet (volledig) lezen, niet waar? En daarom gaat het hier! Maar ja, als u zelf niet goed leest is het goed mogelijk dat u dat gemist heeft.

strandloper
14 december 2017 at 22:10
Stefan ko in 2e ronde door Monique_K.

Anton Hagen
14 december 2017 at 09:51
Beste Tjitske,
Ik denk dat na bijna 4 jaar wanbestuur van het college,90% van de inwoners van Den Helder zich geschoffeerd voelt.
En toch zal deze vriendenclub ook volgend jaar weer deelnemen in het college,helaas.
De Stadspartij zal gereduceerd worden tot hooguit 1 zetel.
De mensen welke op die partij hebben gestemd gaan wegens ZWARE teleurstelling weer stemmen op de landelijke partijen.
Wat mijn keus gaat worden?Ben zwevende tussen Carla (Ouderenpartij) of jou als mede Visbuurtbewoner (C.U.)
Alleen zit ik nog tegen de landelijke C.U. aan te hikken.
Het staat mij n.l helemaal niet aan dat zij zich hebben ingelaten met de Haagse coalitie.

Stefan
14 december 2017 at 12:24
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat 90% van de actieve mensen op dit forum zich geschoffeerd voelen. Zij vormen minder dan 0,0001 % van de Helderse bevolking

Corina
14 december 2017 at 10:11
Triest. Vind het een vondst om vragen te stellen die met ja of nee beantwoord kunnen worden.

Fred
14 december 2017 at 10:19
Als ik het goed begrepen heb, krijt het “””kabinet”” van Schuiling , hier een koekje van eigen ja / nee deeg.

Stefan
14 december 2017 at 12:26
Ik ben het met je eens. Corina.

Judge X
14 december 2017 at 11:46
De hoognodige verandering van bestuursmentaliteit in Den Helder, kan alleen plaats vinden als de burger massaal op de oppositiepartijen gaat stemmen.
Stem dus CU en Lokaal !

albert borgeld
14 december 2017 at 12:23
onze raadsleden moeten eens wat meer naar de burgers luisteren, niet zo egoïstisch zijn en de normen en waarden leren om elkaar te kunnen verdragen.
Tjitske B. ik ben het met jou eens ondanks dat ik geen kerkloper ben.
ook onze burgervoader uut Grunn mout eerlijk blieven.

Dick Berts
14 december 2017 at 13:35
Tjitske Biersteker is het meest gerespecteerde raadslid van Den Helder. Ook mensen die het vaak met haar oneens zijn hebben respect voor haar integriteit. In zekere zin vormt zijn het geweten van Den Helder. Alleen een gewetenloos college zal het geweten van Den Helder schofferen. Dat zal het juist doen….

Glijn
14 december 2017 at 16:47
Als iemand zijn of haar stukken goed leest is het mevr. Biersteker wel.
Dit arrogante college belazerd de kluit daar mag zij toch vragen over stellen.
Zij wilde een waarnemer in de raad van toezicht van de schouwburg.
Dat werd door de VVD / CDA / D66 / PvdA en bijwagen Stadspartij volledig genegeerd.
En Inderdaad de antwoorden die mevr.Biersteker maandagavond kreeg waren ver beneden peil.

Hijneken
14 december 2017 at 20:42
Lieve Tjitske, laat u niet uit het veld slaan, u heeft meer steun dan u denkt/ervaart. Geef niet op hoor.

strandloper
14 december 2017 at 22:18
Wat een te verachten college heeft Den Helder, dat een fractievoorzitter/raadslid in deze vorm vragen moet stellen aan een college dat consequent niet aan haar plicht voldoet de raad volledig en juist te voorzien van alle informatie waar de raad recht op heeft.
Waar komen die ongelikte beren vandaan om te denken, dat zij dat wel kunnen maken in Den Helder.
Woensdag 21 maart 2018 gehaktdag.

Roel Prins
15 december 2017 at 17:06
Politici die drijven op de golven van hun gevoelens en gedreven worden door hun gave tot gekwetst zijn moet men in oorlogstijd niet aan boord hebben.

Dick Berts
15 december 2017 at 17:41
De wereldgeschiedenis leert, dat gevoelloze mensen uiteindelijk iedere oorlog verliezen.

Fred
15 december 2017 at 17:23
Begrijp ik hier nu uit , dat jij de raad en het college ziet als strijd toneel ?

Fred
15 december 2017 at 18:03
Kijken wie hier als eerste het vaandel gaat strijken. De vlag van het Rob Scholte museum , die fier bovenop het oude postkantoor stond, is inmiddels gestreken. Heeft Rob er genoeg van ?

https://denhelderactueel.nl/2017/12/biersteker-voelt-zich-geschoffeerd-college/

Ja, nee, ja

Helderse Courant, 16 december 2017

Helderse Courant, 16 december 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo