Ralph Posset – EO reduceert bidden tot particulier boodschappen briefje

In Nieuw-Zeeland beefde de aarde op het moment, dat Andries Knevel aan de andere kant van de wereld op de IC van een niet nader genoemd ziekenhuis binnen werd gereden. In de ogen van de Evangelische Omroep kan dat slechts één ding betekenen: God zond een boodschap naar de wereld, ‘Laat Andries niet sterven’.
En dus plaatse de EO een stuk op haar website waarop ze oproept om allemaal te bidden voor Andries Knevel (http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/andries-knevel-ernstig-ziek2/).
De Nieuw-Zeelanders kunnen uiteraard verder in de modder lazeren. Daar hoeft men geen gebedje aan te wijden. Onder die slachtoffers zitten waarschijnlijk veel atheïsten, agnosten en, nog erger, katholieken. Dus die hebben door hun dwalende zielen de ramp geheel en al over zichzelf uitgeroepen. Een typisch gevalletje van oorzaak en gevolg.

Met de oproep tot gebed voor hun eigen Evangelische voorganger Knevel reduceert de EO het bidden echter tot een particulier boodschappen briefje. Zorg ervoor, dat veel mensen jouw wens in hun gebed benoemen en wellicht komt die hartenkreet dan bij God boven op de stapel. Hoe meer mensen tijdelijk de behoeften van de hongerigen en oorlogsslachtoffers in hun gebed overslaan ten faveure van Andries Knevel hoe groter de kans, dat Knevel opkrabbelt door Goddelijke interventie. En als dat eenmaal is gelukt, mag de rest van de wereld terugkeren in het Nederlands gebed.
Behoorlijk zuur voor de behoeftigen, maar vooral zuur voor alle niet bekende Nederlandse christenen, die nooit op de shortlist van de EO terecht zullen komen. Zij hebben zonder nationaal gebed natuurlijk geen schijn van kans.

De kans, dat het gebed enige verandering kan brengen in Knevels’ toestand schat ik overigens in als gelijk aan nul. Er zijn namelijk twee scenario’s.

De eerste is, dat God daadwerkelijk alles, wat hier op aarde gebeurt, bestuurt en dan heeft hij dus willens en wetens Andries Knevel opgezadeld met de Legionella-bacterie. Het lijkt me dan nogal aanmatigend om als EO achterban in een gebed te protesteren tegen deze beslissing van het opperwezen.

Het tweede scenario is, dat God zijn handen van de wereld heeft afgetrokken en de mensheid in zijn sop laat gaar koken tot hij ingrijpt en de rechtvaardigen naar het paradijs begeleidt. In dat geval is bidden voor Andries natuurlijk ook verspilde moeite.

Als ik er nog wat verder over nadenk is er natuurlijk ook nog een derde scenario mogelijk: God is dood en reeds lang begraven.

Meer over deze kwesties door Andries Knevel zelf:
https://mediaspeler.bethel.nl/kerkdienst/kunnen-we-god-begrijpen/