Ralph Posset – A2 Joden-vrij maken ridicuul idee van Arnon Grunberg!

Ik kan me in hoge mate vinden in de Voetnoot van Arnon Grunberg van vrijdag 3 juni in De Volkskrant.

Het neger-, moslim- en Joden-vrij maken van de snelwegen is een flinke stap in de juiste richting. Het zal de criminaliteit flink doen dalen en bovendien zullen de rechtmatige blanke wegeigenaren niet meer worden afgeleid door exotische gekkigheden als keppeltjes, hoofddoekjes en gouden tanden. Maar de volledige willekeur waarmee hij de A2 aanwijst als proefballon stuit mij tegen de borst.

Als kunstenaar in het hogere segment en residerend in Den Bosch, een stad die volledig afhankelijk is voor zijn toevoer van geld, personen en goederen van de A2, kan ik slechts woede voelen voor de Randstedelijke stupiditeit, die Grunberg met zijn voorstel ten toon spreidt.

Een verbod voor de genoemde groeperingen op enkel de A2 zal mijn inkomsten niet minder dan doen halveren! Want de heer Grunberg weet natuurlijk donders goed, dat juist de Joodse medemens gezegend is met buitenproportioneel veel kapitaal. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe gelukkig ik ben met de grijpgrage en oneindig lange vingers van de Jood, die in mijn werk niets meer of minder ziet als een puike belegging.

Als deze bemiddelde en hebberige schepsels zich niet meer op de A2 mogen bewegen, maar nog wel op andere snelwegen zullen deze sluwe wezens ongetwijfeld een andere kunstenaar vinden om zichzelf op achterbakse manier te verrijken.

En dan heb ik het nog niet eens over de door Joden beheerste media. Zij zullen mij niet meer kunnen bereiken en dus ook niet meer de loftrompet over mij kunnen steken.

Kortom, deze volkomen ongegronde keuze voor de A2 is infaam en zelfs hardvochtig.

Ik roep de heer Grunberg dan ook op dit ongelukkige voorbeeld terug te nemen.

Den Bosch, 3 juni 2016