Raam op Rusland | Hubert Smeets – Vladimir Poetin Delegitimeert Oekraïne als Soevereine Staat

“In een Televisie Rede van vijf kwartier maakte president Poetin een Tour d Horizon langs de Geschiedenis van Rusland met als strekking, dat Oekraïne Geen Bestaan Recht had als Soevereine Staat. Poetin S Toe Spraak, waar in hij bijna als Voet Noot de Erkenning aankondigde van de Separatistische Donbas Gebieden, zorgde ook voor Ongerustheid in andere Ex Sovjet Republieken, want zijn Revisionisme strekte zich verder uit dan Oekraïne, schrijft Hubert Smeets.

screen shot 02 22 22 at 02.17 pm
Vladimir Poetin tijdens zijn Televisie Toe Spraak over Oekraïne (foto Kremlin)

Ineens was het ‘Strategische Geduld’ van President Vladimir Poetin op. Secretaris Nikolaj Patroesjev van de Nationale Veiligheids Raad, in de Feitelijke Hiërarchie de tweede Man van Rusland, wilde tijdens een Spoed Zitting van dit Orgaan Oekraïne en NAVO Maximaal Drie Dagen geven om Alle Russische Eisen over de Toe Komst van het Buur Land in te willigen. Maar Poetin was na Drie Uur Al door zijn Geduld heen en besloot de Separatistische Volks Republieken Donetsk en Loegansk te erkennen. Het Verdrag, waar mee die Erkenning Formeel wordt Bezegeld, lag Keurig Klaar. Ook het Decreet, waar mee de President de Krijg Macht het Bevel gaf om Klaar te staan voor een Militaire Missie in de Donbas om de ‘Vrede’ te bewaren, was Uit Gewerkt.

Na het Avond Journaal Vremja (De Tijd), dat Groten Deels in het Teken stond van de Thuis Komst van de Olympische Atleten en de Opvang van Evacuees uit de Donbas, legde hij deze Stappen uit in een Televisie Toe Spraak van vijf kwartier. De Maat Regelen Zelf kwamen in deze Rede echter Nauwelijks aan Bod. Poetin raffelde de Besluiten tot Erkenning en Invasie in een Minuut af. In zijn een na Laatste Zin waarschuwde hij nog de Oekraïense Regering Na Drukkelijk. Als de ‘Macht in Kiev Niet Onmiddellijk het Vuren zou staken’, dan zou de Verantwoordelijkheid voor het ‘Mogelijke Bloed Vergieten Volledig te Wijten zijn aan het Regime, dat het Territorium van Oekraïne bestuurt’.

Dat hij de Niet de Oekraïense President Volodymyr Zelensky aan sprak, maar Alleen Gewag maakte van een Regime was Geen Toeval. In de 75 Minuten daar voor had Poetin via een Tour d Horizon door de Geschiedenis uit de Doeken gedaan dat Oekraïne Historisch Geen Recht heeft op een Zelf Standig Bestaan als Staat. De Belangrijkste Elementen van dit Revisionisme hadden Al Eerder de Revue Gepasseerd in Toe Spraken en Essays van Poetin. Bij Voorbeeld in een Jubel Rede ter Gelegenheid van de Annexatie Hereniging van De Krim in 2014, bij de Herdenking van het Begin van de Eerste Wereld Oorlog later dat Jaar en in een Geschied Kundig Opstel over de Duizend Jarige Culturele Eenheid van Groot Russen (Rusland), Klein Russen (Oekraïne) en Wit Russen (Belarus). Maar Samen Gebald in deze Speech voor het Volk, nota bene op Prime Time, wierp de Tekst toch licht op de Motieven en Ambities van het Kremlin. Niet Alleen door wat hij zei, maar ook door wat hij Juist Niet Zei.

Motieven

Over zijn Motieven liet Poetin Geen Mis Verstand bestaan. Oekraïne is Geen Staat. Het heeft Alleen maar de Formele Contouren van een Staat gekregen, omdat de Communistische Revolutionair Vladimir Lenin tijdens de Burger Oorlog in 1919 toe stond, dat er een Oekraïense Sovjet Republiek werd opgericht. Voor Dien was Oekraïne Eeuwen Lang Deel geweest van het Russische Rijk en zo had het ook na de Oktober Revolutie van 1917 moeten blijven. De Tweede Fout, die de Communisten hadden gemaakt, was de Grond Wettelijke Clausule, dat de Uit Eindelijk Vijf Tien Sovjet Republieken het Recht kregen zich uit de Sovjet Unie Terug te Trekken. Die Constitutionele Bepaling was een Fatale Fout.

rian archive 848095 signing the agreement to eliminate the ussr and establish the commonwealth of independent states
President Boris Jeltsin tekent het Akkoord over Ontmanteling van de Sovjet Unie met de Presidenten van Oekraïne en Belarus, 8 december 1991 (foto Wikimedia)

Het Derde Motief van Poetin om de Existentie van Oekraïne te ontkennen, was de Wijze, waar op de Ontmanteling van de Sovjet Unie na 1992 was Af Gewikkeld. Kort Gezegd betoogde Poetin, dat Oekraïne na zijn Onafhankelijkheid Nooit de Rekening aan Rusland had betaald en dat de Huidige Staat in Feite op Diefstal was gebouwd. Ter Illustratie schetste hij Uit Voering de Over Daad aan Corruptie en het Gebrek aan Recht Statelijkheid in het Buur Land.

Tot Slot herhaalde de Russische President de Mantra, dat de Maidan Om Wenteling van 2014 een Staats Greep was van Mationalisten, Fascisten en Neo Nazi S, die hun Coup hadden kunnen plegen, dank zij Steun van de Verenigde Staten en Andere Westerse Mogendheden.

Met Andere Woorden. Oekraïne had na 1991 Steeds Meer ‘Wezen Vreemde Modellen Gekopieerd’ en was Zo een Pad Op Gegaan, dat Af Week van de Oekraïense ‘Geschiedenis en de Realiteiten’. Van dat Alles is Rusland het Slacht Offer.

In Grijpen is Geboden, aldus Poetin. Er was Geen Tijd te Verliezen ook en Wel om Twee Redenen.

Ten Eerste, omdat het Regime bezig is de Rechten en Vrij Heden van de Russisch Sprekende Burgers met Voeten te treden. Dat Kinderen op School (ook) Oekraïens moeten leren, is bij Voor Beeld een Poging om hen hun ‘Identiteit’ te ontnemen. Het WoordGenocide’ nam Poetin overigens Niet in de Mond. Zijn Minister Sergej Lavrov van Buitenlandse Zaken had dat Eerder in de Spoed Sessie van de Veiligheid Raad wel gedaan.

Ten Tweede, omdat Kiëv zou werken aan een Eigen Atoom Bom. Dat is volgens Poetin GeenLege Bravoure’, maar een Concrete Dreiging. Dat Rusland, Samen met de Vier Andere Nucleaire Veto Machten in de VN Veiligheid Raad, in 1994 in Boedapest een Memorandum heeft Onder Tekend, waar in het de Politieke, Economische en Territoriale Integriteit van Oekraïne Min of Meer garandeerde in Ruil voor het Besluit van Kiëv om zijn Kern Wapen Arsenaal op te geven, memoreerde Poetin in dit Verband Niet. Ook refereerde de President aan een Document van de NAVO uit 2020, waarin Rusland door de Alliantie wordt Gedefinieerd als Dreiging, maar hij verwees Niet naar zijn Eigen Veiligheid Doctrine uit 2015, waar in het Kremlin Zwart op Wit heeft Vast Gelegd, dat het Westerse Bond Genootschap het Grootste Gevaar is voor Rusland, Zelfs Groter dan IS.

Ambities

Welke Plannen Poetin Concreet heeft, werd in de Toe Spraak Minder Duidelijk. Onloochenbaar is dat Rusland zich Nu heeft Terug Getrokken uit Minsk 2, het Moeizame en Vermoedelijk Toch Al Heilloze Proces, waar in Sieparatisten in de Donbas en de Legitieme Regering in Kiëv onder Auspiciën van Rusland, Duitsland en Frankrijk Af Gelopen Zeven jaar probeerden om naast een Wapen Stil Stand ook een Politieke Op Lossing te bereiken. Kern Punt van het Minsk Proces was dat de Twee Provincies in de Donbas binnen het Oekraïense Staat Bestel zouden blijven. Vast staat Even Eens, dat Rusland binnen Af Zienbare Termijn op Permanente Bases Troepen zal stationeren in de Volk Republieken Donetsk en Loegansk en dat de Separatisten Economisch zullen worden Geïntegreerd in de Russische Federatie.

screen shot 02 22 22 at 02.35 pm
De Paleis Zaal in het Kremlin, waar Poetin maandag de Erkenning tekende van de Sparatisten Gebieden Donetsk en Lugansk,  Leiders van die Gebieden tekenen de Over Eenkomst Even Eens (foto Kremlin)

Het bleef Onduidelijk welk Territorium het Kremlin voor de Nu Erkende Volk Republieken voor Ogen had. Alleen de Gebieden, die de Separatisten en de Russische Huurlingen in 2015 hebben Veroverd op het Wettig Gezag en ligt de Grens dus bij de Bestand Lijn, die sinds Dien in Acht moet worden genomen? Of het Hele Grond Gebied van de Oekraïense Districten Donetsk en Loegansk als het Territorium van de Staatjes, die de Russische Krijg Macht gaat verdedigen?

Het Verschil tussen deze Definities is Koude en Echte Oorlog. Houden de Russische Troepen Halt bij de Bestand Lijn, dan is een Fragiele Wapen Stil Stand met Enige Moeite Denkbaar. Marcheren ze door naar bij Voorbeeld de Haven Stad Mariupol, dan Mag en Zal het Oekraïense Leger zich verweren en is Oorlog het Resultaat.

Het Kremlin hield deze Kwestie na de Erkenning boven de Markt hangen. Poetin S Woord Voerder Dmitri Peskov weigerde Antwoord te geven op Concrete Vragen. Dinsdag Middag leek onder Minister Roedenko van Buitenlandse Zaken een Einde aan de Onzekerheid te maken door te verklaren, dat de Erkenning zich Beperkt tot de Gebieden, die Thans door de Separatisten worden Bestuurd. Maar Enkele Uren Later antwoordde Woord  Voerster Zacharova op een Vraag van TV Dozjd, dat het Vast Stellen van de Grenzeneen Zaak van de Toe Komst‘ is. Poetin hakte Later op de Dag de Knoop door. In de Federatie Raad verklaarde de President dat de Erkenning van de Twee Staten slaat op de Oekraïense Provincie Grenzen en dus Niet op het Gebied, dat Feitelijk onder Controle staat van de Separatisten.

Russisch Imperium

De Openlijke en Heimelijke Ambities van Poetin houden Niet Alleen de Oekraïners bezig. In zijn Toe Spraak tot het Volk nam hij, naast de WoordenHistorisch Rusland’, ook Enige Malen de WoordenRussisch Imperium‘ in de Mond. Buur Landen uit de Voor Malige Sovjet Unie vatten dat op als een Aan Wijzing, dat het Kremlin Wel Licht de Grenzen van 1991 wil Her Stellen. Poetin ontkende dat in een Gesprek met de Azerbeidzjaanse Leider Ilham Alijev. Maar over Oekraïne en Belarus, de Twee Sovjet Republieken, die volgens Nobel Prijs Winnaar Aleksandr Solzjenitsyn met Rusland en het Noorden van Kazachstan een ‘Slavische Unie’ zouden moeten vormen, bewaarde de Russische President het Stil Zwijgen.

Gelet op het Revisionisme en Revanchisme, dat uit zijn Televisie Toe Spraak Op Borrelde, zijn Alle Opties Nog Open.

Hubert Smeets

De Hele Speech van Putin is Hier in het Engels te vinden.
http://en.kremlin.ru/events/president/news/67828

Raam op Rusland, 22 februari 2022

https://www.raamoprusland.nl/dossiers/buitenlandse-politiek/2028-poetin-delegitimeert-oekraine-als-soevereine-staat

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hubert+Smeets
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raam+op+Rusland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vladimir+Putin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sergey+Lavrov
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nikolaj+Patroesjevv
https://robscholtemuseum.nl/?s=Russia+National+Security+Council
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vladimir+Lenin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tour+d+Horizon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Annexatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=NAVO
https://robscholtemuseum.nl/?s=NATO
https://robscholtemuseum.nl/?s=VN+Veiligheid+Raad
https://robscholtemuseum.nl/?s=UN+Security+Council
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veto+Macht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Revisionism
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oktober+Revolutie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Communistische+Revolution
https://robscholtemuseum.nl/?s=Separatistische+Volks+Republiek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Duizend+Jaar+Culturele+Eenheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheid+Doctrine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Donbas
https://robscholtemuseum.nl/?s=Donetsk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lugansk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Krim
https://robscholtemuseum.nl/?s=Soviet+Union
https://robscholtemuseum.nl/?s=Russia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kiev
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ukraine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Belarus