R & L – Verslag Uitnodiging aan Gemeente + Delano Weltevreden – Als Scholte en Echtgenote willen Praten over Beschikbaar Stellen van in Beslag Genomen Kunst, kan Dat, zegt Gemeente

Rob Scholte Museum, Huidige Toestand, Vier Jaar na de Ontruiming, Zonder Vergunning Half Afgebroken, door Rotstreken in Bezit van de Gemeentelijke Aannemer Kees Jan Tuin (foto NHNieuws)

Verslag Uitnodiging aan Gemeente

Van info@marcnihot.nl

Datum dinsdag, 24 november 2020 om 12:18
Onderwerp Forward Uitnodiging en Raad Informatie Brieven
Aan robscholte@mac.com, lijsje.snijder@gmail.com

——— Doorgestuurd bericht ——–

Van Sylvia Hamerslag <shamerslagdenhelder@gmail.com>
Verzonden dinsdag, november 24, 2020 9:29 AM

Aan delanoweltevreden@nhd.nlOnderwerp Forward Uitnodiging en Raad Informatie Brieven

Na de Opmerking van Wethouder Michiel Wouters Gisteren, dat er een Raad Informatie Brief (RIB) is over dat de Gemeente in Hoger Beroep is Gegaan ben ik Gaan Zoeken en vond Deze tussen deze Stukken.

Groetjes, Sylvia

———- Forwarded message ———

Van Maarten Hanegraaf m.hanegraaf@denhelder.nl

Date woensdag 4 november 2020 14:50
Subject
Uitnodiging en Raad Informatie

To
Organisatie Raadsleden
Organisatie Raadsleden-2018@denhelder.nl

Cc
Organisatie Commissieleden Org-commissieleden@denhelder.nl,
Organisatie Fractie Assistenten Org-Fractieassistenten@denhelder.nl,
Organisatie Griffie Org-Griffie@denhelder.nl,
Wendy Koedijk w.koedijk@denhelder.nl,
Gerard de Vroome g.de.vroome@denhelder.nl,
Joyce in t Veld j.in.t.veld@denhelder.nl,
Organisatie College Org-College@denhelder.nl

Geachte Leden van de Raad,

Bijgevoegd ontvangt u.Uitnodiging en Aanmeldingsmogelijkheid voor de Raad Informatie Avond Wijkgericht Werken voor 19 november Aanstaande
De Datum staat Reeds Enige Tijd op uw Kalender.Raad Informatie Brief Voortgang en Vervolg Proces Omgeving Visie Gemeente Den Helder

Onze Reactie op een Verzoek van Raad Fracties over Afvaardiging Wethouder naar Overleg over Executie Kunst Collectie Voormalig Rob Scholte Museum, Inclusief Bijlage.

Met vriendelijke groet,

Maarten Hanegraaf

Bestuursadviseur Concernstaf | Communicatie en Bestuurszaken

Telefoon
31 223 678180

Email
m.hanegraaf@denhelder.nl

Bezoek Adres
Drs F Bijlweg 20, Den Helder|

Post Adres
Postbus 36, 1780 AA Den Helder
< strong>WWW\

https://www.denhelder.nlTwitter
@Gem_DenHelderFacebook
gemeentedenhelder

Deze Email is Uitsluitend Bestemd voor de Beoogde Geadresseerde. Mocht u dit Bericht bij Vergissing hebben Ontvangen, wilt u mij dit dan meteen laten weten en het bericht (inclusief eventueel meegezonden bijlagen) uit uw postbus verwijderen? Stuur in dat geval de tekst van het bericht ook niet door.

PDF S

College Burgemeester & Wethouders van Den Helder, Getekend Wethouder Wijkgericht Werken Tjitske Biersteker – Uitnodiging voor Raadsinformatie Avond Wijkgericht Werken aan de (Commissie) Leden van Gemeenteraad Den Helder
• College Burgemeester & Wethouders van Den Helder, Getekend Burgemeester Jeroen Nobel & Robert Reus – 2020 062382 Onze Reactie op een Verzoek van Raadsfracties D66, Senioren Actief, PVV, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp over Afvaardiging Wethouder naar Overleg over Executie Kunstcollectie Voormalig Rob Scholte Museum + Bijlage (1) Verzoek Raadsfracties

———- Forwarded message ———

Op 12 okt. 2021 om 13:46 heeft Linda Reijerkerk <L.reijerkerk@cvc.nl> het volgende geschreven,

Beste Rob, Michiel en Lijsje,

Graag zou ik met jullie gedrieën (of anders alleen Lijsje en Michiel) in gesprek gaan donderdag of vrijdag. Mijn indruk is dat er dan voorzichtige stappen zijn te zetten om deze ellende een keer achter jullie te kunnen laten. Is dat iets wat jullie ook willen?

Ik kan jullie allen echter alleen maar verder helpen als ik met jullie rond de tafel kan zitten en graag nodig ik jullie 3 en daarom uit voor een gesprek hier in Haarlem (of een andere locatie als dat beter voor jullie is).

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

Drs Linda Reijerkerk

Directeur

Wij helpen mensen en organisaties op een betere, effectievere, menselijkere manier om te gaan met conflicten. Dit doen we door onafhankelijke bemiddeling in conflicten en door professionals op te leiden tot Erkend Mediator & Oplossing Gericht Coach.

Ons adres
>Nieuwe Gracht 74, 2011 NJ  Haarlem
T  023 532 31 96 | 06-21515740

E  
l.reijerkerk@cvc.nl
www.cvc.nl
Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde. Mocht u dit bericht bij vergissing hebben ontvangen, wilt u mij dit dan meteen laten weten en het bericht (inclusief eventueel meegezonden bijlagen) uit uw postbus verwijderen? Stuur in dat geval de tekst van het bericht ook niet door.

——— Doorgestuurd bericht ——–

From Michiel Wouters m.wouters@denhelder.nl
<Subject: Re: vervolg

Date: 13 October 2021 at 07:54:52 CEST<
To: Linda Reijerkerk L.reijerkerk@cvc.nl

Cc: robscholte@me.com” <obscholte@me.com, “lijsje.snijder@gmail.com” <lijsje.snijder@gmail.com>, Ina Molenaar molenaar.xsjustitia@gmail.com<

Linda,

Ik had dacht ik al doorgegeven, dat ik donderdag de hele dag en vrijdag na 13.30 beschikbaar ben.

Vr Gr  Michiel

——— Doorgestuurd bericht ——–<

Van Rob Scholte robscholte@me.com

Onderwerp Doorsturen vervolg

Datum: 13 oktober 2021 om 08:34:00 CEST

Aan m.wouters@denhelder.nl

Dag Michiel,
We willen van deze Gelegenheid gebruik maken om jou Persoonlijk uit te Nodigen om ons te Bezoeken op ons Huidig Woonadres

Zie de Hierna Volgende Brief aan Linda Reijerkerk,

<

Ook wij kunnen zowel donderdag als vrijdag aanstaande.

>Met Vriendelijke Groet,

Rob & Lijsje

——— Doorgestuurd bericht ——–

From Rob Scholte robscholte@me.com

Subject Re Vervolg

Date 12 October 2021 at 22:24:49 CEST

To: Linda Reijerkerk L.reijerkerk@cvc.nl

Beste Linda,

Op de door de gemeente ondertekende mediation overeenkomst is de datum van ondertekening niet aangepast naar de werkelijke onderteken datum van 5 oktober 2021.

Er staat nu nog steeds 1 juli 2021 op en dat is niet correct, want de afspraak was namelijk, dat de handtekening op de originele, door ons getekende overeenkomst, waarop de door de gemeente met de hand bijgeschreven aanpassingen en eisen zouden worden doorgestreept. De datum van hun ondertekening zou worden gecorrigeerd naar de werkelijke datum van 5 oktober.

Er bestond en bestaat vanuit ons echt een hele duidelijke voorwaarde, die we ook zo aan je hebben medegedeeld.

Afspraak was namelijk, dat de handtekening op de originele, door ons getekende overeenkomst, waarop door de gemeente met de  hand bijgeschreven aanpassingen en eisen stonden, zouden worden doorgestreept en geparagrafeerd.

De datum van hun ondertekening zou worden gecorrigeerd naar de werkelijke datum van 5 oktober.

Nu is deze overeenkomst geantidateerd en voor ons ongeldig.

Wij vragen ons nu het volgende af: waarom werd de datum niet aangepast?

De gemeente heeft niet getekend op 1 juli. Dat was onze onderteken datum.

Ze hebben dertien weken nodig gehad om tot ondertekening te komen.

De gemeente geeft hiermee dus een onterechte weergave van de realiteit, die in hun voordeel is natuurlijk.

Waarschijnlijk is dit een poging om ons de mond te snoeren, door er voor te zorgen, dat alles wat er de laatste drie maanden gebeurd is onder de geheimhoudingsplicht van de zogenaamde mediation valt.

Dit alles, terwijl Michiel Wouters zelf al in de Helderse Courant een mooi verhaal vertelde over de kleine stapjes vooruit in de ‘stroperige’ lopende mediation tot dan toe!

Ongeacht dat de mediation voor ons nog nooit begonnen is, hadden we een mondelinge afspraak ook zelfs daarover geen informatie naar buiten te laten.

Daar hebben wij ons met moeite aan gehouden, maar Wouters heeft met zijn uitspraken in de krant deze stilte doorbroken.

Indertijd heb je ons niet meteen gemeld, dat de gemeente niet getekend had op 1 juli.

Dat vernamen we pas veel later, namelijk op 6 juli, kort voor onze eerste gezamenlijk mediation afspraak, die de dag daarna gepland, 7 juli, stond.

We gingen niet, omdat de mediation overeenkomst niet getekend was.

Ook al beloofde jij ons per mail uitdrukkelijk, dat Michiel Wouters zou tekenen.

Eerst zien, dan geloven, vonden wij.

Wij gingen er akkoord mee, dat Ina daar met Caroline heenging.

Achteraf op grond van valse voorwendselen, want uiteindelijk bleek dat de gemeente helemaal niet van zins was te tekenen zonder opnieuw aanvullende condities te stellen en deze er met de hand aan toe te voegen.

Van dit hele incident is niets terug te vinden in jouw mediation verslag.

Zelfs de reden voor onze afwezigheid blijft onvermeld.

Wel werden er nieuwe afspraken gepland alsof de mediation begonnen was, maar dan wel zonder ons.

Uit de gesprekken, die hierop volgden, overigens  tegen onze zin en op eigen initiatief van onze advocaten, omdat de advocatenwet, zoals ze zeiden, hen daartoe verplichtte, is gebleken, dat het College geen Intentieverklaring over de teruggaaf van de in beslag genomen collectie, onder de nog nader te bepalen voorwaarden, wilde afgeven.

Via Ina hebben we duidelijk aangegeven, dat we deze verklaring eerst nodig hadden, voordat we met Friedberg& Mahn in onderhandeling zouden kunnen over hun beslag.

Zonder onze toestemming heb jij daarna F&M gebeld om alvast een gezamenlijke afspraak te maken.

Dat is zeer voorbarig geweest, aangezien dit enkel op eigen initiatief plaatsvond van jou zonder dat eerst aan onze voorwaarde voor een overleg met hen was voldaan.

Deze actie heeft onze relatie met  F&M onnodig schade berokkend, want nu moest de afspraak weer afgezegd worden, omdat die lastige Rob en Lijsje niet wilden meewerken.

Dit terwijl wij juist met uiterste voorzichtigheid te werk wilden gaan om er met F&M goed uit kunnen komen.

Er hangt namelijk veel van af voor ons.

We hadden dat toch heel duidelijk met je besproken tijdens ons laatste van de twee gesprekken, die we met hebben gevoerd?

Het lijkt ons beter om deze ‘mediation, die nooit begonnen is te staken.

Nu de overeenkomst na drie maanden eindelijk door de gemeente is getekend zonder dat daarop de juiste datum van tekenen werd vermeld,

Tot onze verbazing werd de mediation overeenkomst dus wederom ongeldig,

We stellen voor zelf het gesprek aan te gaan met Michiel Wouters zonder jou.

Michiel krijgt van ons een standing invitation en een uitgestoken hand.

Wanneer hij maar wil, kan hij ons op ons huidige woonadres bezoeken.

Als hij ons dat maar tijdig laat weten.

Hij kan zich laten vergezellen door een ambtenaar naar keuze.

Ook alle andere condities zijn onderhandelbaar.

We kunnen hem zelfs een officiële uitnodiging sturen, waarin we aan hem ons voorstel doen en ons idee daarvan uitleggen.

Dan kan de gemeente beslissen, wat Wouters daarmee kan en mag doen.

Linda, hopelijk begrijp je onze standpunten, maar we hebben ons deze drie maanden door jou niet genoeg gehoord en gezien gevoeld in het door jullie zonder ons bepaalde traject.

Dank voor alle moeite.

Het gaat je goed!

Met vriendelijke groeten,

Rob & Lijsje

——— Doorgestuurd bericht ——–
Van: Linda Reijerkerk L.reijerkerk@cvc.nl
Onderwerp: Antwiood vervolg
Datum 14 oktober 2021 om 11:14:22 CEST

Aan Rob Scholte robscholte@me.com, “lijsje.snijder@gmail.comlijsje.snijder@gmail.com

Kopie: “Ilse van der Poel (Schenkeveld Advocaten)” .vanderPoel@schenkeveldadvocaten.nl, Ina Molenaar molenaar.xsjustitia@gmail.com, “m.wouters@denhelder.nlm.wouters@denhelder.nl, Bernadette Slijkerman be.slijkerman@denhelder.nl, ‘Caroline Tonningen’ <C.tonningen@xs4all.nl

Beste Rob en Lijsje,

Dank voor jullie uitvoerige bericht. Ik vind het heel jammer dat jullie je niet gehoord en gezien voelen.

Ik kan niet anders dan respecteren wat jullie hebben ervaren, hoe jammer ik dat ook vind. Van mijn kant heb ik echt getracht om in dit onderhandelingsproces – want dat is een mediation – er voor beide partijen te zijn.

Ik wens jullie alle goeds toe en hoop van harte – nogmaals – dat een oplossing zich aandient.

Met vriendelijke groet,

Drs Linda Reijerkerk
Directeur

Wij helpen mensen en organisaties op een betere, effectievere, menselijkere manier om te gaan met conflicten. Dit doen we door onafhankelijke bemiddeling in conflicten en door professionals op te leiden tot erkend mediator & oplossingsgericht coach.

Ons Adres

Nieuwe Gracht 74, 2011 NJ  Haarlem
T  023 532 31 96 | 06 – 21515740

E  
l.reijerkerk@cvc.nl
W www.cvc.nl
——— Doorgestuurd bericht ——–

Van:Rob Scholte <robscholte@me.com>
Datum: do 14 okt. 2021 om 13:23
Onderwerp Fwd vervolg
Aan Lijsje Snijder lijsje.snijder@gmail.com

Begin forwarded message

From Michiel Wouters
m.wouters@denhelder.nl

Subject Strong Re Vervolg
Date: 14 October 2021 at 12:55:36 CESTT

To Rob Scholte robscholte@me.com

Beste Rob en Lijsje,

Bedankt voor jullie bericht. Jammer dat het zo gelopen is.

Ik zal op een later moment nog inhoudelijk reageren op jullie bericht.

Met vriendelijke groet,

Michiel

——— Doorgestuurd bericht ——–

From Lijsje Snijder <
href=”mailto:lijsje.snijder@gmail.com”>lijsje.snijder@gmail.com>
Date: Fri, Oct 15, 2021 at 11:43 AM
Subject Uitnodiging van Rob Scholte & Lijsje Snijder
To <m.wouters@denhelder.nl>

Beste Michiel,

Zouden we vandaag nog voor 13:00 uur een reactie kunnen krijgen op onze uitnodiging aan jou, om ons te komen bezoeken met een ambtenaar naar keuze?

Ben je bereid om onze uitgestoken hand aan te nemen, zodat we samen in gesprek kunnen gaan en een goede oplossing te vinden voor beide partijen?

Het heeft allemaal toch wel lang genoeg geduurd en veel te veel geld gekost?

Laten we aan de stad Den Helder het goede voorbeeld geven door de bevolking te laten zien dat we er samen op een beschaafde manier uit kunnen komen.

Je hebt al eerder uitgesproken dat de Gemeente daarvoor open staat.

Dat betekent toch niet dat deze intentie alleen bestaat onder het kopje ‘Mediation’?

Laten we deze mooie woorden omzetten in daden.

Waar een wil is, is een weg.

Het Rob Scholte Museum stond niet voor niets op de Middenweg.

In afwachting van je antwoord,

Met Vriendelijke Groeten,

Lijsje Snijder

——— Doorgestuurd bericht ——–

13 oktober. Onze persoonlijke uitnodiging aan Wouters

Datum: 13 oktober 2021 om 08:34:00 CEST

Aan: m.wouters@denhelder.nl

Dag Michiel,

We willen van deze gelegenheid gebruik maken om jou persoonlijk uit te nodigen om ons te bezoeken op ons huidig woonadres.

Zie de hierna volgende brief aan Linda Reijerkerk,

Ook wij kunnen zowel donderdag als vrijdag aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Rob + Lijsje

——— Doorgestuurd bericht ——–

Van Linda Reijerkerk
Thu, Oct 14, 11:14 AM
to Ilse, Bernadette, Caroline, Rob, me, Ina, m.wouters@denhelder.nl

Beste Rob en Lijsje,
Dank voor jullie uitvoerige bericht. Ik vind het heel jammer dat jullie je niet gehoord en gezien voelen.
Ik kan niet anders dan respecteren wat jullie hebben ervaren, hoe jammer ik dat ook vind. Van mijn kant heb ik echt getracht om in dit onderhandelingsproces – want dat is een mediation – er voor beide partijen te zijn.
Ik wens jullie alle goeds toe en hoop van harte – nogmaals – dat een oplossing zich aandient.
Met vriendelijke groet,

Drs. Linda Reijerkerk

Directeur

——— Doorgestuurd bericht ——–

Linda Reijerkerk <L.reijerkerk@cvc.nl>
Wed, Oct 13, 10:50 PM
to Bernadette, Ina, Ilse, m.wouters@denhelder.nl, Caroline, Rob, me

Beste deelnemers,

Naar aanleiding van de laatste berichtgeving stuur ik jullie dit beëindigingsbericht.

Rob Scholte is van mening dat de mediation niet is begonnen. De gemeente ziet dat anders.
In de afgelopen periode hebben er 5 bijeenkomsten plaatsgevonden. Bij deze bijeenkomsten waren de advocaten van Rob Scholte, de advocaat van de gemeente en de wethouder aanwezig.

Gelet op het bericht van Rob Scholte van afgelopen dinsdag kan ik niet anders dan mijn rol beëindigen. Dus voor alle duidelijkheid: hiermee stopt de mediation.

Ook na beëindiging blijft de vertrouwelijkheid van kracht: zaken die dus tijdens de bijeenkomsten zijn besproken, vallen onder die vertrouwelijkheid.
Het staat jullie vrij om de procedures weer te herstarten.

Ik dank jullie voor het vertrouwen en hoop van harte dat er hoe dan ook een oplossing gevonden wordt.

Met vriendelijke groet,

Drs. Linda Reijerkerk

Mediator

———- Forwarded message ———

From: Michiel Wouters <m.wouters@denhelder.nl>

Subject: Re: vervolg
Date: 14 October 2021 at 12:55:36 CEST
To: Rob Scholte <robscholte@me.com>

Beste Rob en Lijsje,

Bedankt voor jullie bericht. Jammer dat het zo gelopen is.

Ik zal op een later moment nog inhoudelijk reageren op jullie bericht.

Met vriendelijke groet,

Michiel

Michiel Wouters

———- Forwarded message ———

Lijsje Snijder <lijsje.snijder@gmail.com>|

Fri, Oct 15, 11:43 AM (13 days ago)
to m.wouters

Beste Michiel,

Zouden we vandaag nog voor 13:00 uur een reactie kunnen krijgen op onze uitnodiging aan jou, om ons te komen bezoeken met een ambtenaar naar keuze?

Ben je bereid om onze uitgestoken hand aan te nemen, zodat we samen in gesprek kunnen gaan en een goede oplossing te vinden voor beide partijen?

Het heeft allemaal toch wel lang genoeg geduurd en veel te veel geld gekost?

Laten we aan de stad Den Helder het goede voorbeeld geven door de bevolking te laten zien dat we er samen op een beschaafde manier uit kunnen komen.

Je hebt al eerder uitgesproken dat de Gemeente daarvoor open staat.

Dat betekent toch niet dat deze intentie alleen bestaat onder het kopje ‘Mediation’?

Laten we deze mooie woorden omzetten in daden.

Waar een wil is, is een weg.

Het Rob Scholte Museum stond niet voor niets op de Middenweg.

In afwachting van je antwoord,

Met Vriendelijke Groeten,

Lijsje Snijder

———- Doorgestuurd berichte ———

Mon, Oct 18, 6:33 PM

Beste lijsje,
Bedankt voor je bericht van afgelopen vrijdag.
Het beëindigen van de pogingen om tot mediation te komen moet even bezinken.
Ik zal volgende week uitgebreider reageren op je bericht.

Gr.  Michiel

Michiel Wouters

———- Forwarded message ———

Wed, Oct 27, 9:58 AM

Beste  Lijsje en Rob,

Na het beëindigen van de mediation nodigden jullie mij uit bij jullie thuis voor een gesprek. Zoals toegezegd kom ik hierbij bij jullie terug op jullie uitnodiging. Ik heb er even de tijd voor genomen.

Ik wil nogmaals benadrukken dat ik het jammer vind dat de mediation geen oplossing heeft gebracht. De inzet van de gemeente, en mijn aanwezigheid bij de gesprekken, heeft helaas niet gebracht waarop wij hadden gehoopt. Ik had dit graag anders gezien.

Uit jullie uitnodiging leid ik niet af dat jullie een ander standpunt innemen dan tijdens de gesprekken over de mediation. Nu dit niet is veranderd, zal een nieuw gesprek hierin geen verandering brengen. Ik bedank jullie daarom voor de uitnodiging en sla deze met alle vriendelijkheid af.

Met vriendelijke groet,

Michiel Wouters

Als Kunstenaar Rob Scholte en Echtgenote Lijsje Snijder willen Praten over het Beschikbaar Stellen van in Beslag Genomen Kunstwerken, kan dat, zegt de Gemeente, maar het College onderhandelt Niet via de Media

Den Helder – Als Rob Scholte en Echtgenote Lijsje Snijder voor Exposities over Kunstwerken, die door de Gemeente in Beslag zijn Genomen, moeten zij Daar Over Contact Opnemen met het College. Dat zeggen Burgemeester en Wethouders op Vragen van D66.

In de Lente van 2018 heeft de Gemeente het Rob Scholte Museum laten Ontruimen. Daarbij is de Hele Kunst Collectie van Rob Scholte in Beslag Genomen. In Museum De Fundatie in Zwolle moet een Overzichtstentoonstelling worden Gehouden van Kunstwerken van Scholte. Lijsje Snijder zegt, dat de Gemeente heeft Geweigerd Kunstwerken Beschikbaar te Stellen aan De Fundatie en vindt, dat het Gemeente Bestuur, dat Wel zou Moeten Doen. Anders is de Expositie Onvolledig. De Overzichtstentoonstelling zou in december Aanvangen, maar is Uitgesteld vanwege de Lockdown.

D66 heeft een Beroep gedaan op het College om Kunstwerken Beschikbaar te stellen. De Overzichtstentoonstelling kan volgens de Fractie een begin zijn van een Doorstart van Rob Scholte, een Weg naar een Hoopvolle Toekomst voor Hem en zijn Gezin.

Het College zegt, dat De Fundatie in oktober 2019 heeft Gevraagd om ’Een Beperkt Aantal Werken’ uit de Kunst Collectie van het Rob Scholte Museum te mogen gebruiken. ’In januari 2020 hebben wij hier op Gemotiveerd Gereageerd. Hierop hebben wij Geen Reactie Meer Ontvangen, zegt het College.

Mediation Traject

Burgemeester en Wethouders wijzen er op, dat zij vorig jaar april, Voorafgaand aan het Mediation Traject, aan de Advocaten van Scholte en Snijder te Kennen Gegeven, dat er ook Deel Oplossingen Mogelijk zijn. Zo’n Oplossing had volgens het College kunnen zijn om Bepaalde Werken uit te Lenen aan Museum De Fundatie. Maar dan moest Beslaglegger, Friedberg & Mahn Advocaten, ook Akkoord gaan. Het Mediation Traject is Mislukt.

Scholte en Snijder hebben een Andere Lezing. Zij zeggen, dat er Nooit Sprake is geweest van een Mediation Traject en dat de Gemeente Niet wilde Praten over het Vrijgeven van de Collectie. De Mediator zou een Afspraak hebben gemaakt met het Amsterdamse Advocatenkantoor, terwijl de Gemeente Nog Geen Principe Uitspraak had gedaan over het Vrijgeven van de Collectie. Dat was Voorbarig, vindt het Echtpaar.

Het College zegt overigens Geen Verzoek van Lijsje Snijder te hebben Ontvangen. De Gemeenteraad ook niet. Dat de Echtgenote van Scholte een Verzoek had, heeft het College via deze Krant vernomen.

De Gemeente wil Best met Scholte en Snijder praten over het Beschikbaar Stellen van Kunstwerken, zegt het College. Burgemeester en Wethouders zeggen Alleen Geen Voorstander te zijn van een Dialoog via de Media. Daarom willen zij Er Verder Niet op Reageren.

Helderse Courant, Woensdag 12 januari 2022 om 18:08

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220112_83504775

Tweet Fred Amstelveen, 29 januari 2022 (1) (foto Staf RSMuseum)

Tweet Fred Amstelveen, 29 januari 2022 (2) (foto Staf RSMuseum)

Tweet Fred Amstelveen, 29 januari 2022 (3) (foto Staf RSMuseum)

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image