R – Kort briefje aan Gekke Henkie! + Hedzer Faber – Magazine over hoe nu verder met Den Helder

Kort briefje aan Gekke Henkie!

Oftewel aan wethouder Lolke Kuipers, lid van het College van B & W Den Helder.

Ik hoorde je zo even bij het lijsttrekkers debat op de live stream van het Noordhollands Dagblad verklaren, dat jij voor het Rob Scholte Museum bent.

Je wilt, verkondigde je, een volwassen en professioneel museum, want dat is het nu volgens jou niet.

Het bestaat nu uit 2500 m2 opslagruimtes en slechts 600 m2 museum, zei je neerbuigend.

Er moesten ook andere kunstenaars bij, want alleen die Scholte, dat gaat niet.

Het leek er even op, dat je nog nooit bij ons naar binnen bent geweest.
Ook al weet ik, dat jij noodgedwongen na een tijd en geld rovende mail wisseling hierover tussen onze advocaten, wel degelijk één keer kwam kijken.
Je moest uiteindelijk wel, want de gemeenteraad had tenslotte unaniem besloten, dat het hun voorkeur had als het gebouw aan het ons werd verkocht.

Door je uitlating, dat er nu alleen maar Scholte hangt (wat niet waar is, er hangt heel weinig van mijzelf), lijk je steeds meer op je voorbeeld burgemeester Koen Schuiling, waarvan ik zeker weet, dat hij echt nooit en te nimmer een voet over de drempel heeft gezet om zelf eens te komen kijken.
Wat ben je dan eigenlijk voor burgemeester?

Of neem anders die andere Helderse wethouder, van cultuur, Trees van der Paard.
Zij reageerde niet eens zelf, maar liet ons verzoek om een gesprek zonder motivatie door het bestuurssecretariaat afwijzen.

Hoe verwerpelijk is het gemeentelijk cordon sanitair niet bij een conflict als dit, dat al zo de landelijke media heeft gehaald?
Dat zal in de nabije en verre toekomst zeker niet anders worden.
Neem van mij aan: het rumoer gaat nu pas echt beginnen.

Je opmerking over die opslagruimte is volkomen juist.
Goed gezien, Henkie!
Er liggen inderdaad allerlei opgeknapte tentoonstellingsruimten klaar voor opening en daarin staat veel kunst, die smeekt om gezien te worden.

Wat uiteraard niet gaat, omdat jij samen met de wethouders Kos en Van der Paard plus burgemeester Schuiling de gemaakte afspraken niet wil nakomen.
Daarmee blokkerend, dat wij eindelijk open kunnen gaan met de op onze kosten gerenoveerde begane grond en kelder, zoals op 9 december 2014 schriftelijk werd afgesproken en via een gezamenlijk persbericht wereldkundig is gemaakt.

Jij en je collega’s negeren al 1179 dagen, dat is langer dan drie jaar,  een Open Brief aan B & W Den Helder van vele duizenden mensen over deze uiterst kwalijke en voor Den Helder beschamende gang van zaken.

Jullie hebben ons museum bewust willen laten dood bloeden.
Mede door jouw toedoen bevindt het museum zich nu een onmogelijke financiële situatie.

Jullie hebben op dit moment zeker al een half miljoen euro gemeenschapsgeld aan advocatenkosten uitgegeven om het museum uit het gebouw te zetten.
Binnen 48 uur ontruimen is jullie eis bij de rechtbank.
Dan tel ik de enorme ambtelijke kosten en de talrijke raadsvergaderingen ons betreffende er nog niet eens bij op .

Er zijn inmiddels al drie rechtszaken geweest en er komen er nog vier aan.
Op 21 maart, op de dag van de verkiezingen, begint ironisch genoeg jullie bodemprocedure over onze uitzetting.

Dat brengt het totale aantal rechtszaken, die jullie tegen het museum begonnen zijn, op vijf.
Plus de twee van ons, gericht tegen jullie onrechtmatig handelswijze: een spoedappel om het beslag weer terug op het gebouw te leggen en een bodemprocedure om je te dwingen met ons verder te onderhandelen.
Zeven juridische procedures in een huurconflict met een museum, dat jij als lijsttrekker zegt te ondersteunen?

Vind je deze gang van zaken normaal?
Valt dit juridische bombardement voor jou te combineren met de door jou vanavond verkondigde verkiezingspraat.
Het Rob Scholte Museum als speerpunt voor D66.
Ik zou er om moeten lachen als het niet wijst op een ernstige stoornis, zo geestelijk verknipt is het.

Je hebt er echt alles, dat in je vermogen lag, aan gedaan om het oude postkantoor niet aan ons te verkopen.
Ook al hebben wij volgens jullie eigen gemeentelijke afstoot nota gewoon het recht van eerste koop.
Zes keer heb je ons Verkocht! van het museum laten verwijderen.

Een stroman, de altijd bereide aannemer Kees Jan Tuin, hebben jullie, toen er helemaal geen kopers kwamen, na de sluitingstermijn van de tender zo gek gekregen om een bod te doen.
Met steun van Woningstichting Den Helder.
Om het gebouw vooral niet aan ons te hoeven verkopen.
Jullie willen het museum als ‘het pareltje’ voor de stad behouden zonder daar tot dusver ooit met mij over in contact te treden.
Ondertussen staat letterlijk in het, met Tuin gesloten en door ons betwiste, voorlopige koopcontract, dat de gemeente de inspanningsverplichting op zich neemt het oude postkantoor leeg op te leveren
Laat me niet lachen dus.

Het schijnt, dat je alsnog je hotel of stadhuis wil vestigen in dit gebouw, waar wij het museum nu al vier jaar, zes dagen per week, open houden voor bezoekers, ondanks de permanente terreur.
Een museum, dat uit protest al tijden in staking is, dat weer wel dan, uniek!
Nog steeds zijn we elke dag open dankzij het enthousiasme en rechtvaardigheidsgevoel van onze vrijwilligers!
In deze belabberde toestand, zonder reclame of zelfs maar één cent subsidie, trekken we al bijna evenveel bezoekers als het Marinemuseum en al vier keer zoveel als De Nollen.

Heel Nederland kent ons!
En daardoor jou inmiddels ook!
Beroemd en berucht!

Alles komt je beter uit, dan het museum te laten voortbestaan.
Zo ben je al jaren bezig ons eigenhandig af te breken.
Eerst zijn wij aan de beurt en als je ons er uitgewerkt hebt, gaat de sloophamer in het gebouw.

Je speelt vals op alle fronten.

Jij en B & W hebben met jullie hypocrisie en ijdelheid Den Helder de afgelopen vier jaar echt geweldig positief op de culturele kaart van Nederland gezet.
Maar niet heus!

Je wil een Rob Scholte Museum, volwassen en professioneel, maar dan wel zonder mij en het liefst met een type als Linda Rose Smit als directeur aan het roer.

Gekke Henkie, hoe kan jij jezelf nog in de spiegel aankijken?

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gekke+Henkie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lolke+Kuipers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Jan+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Linda+Rose+Smit
https://robscholtemuseum.nl/open-brief-aan-het-college-van-b-w-den-helder-over-het-rob-scholte-museum/

Magazine over hoe nu verder met Den Helder

Jeugd, economie, klimaatverandering, veiligheid en wijkgericht werken: daar liggen de grootste uitdagingen voor Den Helder de komende raadsperiode volgens burgemeester en wethouders.

De gemeente heeft een digitaal magazine uitgebracht, dat gistermiddag is gepresenteerd aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad.

Dit ’overdrachtsdocument’ is vooral bedoeld voor de nieuwe gemeenteraad, na de verkiezingen op 21 maart. “Zodat nieuwe raadsleden weten, wat er is gebeurd, welke grote opgaven er nog liggen en vooral ook wat de samenhang is tussen al die terreinen”, aldus burgemeester Koen Schuiling. Hij stoort zich er aan, dat de gemeenteraad vaak bakkeleit over details. “Ik hoop, dat het dankzij dit document – met een doel voor ogen – iets minder gaat over het ’wat’ en wat meer over het ’waarom’.”

Want, redeneert Schuiling, dan wordt er vanzelf constructiever gewerkt in de raad, met minder ruzie en bestuurlijk gedoe. Dat werkt efficiënter en is ook beter voor de beeldvorming. Den Helder heeft het Rijk en de provincie nog hard nodig – bijvoorbeeld voor investeringen in de haven – en dan speelt de reputatie van het openbaar bestuur een rol.

Eerdere jaren werd volstaan met een zakelijke, papieren overdracht van een paar velletjes. Nu dus een magazine met links, info grafiek en filmpjes, waarin inwoners, ondernemers en bestuurders vertellen over hun dromen voor de toekomst. Arjan Dekker, hoofd communicatie bij de gemeente: “We wilden het levendig en aantrekkelijk maken, ook voor niet politici. Juist ook voor elke andere inwoner, die geïnteresseerd is in wat er speelt bij de gemeente.”

Gemeente Den Helder – Overdrachtsdocument 2018-2012
http://overdrachtsdocument.denheldermagazines.nl/2018-2019

Noordhollands Dagblad, 1 maart 2018, 20:01

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/magazine-over-hoe-nu-verder-met-den-helder

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koen+Schuiling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Trees+van+der+Paard
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Kos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Edwin+Krijns
https://robscholtemuseum.nl/?s=Odd+Wagner