R – Bericht van het Helderse front (6): De Slag om de Middenweg is begonnen

Even een stukje geschiedenis.

Hier het niet eerder gepubliceerde “Bericht van het Helderse front (6): De Slag om de Middenweg is begonnen”.
Door mij geschreven op 10 april 2017 en om 22:29 uur voltooid na afloop van de gemeenteraadsraadsvergadering, die tot doel had de gemeentelijke afstoot nota door de raad te jagen ten einde het Rob Scholte Museum, incluis mij en mijn familie, vrouw en kinderen, uit Den Helder te verdrijven.
U kunt u deze vergadering alsnog bekijken:
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/10-april/19:30
Indertijd is deze tekst niet gepubliceerd, omdat de inhoud nogal op de man is.
Geit en kool worden niet gespaard.
Mij werd aangeraden om niet nog verder mijn eigen glazen in te gooien.
Ik heb daarna geen berichten van het Helderse front meer willen publiceren.
Dat is een karakter kwestie.
Nadat ik veroordeeld ben geweest voor smaad inzake de aanslag, heb ik veertien jaar niet meer met de pers willen praten.
Ik dacht als ik dat niet meer mag zeggen, zult u voorlopig niet meer van mij horen
Nu in Den Helder gebleken is, dat enkel nog de leugen regeert, heb ik besloten dit indertijd achtergehouden bericht alsnog met u te delen.
Het begint zo:

“Inderdaad !

De veldslag om de Middenweg is vandaag pas echt begonnen.

Onze Open Brief blijft definitief onbeantwoord.
De uitbreiding definitief geblokkeerd.
Beiden blijven onbesproken door deze gemeenteraad.
De raadsleden baseren zich liever op illusies, dan op feiten.

Mijn ingehouden publicatiebeleid is voorbij.
Het charme offensief, door mij gekscherend shoarma offensief genoemd, heeft namelijk niets uitgehaald.
Deze gemeenteraad is niet voor rede vatbaar.
Al twee en half jaar worden wij doodgezwegen.
Het cordon sanitair van burgemeester Schuiling: “Om Scholte moet je met een grote boog heenlopen” is effectief gebleken.
Pas bij de overhandiging van het deurwaarders exploot kwam een aantal raadsleden kijken.
Oprechte belangstelling of leedvermaak?

De door Reenders, Kuipers en Schuiling op mij persoonlijk uitgevoerde smaadcampagnes hoef ik niet langer tolereren.

Reenders liegt als hij praat.
Drie keer zou ik gemaakte afspraken hebben geschonden.
Door telefonisch de morning after mijn standpunt te veranderen.
Ook zou aan mij een huurcontract met ingroei mogelijkheden aan zijn aangeboden, dat ik wederom onredelijk zou hebben verworpen, zo vertelt Reenders in de Noordhollands Dagblad.
Volledig uit zijn duim gezogen!
Er is er maar één, die permanent draait, dat is Reenders zelf.
Hij kijkt je nooit recht aan.
Over het vrij parkeren, het vuilnisbeleid, het per SMS opblazen van de vorige coalitie en nu dus over het RSMuseum.
Reenders is de sock puppet van het college.
Ook liegt hij als hij beweert, dat ik het gebouw voor nop wil hebben.
Al mijn voorstellen, vanaf mijn allereerste getorpedeerde business plan, spreken van het op mijn kosten opknappen van het gebouw.
Dat ontkent Reenders aantoonbaar om zo de publieke opinie te mijner nadele te beïnvloeden.
Reenders deugt niet en het is te hopen, dat Den Helder snel van de Stadspartij verlost is.
De schade, die ze door hun draaikonterij berokkend hebben aan de binnenstad, de middenstand, het stadsimago en leefbaarheid van Den Helder is niet meer te becijferen.

Verder over deze wethouder Kuipers.
Een projectontwikkelaar, die elke belangenverstrengeling behoort te vermijden, zijn nevenfuncties niet opgeeft en persoonlijk mede verantwoordelijk is voor de puinhoop, die de binnenstad van Den Helder is geworden.
Met gekochte prijzen en eervolle vermeldingen onderbouwt hij zijn wanbeleid.
Ook Kuipers pleegde smaad, toen hij de Commissie Stadsontwikkeling en Beheer valselijk voorlichtte door te poneren, dat ik slechts vijftig euro per maand betaal voor de door mij gehuurde ruimten.
Een columnist werd ooit veroordeeld door de rechter, omdat hij mij MAVO leerling had genoemd, terwijl ik een HAVO diploma heb.
Kuipers schroomt niet dezelfde fout te maken.
In de NRC en Trouw ging hij door met zijn smear campaign.
Ook Kuipers beweert, dat ik me tot twee keer toe terugtrok uit de onderhandelingen.
Bewijsbaar is het de gemeente geweest, die gesloten mediation weigerde.
Slechts met een open mediation ging Kuipers akkoord, zodat ik na uitkomst van deze ook door mij te betalen mediation alsnog naar de rechter zou moeten.
Waarvoor diende dan deze dure mediation?
Nimmer heeft Kuipers de raad willen uitleggen, waardoor de zogenoemde optie 1 (er met het museum uitkomen) is mislukt, omdat hij maar al te graag door ramde richting optie 2: commerciële verkoop en sloop.

Nu wil hij het gebouw in de tender verkoop doen, maar zegt er nog wel degelijk een culturele bestemming aan te willen geven als museum.
Maar het Rob Scholte Museum bestaat en is al een volledig draaiend, geoutilleerd en zes dagen per week, al vier jaar lang, geopend museum zonder enige subsidie en met slechts full blow tegenwerking van de gemeente.
Let op!
Eigenaar zet kroegbaas uit zijn pand om er zelf een kroeg in te beginnen.
Ooit gehoord van respect, overname en goodwill ?

Kuipers en Reenders vinden, dat liefde niet van één kant kan komen.
Hoezo niet?
Het museum mag uitsluitend voortbestaan als het de loftrompet afsteekt over het huidige college en de muppet Reenders.
Daarmee bedoelen de heren, dat het museum stil moet blijven over de wandaden en de volksverlakkerij van de zittende macht.
Beiden hebben volgens eigen zeggen hun uiterste best gedaan.
Jazeker, hun uiterste best gedaan om het museum ten gronde te richten.

Dan de flamboyante grijze muis Koen Schuiling, de onzichtbare intrigant, helaas tot nu toe nog steeds de door het publiek verwaarloosde burgemeester van deze stad.
In samenspanning met het NHD regisseert hij de plaatselijke publieke opinie door feiten te verdraaien en de werkelijkheid onophoudelijk vervormd weer te geven.
Opnieuw een enquête.

Net als eerder in de zomer van 2014 over de afbraak van ons museumgebouw.
1) Postkantoor en station, allebei slopen.
2) Postkantoor slopen, station behouden.
3) Postkantoor behouden, station slopen.
De vierde optie ontbrak: allebei de gebouwen behouden.

Stelling: Rob Scholte heeft zijn kans gehad.

Welke kans heeft het museum dan gehad?

Geen enkele !!!!

We zijn belazerd en voorgelogen, net als de bevolking van Den Helder.

Nooit hebben Schuiling en zijn B & W geantwoord op de aan hen gerichte Open Brief .
Nooit is Schuiling een keer komen kijken in het museum of keek hij mij in de ogen aan.
Evenals de wethouders Van der Paard (cultuur!), Wagner (vuilnis), Haitsma (financiën).
Flut regenten.

De burgemeester is de laffe personificatie van alles wat stinkt in deze stad.”

2 Comments

  1. De slag om de Middenweg is het belangrijkste gevecht in de oorlog om Den Helder. Als Scholte erin slaagt om zijn museum -dat de gemeenschap GEEN CENT kost- tegen de wil van de lokale maffia door te drukken en zonder financieel van die maffia afhankelijk te zijn, dan heeft hij de ruggengraat van de clan die hier achter de schermen de dienst uit maakt gebroken. Want dan ziet de massa dat je ook iets kunt bereiken zonder je in te likken bij de heersers in dit Palermo aan het Marsdiep.

  2. Rob heeft zich wel kritisch doch altijd netjes opgesteld in zijn strijd tegen dit gemeentebestuur, wethouders en burgemeester, kunnen we niet van deze raad zeggen, geen middel schromen om het Rob, zijn gezin en het museum onmogelijk te maken.
    Zeker na de extra raadsvergadering wat een complete schertsvertoning was en bol stond van de leugens door een wethouder.
    Gelukkig gaf de leider van de PvdA een hele goeie opmerking, bezinning, ook is een opmerking gemaakt over hoe deze raad met ons geld omgaat.
    Mensen wordt eens wakker en was het zand uit uw ogen wat van bovenaf er steeds weer ingestrooid wordt.
    En dat geldt niet alleen voor het museum ook veel andere zaken worden er door dit bestuur gemanipuleerd

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.