R – Bericht van het Helderse front (4): Meer dan twee volle jaren staat dit museum nu geblokkeerd door de kwade trouw van gemeente Den Helder

Vandaag is het 24 januari 2017.

Precies 777 dagen (2 x 365 + een extra dag vanwege het schrikkeljaar 2016 + 24 dagen in dit nieuwe jaar) na de schriftelijke afspraak (handtekening plus getuigen) over uitbreiding van het Rob Scholte Museum met wethouder Pieter Kos.

Meer dan twee jaar geleden, op 9 december 2014, besloot het College van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, dat het museum mocht uitbreiden op de gehele begane grond en kelder.
Tot op de dag van vandaag weigert het College deze afspraak op papier, die met een gemeenschappelijk persbericht wereldkundig werd gemaakt, na te komen.

Pure pesterij zonder dat inmiddels een einddatum in zicht komt!
Veel kostbare tijd en energie is sindsdien voor altijd verloren gegaan.
De schade blijft doorlopen!

De gebruikster, waarmee de eerder opgezegde overeenkomst werd hersteld, nadat Kos zijn overeenkomst met ons had gesloten, houdt deze, het oude en nieuwe museum, verbindende ruimte nog steeds onterecht bezet.

Waarom ze doet dit, schijnbaar in opdracht, maar in ieder geval met goedkeuring van gemeente Den Helder?
Zelf is ze nooit aanwezig.
Ze beantwoordt de telefoon niet en weigert in te gaan op haar gedane aanbiedingen van een vergelijkbare ruimte voor eenzelfde prijs.
Het spinnenweb op de deur bewijst haar langdurige absentie.
Een vernietigende bijdrage levert deze mevrouw aan het welzijn van de stad, het museum en haar eigen karma.
Alleen, omdat gemeente Den Helder de bindende afspraak met ons niet wil nakomen en deze ruimte dubbel in gebruik heeft gegeven.

Het Rob Scholte Museum draagt deze mevrouw volledig in de geest van het gemeentebestuur van Den Helder voor als de eerstvolgende nieuwe Jutter van het Jaar!

Zo blijven de nieuw verworven Jan Sluijters collectie, het vliegtuig van Frank Borst, de speciale opstelling met werken uit The Living Room periode (Visch, Mennen, Korsmit, Kantelberg, Van Summeren, Persoon, etc.) en de Hope & Optimism Portfolio uit Oxford voor het publiek nog steeds ontoegankelijk.

Dagelijks bezorgt de apathie van het huidige stadsbestuur onder de negatieve bezielende leiding van de u inmiddels nagenoeg bekende burgemeester Koen Schuiling Den Helder een slechte naam onder alle cultuurliefhebbers van Nederland en ver daarbuiten.

De namen van de wethouders Pieter Kos, Jacqueline van Dongen en Lolke Kuipers, evenals die van burgemeester Schuiling, zullen de geschiedenis ingaan, niet op de manier, zoals ze tegen beter weten in hopen, maar hun roem zal desalniettemin grenzeloos blijken te zijn.
Dat verzeker ik u en hen.
Kos als de man van het gebroken woord, Van Dongen als de vuilnisbak en Kuipers als de valse asbest profeet en Schuiling als het kwade genius achter alle sabotage, die het museum vanaf 2013 is en wordt aangedaan.
Niet vanwege de wantoestanden binnen het sociaal domein, de angstcultuur, de nep inspraak, de verdwenen gelden, de haat columns, de valse handtekeningen of de eeuwige stadhuis perikelen, maar vanwege het tegenwerken van dit museum zullen de namen van deze wanbestuurders worden bijgeschreven in de annalen van de geschiedenis.

Elke dag publiceren wij daarom onze Open Brief.
Nooit werd door hen gereageerd op deze Open Brief van wijlen Joost Zwagerman, Theo Knippenberg en duizenden anderen Bekende en onbekende Nederlanders.
Schandaleus en tergend misdadig in hun stilzwijgen.
Zij zijn de iconen van de verstarde regentencultuur, die Nederland momenteel teistert.
Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald luidt het gezegde, dat zich bewijst door hun dovemansoren.
Beschamend is hun egoïsme.
Ze komen niet op voor de stad en haar inwoners, maar denken slechts aan eigen portemonnee en gebutst imago.

Ik voorspel hen een snelle val en een totale verkiezingsnederlaag, want kunst, licht en liefde hebben goddank een langer leven, dan bestuurskundige tirannie.

Het museum zal dus niet de deuren sluiten, zoals dit gemeentebestuur graag wil veroorzaken met zijn permanente belegering, het voortgaande cordon sanitaire en de aanvallen in de media, maar zal ondanks alle tegenwerking blijven voortbestaan.

Zonder een cent subsidie, slechts gebaseerd op het uithoudingsvermogen van de initiatiefnemers, vrijwilligers, kunstenaars en sympathisanten, gaan wij het bewijs zijn van een onverzettelijke wilskracht, die alle gesubsidieerde cultuur van Den Helder als schouwburg, bibliotheek en city marketing in het volle daglicht plaatst als de baantjes machine voor eigen portemonnee, die zij is.
Als er iets is, waaraan de donkere achterkamertjes en het presidium van deze stad een hekel aan hebben, is het wel het eigen initiatief, de transparantie en vooral aan het volle licht.

Licht!
Eeuwig licht!
Licht, dat zichtbaar maakt, wat verborgen wil blijven!

Ondertussen heeft u in de kranten kunnen volgen, hoe het stadsbestuur in samenspanning met Ferdinand Vreugdenhil (directeur Zeestad, onze zogenaamd historiserend bouwende stadsontwikkelaar, met als grootaandeelhouder wederom gemeente Den Helder), ons de laatste hoop op een stoer en functionerend museum heeft afgenomen.
Bovenop alle eerdere onrechtmatigheden wordt nu het stationsplein opgeknapt tot een oergezellig, maritiem en groen plein.
Niks mis mee, zou je zeggen.
Wie verder kijkt, dan de neus lang is, ziet een hele ander plein.
Alle gebouwen op de vier hoeken van dit plein stammen overduidelijk uit de wederopbouw periode en zijn daarvan unieke, nationaal monument waardige, voorbeelden.
Juist deze wederopbouw monumenten wordt door de Helderse cultuurbarbaren met de grootst mogelijke minachting behandeld.
Wederopbouw is wederafbraak geworden.

Hun inzet is de vernietiging van de geschiedenis van Den Helder onder het motto “Nieuw is altijd beter!”.
De bevolking van Den Helder zal er nog veel spijt van krijgen, dat zij deze lieden hun gang heeft laten gaan.
Zie voor een nauwgezet verslag van al deze activiteiten de Twitter berichten van Klaas Otten @bouwbedrijfweb, de grootste fan van het College in deze stad, vooral van Kuipers voorgangster, Pia Bruin.

Het Rob Scholte Museum maakt bezwaar tegen de onomkeerbare gevolgen van de gemeentelijke blindheid en botte domheid, waar we sinds onze publieke opening in Den Helder getuige van zijn geweest.
Van de kwade trouw van dit gemeentebestuur zijn wij aantoonbaar de dupe.
Een dergelijk bestuur verdient wat ons betreft slechts hoon.

In plaats van de revitalisering van de wederopbouw als uniek selling point voor de stad Den Helder vernietigen zij bewust en gewetenloos dit kapitaal en deze kwaliteiten van de stad voor haar bewoners en bezoekers.
We vragen u om deze kwaadaardigheid een onmiddellijk halt toe te roepen.

Het station van Van der Grinten wordt in de nieuwe opzet afgedekt door bossages en het museum van Kruger wordt aan het oog onttrokken door twee meter per jaar groeiende bomen.
Onzichtbaarheid vanaf het plein is de bedoeling voor beide gebouwen.

Op geen enkele wijze is de de huidige en toekomstige invulling van het postkantoor, waar nu al bijna vier jaar het Rob Scholte Museum zijn zetel heeft, meegenomen in de plannen.
Sterker nog de plannen zijn erop gericht dit museum ten gronde te richten.

De taxi standplaats voor de voordeur en de fietsenrekken voor de ramen van de grote zaal hebben tot doel het museum als onwaardig af te doen.
De rijbaan langs het museum ligt daaraan bewust niet parallel, maar afwijkend, zodat het Rob Scholte Museum misplaatst gaat lijken in de opzet van de planologie van de stad.
Een gebouw als het museum, dat zo haaks staat op de infrastructuur, kan beter gesloopt worden, menen Vreugdenhil, Kuipers en Schuiling.
Enig uiteindelijk doel is de sloop van het Rob Scholte Museum.
Om plaats te maken voor de natte droom van burgemeester Schuiling: een stadskantoor met uitzicht op de dijk.
Voor dit luchtkasteel hebben vele historische gebouwen, die in de gezichtslijn stadhuis/dijk stonden, moeten wijken en zijn inmiddels gesloopt: Huize Tijdverdrijf, de Nuts Spaarbank, voormalig politiebureau en de brandweerkazerne uit de wederopbouwperiode, huizen aan de Prins Hendriklaan in de stijl van de Amsterdamse School en de oude schouwburg.
Gewetenloos sloopt men voort.

Ach, er is pas 61 miljoen uitgegeven aan voorbereidingskosten voor het stadhuis op de stationslocatie.
Een echte vetpot, alleen niet voor de inwoners.
Slechts voor het klein groepje, dat Den Helder aan het uitwonen is.

Aldus resumerend.
De structuur en het ontwerp voor dit nieuwe door Zeestad en de gemeente gewilde plein is er niet op gericht om de huidige gezichtsbepalende gebouwen als station en museum in volle triomf te tonen, maar slechts om de droom van dit College en de nachtmerrie van de burger, namelijk een stadhuis op de stationslocatie, te kunnen realiseren.

Ondanks de beslissing van de gemeenteraad om het huidige stadhuis aan F. Bijlweg te verbouwen, blijft dit College en de daaraan verbonden partijen ermee bezig om hun geheime ambitie door te drukken: de afbraak van station en museum om plaats te maken voor Schuiling’s ambtenaren paleis.

Dit is de werkelijkheid, waar het Rob Scholte Museum vandaag de dag mee te maken heeft.

Jammer, dat de gemeenteraad nog niet wil inzien, dat zowel burger als raad, door Schuiling en consorten volledig worden voorgelogen.

De reconstructie, die geen reconstructie is, van het stationsplein toont het ware gezicht van de Helderse gemeentelijke en bestuurlijke koers.
Dat is een bewuste ram koers, waarmee het welzijn en aanzien van deze stad om zeep geholpen wordt onder het mom van alles netjes willen hebben voor Sail.
Alsof Sail er voor hen iets toe doet.
Het is vooral de uiting van een stadsbestuur, dat zich niet houdt aan de wet en alles doet om de inspraak van de burger te omzeilen.

Dit bestuur minacht de burger, vernielt de stad en kotst op cultuur.

Slechts als zij haar vingers in de kunstzinnige pap hebben, zoals bij bibliotheek, schouwburg en Triade, zijn zij tot gedogen van een beetje cultuur bereid, maar wel alleen dan wanneer er grote hoeveelheden gemeenschapsgeld in deze putten kan verdwijnen.
Dat je bij de bibliotheek nog slechts boeken uit Top 10 kunt lenen, bij de schouwburg inmiddels beter kunt gaan kamperen en bij Triade alleen nog dure cursussen kunt volgen, is deze zogenaamde cultuurliefhebbers om het even.
Dat de burger aan dit alles dik meebetaalt, zonder dat deze subsidies ooit op gaan houden, maakt het stadsbestuur helemaal niets uit.
Ze denken van boven naar beneden.
Regeren door middel van dictaten.
Binnenkort schaffen zij, zodra zich die kans voordoet, de gemeenteraad af, waardoor ze hun beleid van verstandelijke tekortkomingen onbesproken kunnen voortzetten en bot vieren.
Wonen in Den Helder is een dagtaak geworden door de permanente druk en dreiging van dit incompetente stadsbestuur.
Wie hier woont, moet alle hoop laten varen.

Steeds rollen de centjes dezelfde kant uit: Tuin, Meijer, Turnhout, Van den Bosch, Van der Paard, Schoenmaker, Van de Berg, Boskaljon, Waltmann, Koning, Jorritsma, Bulingh, Roos-Smit, Oostendorp, Riksman, Bindels, Vreugdenhil, etc.
Een organigram van de onderlinge financiële verbanden en gunningen zou een ontluisterend beeld van wederzijdse bevoordeling opleveren.
Dit zijn de boeren, die steeds hun eigen akker omploegen, zodat er niets meer van waarde kan en wil groeien.

Hoe heeft witte boorden criminaliteit zo ongebreideld voortgang kunnen vinden ofwel hoe komt Den Helder zo alien?

Voor de rest van Nederland is en blijft Den Helder buitenland.
De 80 kilometer wegen hierheen houden dit isolement volkomen in stand en dienen slechts om de machtsbasis van het eerder genoemde clubje te versterken tegen de eventuele bemoeizucht van buitenstaanders.

Den Helder is een door aliens bezette stad geworden.
Zonder empathie voor haar bewoners of bezoekers.

Marktconforme spilzucht is het credo van de club.

In deze stad worden monumenten gepimpt met merkwaardige verbouwingen onder het mom van moderne architectuur, net zo lang tot alle geschiedenis eruit verdwenen is en niemand meer op bezoek komt of zich er nog wel voelt.

Het frisse voetbalveld gras wordt in Den Helder altijd vervangen door rubber kunstgras.

Iedereen, die kan, ontvlucht deze stad.
Kijk naar de jeugd, die zoveel stupiditeit graag als hopeloos naast zich neer legt en naar elders vertrekt.

Het nieuwe stadhuis moet en zal op de plek van Rob Scholte Museum komen.
Daarom wordt het museum al bijna vier jaar om de tuin geleid met business plannen, ondervindt benadelingen door city marketing, pesterijen met zogenaamde opknapbeurten en reiken reconstructies met rode bakstenen tot aan onze voordeur.
Daarom worden wij in de plaatselijk pers ook steeds negatief, veelal onwaar, bejegent door de publicatie van klakkeloos overgenomen persberichten van het College van burgemeester Schuiling.

Ik wijs u op onze website, die dagelijks verslag doet van nieuwe aanrandingen, waarop u talloze voorbeelden kunt terugvinden.

Deze humorloze en dove regenten, die liegen, wanneer zij spreken en in een cultuur van angst (op niet loyaal gedrag of verraad volgt ontslag) hun geheime koers bewaken, missen voor de komende nieuwe tijd elk bestaansrecht.

Wat hadden ze graag Hillary Clinton de presidentsverkiezingen zien winnen, zodat ze door konden gaan met hun grens overschrijdende praktijken.

Ondanks de minimaal twee miljoen euro, die nu verkwist worden door Zeestad en gemeentebestuur aan de stationslocatie, ziet het niet goed uit voor deze gemeentegeld graaiers.
De politieke wind staat heel anders en wordt straks voor hen een duidelijke wind tegen.

We hopen met het museum op een fantastische toekomst in Den Helder.
Laat ons het symbool worden van het geslaagde verzet tegen deze nomenclatuur.

Nogmaals, waar wij bezwaar tegen maken is de aantasting van de leefbaarheid in Den Helder ten bate van de inkomsten van het stadsbestuur en hun vriendjes.

Wij willen eens en voor altijd antwoord op, duidelijkheid en zekerheid over de volgende kwestie, namelijk of er een stadhuis komt op de stationslocatie.
Wij willen, dat de gemeente de gemaakte afspraken van 9 december 2014 ogenblikkelijk nakomt.
Wij willen schadeloos gesteld worden voor de door ons door hun bedrog geleden schade in plaats van te moeten aanzien hoe deze schade zich dagelijks vermeerderd.

Wij eisen, dat het plan Stationslocatie aangepast wordt en onze bezwaren daarin geïntegreerd.

Het muurtje, waar wij voor vochten, is al weg.
Onherstelbare schade aan het kapitaal van Den Helder!
Gesloopt zonder bezwaar termijnen en procedures bij de rechter af te wachten.
Uit verwijtbare ijdele stupiditeit!

Wij hopen, dat Zeestad ontbonden wordt en de makkers Schuiling en Kuipers ontslagen worden.
Dat zou pas behoorlijk bestuur zijn.

Arme democratie, hoe zwak ben je niet tegen een misdadig bestuur.
Tegen zo’n bestuur helpt het bestuursrecht niet meer.
Dan wordt het eigenlijk een zaak voor de politie.
Maar als het zich hier handelt om de baas van de politie.
De gemeenteraad en de rijksrecherche doen niets.
Dan blijven alleen de media nog over.
Veel lawaai, maar geen handboeien.
Dat is wat u nu ziet gebeuren.

Er resten ons als Rob Scholte Museum dus nog slechts drie mogelijkheden.

1) If you can’t beat them, join them.
Aan me nooit niet.

2) If you can’t make it here, you make it somewhere else.
Verhuizen dus. Moven!
Gaan we niet doen!
Het museum blijft hier tot de laatste adem!

3) Blijven dus, maar dan hebben we geld nodig en niet weinig ook.
Veel geld!

Dit museum heeft u nog nooit eerder om steun gevraagd of aan fondsenwerving gedaan.
Nu we besloten hebben te blijven en ons te weer te stellen tegen dit wanbeleid, gaat dat veranderen.

Natuurlijk zijn giften welkom op de rekening van het Rob Scholte Museum door storting op NL44 INGB 0007 0458 90.
Onder vermelding Geen stadhuis, maar Rob Scholte Museum!

Maar we gaan het iets grootser en professioneler aanpakken, dan om uw geld te bedelen.
Daar zult u binnenkort van horen.

Dit voor nu!

PS
O ja, dit nog.
Het museum is gewoon geopend op de aangekondigde tijden.
Hoewel de werkzaamheden op het stationsplein zijn opgezet om het museum zo onbereikbaar mogelijk te maken, kunt u een piepklein gaatje in de belegering vinden om ons te bereiken.
Parkeren kunt u op ons eigen binnenterrein.
Zonder omleiding borden in de stad, die de richting van het museum aangeven, blijft het museumbezoek een enorme opgave, maar dan heeft u ook wat.
Kunt u zich nu voorstellen hoe zwaar het beleg drukt op de Helderse inwoners in hun dagelijkse doen en laten?
Wij danken u voor uw getoonde inzet ons te willen bezoeken.
Veel succes!

PPS
Wij denken, dat veel middenstanders de werkzaamheden aan de stationslocatie niet gaan overleven.
Inderdaad is het museum vrijwel onbereikbaar geworden voor iedereen.
Zo ook de binnenstad.
Het muurtje van Van der Grinten mag dan gesloopt zijn, de binnenstad is voor de komende maanden van de volkswijken afgesloten met een bijna kilometer lange nieuw opgetrokken schutting, waar in ieder geval kinderen en invaliden niet overheen kunnen kijken.
Zoals al eerder gezegd: dit is de doodssteek voor Den Helder.
Over de werkelijke motieven voor het toebrengen van een dergelijke schade door het gemeentebestuur en Zeestad later meer!

PLEASE SHARE!

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image