Provincie Noord-Holland – Week 29: Koester de Noord-Hollandse gemeenten

Met de zomervakantie en het politieke reces voor de deur, maken velen de balans op over de eerste helft van 2015. En wanneer ik naar de provinciale politiek kijk, dan kan ik wel zeggen dat het allesbehalve saai was. We vierden op 18 maart het feest der democratie met de provinciale verkiezingen en gingen daarna voortvarend aan slag met het formeren van een nieuwe coalitie. Tijdens de collegeonderhandelingen is uitgebreid gesproken met het maatschappelijk middenveld. Dit werd nog niet eerder in dat stadium gedaan. Maar liefst zestig organisaties, actief op het gebied van verkeer en vervoer, natuur en milieu, ruimtelijke ordening en wonen, land- en tuinbouw en cultuur, werden uitgenodigd op het provinciehuis. De onderhandelaars wilden graag horen wat de inwoners van Noord-Holland belangrijk vinden en of dat verenigd kon worden met hun standpunten. Hierdoor heb ik het gevoel dat het provinciaal bestuur komende jaren kan rekenen op meer draagvlak in de samenleving en ruimte kan geven aan de groei van de Noord-Hollandse economie, duurzaamheid en leefbaarheid.

‘Speel op de bal, niet op de man’

Daarnaast was de eerste helft van dit jaar bewogen vanwege verschillende ontwikkelingen bij gemeenten binnen in de provincie. Een onderdeel hiervan dat mij zelf zorgen baart is die van de invulling van de rol van een gemeenteraad ten opzichte van haar burgemeester. Dit jaar zijn er in verschillende gemeenten in Noord-Holland burgemeesters opgestapt. De redenen waren verschillend en ik wil op deze plek ook niet met een beschuldigende vinger wijzen of juist voor bepaalde zaken wegkijken. Maar ik bespeur de laatste tijd een toename van ‘spelen op de man, in plaats op de bal’. Burgemeesters krijgen vaker dan in het verleden de zwarte piet toebedeeld en worden moedwillig beschadigd. Ik wil gemeenteraden op het hart drukken om bij zichzelf te rade te gaan hoe dat bij hun gemeente zit en wil hen bewust maken van het belang om een zorgvuldige werkgeversrol te vervullen. Wanneer een burgemeester namelijk niet in staat wordt gesteld om in vrijheid en vertrouwen zijn of haar werk te doen, en de gemeenteraad en het college van Burgemeester & Wethouders elkaar letterlijk de tent uit vechten, dan komt dit belangen van de burger nooit ten goede.

Trek er op uit

En we hebben in deze provincie nou juist van die schitterende gemeenten. Zeker wanneer het kwik ver boven de 25 graden komt – zoals afgelopen weken het geval was – dan zie je pas hoe goed onze provincie zich leent voor de zomer. Ik nodig u van harte uit om deze vakantie eens een plek in Noord-Holland te bezoeken waar u nog niet eerder was. Ga eens naar het nieuwe strand tussen Petten en Camperduin, of breng een bezoek aan het bijzondere dorp Twisk, met zijn unieke boerderijen en oude treinstation. En natuurlijk barst van 19 tot en met 23 augustus het evenement Sail los, waarbij een recordaantal grote zeilschepen naar Noord-Holland komt. Dit levert hoe dan ook prachtige plaatjes op.
De kersverse coalitie van de provincie Noord-Holland staat klaar om zich na het reces met tomeloze energie in te zetten voor Noord-Holland. Ik hoop dat u ook van een welverdiende periode van rust mag genieten en wens u een fijne zomer toe!

Johan Remkes – Commissaris van de Koning

http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Weblogs/Weblog/Week-29-Koester-de-NoordHollandse-gemeenten.htm