Provincie Noord-Holland – Animatiefilm aansluiting A9 Heiloo + NH Nieuws – Oppositie stapt boos op na voorstel extra geld + Henk-Jan den Ouden – ‘Vernietig besluit afslag A9’

Animatiefilm aansluiting A9 bij Heiloo

Gepubliceerd op 31 mrt. 2017

Reacties:
https://www.youtube.com/watch?v=5MIR4MrRYRk

Oppositie stapt boos op na voorstel extra geld voor afslag A9 Heiloo

Haarlem – De voltallige oppositie is vandaag tijdens de Provinciale Statenvergadering de zaal uit gelopen. De partijen zijn boos omdat een voorstel om drie miljoen euro extra te investeren in de Afslag A9 bij Heiloo op het het laatste moment is aangepast. Volgens de oppositie is dat illegaal en ondemocratisch, waarna ze vertrokken uit de zaal.

De afslag A9 bij Heiloo zou de bereikbaarheid moeten verbeteren, al is er al jaren veel discussie over dit hete hangijzer of het wel echt nodig is. Het project zou in totaal 33 miljoen euro kosten, maar nu blijkt dat dit niet genoeg is.

Lees ook: Wel of geen A9-afslag voor Heiloo?
http://www.nhnieuws.nl/nieuws/175639/Wel-of-geen-A9-afslag-voor-Heiloo

Volgens gedeputeerde Elisabeth Post kost het aankopen van grond en het verleggen van kabels meer dan eerder gedacht. En daardoor kwam er op het laatste moment een nieuwe voorstel van Gedeputeerde Staten om nog eens 3 miljoen euro extra uit te trekken voor het project. De provincie zou 1,5 miljoen euro bijdragen, de andere helft moet worden opgehoest door de betrokken gemeenten Heiloo, Castricum en Alkmaar.

Illegaal

Volgens de oppositie is deze plotselinge aanpassing van het voorstel illegaal en ondemocratisch. Pogingen om het van de agenda te krijgen strandden, waarna de voltallige oppositie opstapte. “Hier doen we niet aan mee”, verwoordde GroenLinks statenlid Servaz van Berkum namens de oppositie.

Schrappen
Commissaris van de Koning Johan Remkes was niet te spreken over het opstappen. “Een meerderheid heeft besloten uw voorstel om het onderwerp te schrappen af te wijzen. Ik constateer dat de voltallige oppositie zich nu aan het debat onttrekt. Dat vind ik niet het meest sterke staaltje democratie om een understatement te gebruiken.”

Ook verantwoordelijk gedeputeerde Elisabeth Post reageerde op het besluit van de oppositie. “Ik vind ook dat het niet de schoonheidsprijs verdient, daarvoor bied ik mijn excuses aan. En als het anders had gekund, had ik het ook anders gedaan. Maar het kan niet anders.”

Na uitgebreid overleg bespraken de coalitiepartijen PvdA, VVD, CDA en D66 het voorstel alsnog. Uiteindelijk gingen die zonder tegenstemmen akkoord met het voorstel om extra geld vrij te maken.

NH Nieuws, maandag 10 juli 2017, 17:29

http://www.nhnieuws.nl/nieuws/209007/Oppositie-stapt-boos-op-na-voorstel-extra-geld-voor-afslag-A9-Heiloo

‘Vernietig besluit over afslag A9’

Stichting Heilloze Weg wil dat minister Plasterk van binnenlandse zaken het besluit van de provincie om drie miljoen euro aan extra krediet te verstrekken voor de afslag Heiloo op de A9 ongedaan maakt. De stichting heeft de minister daar schriftelijk om verzocht.

De kosten van de afslag vallen door diverse tegenvallers hoger uit dan eerder geraamd. Vorige week maandag besloot Provinciale Staten daarvoor drie miljoen euro extra uit te trekken, waarvan de helft door de provincie wordt betaald en de andere helft door de drie belanghebbende gemeenten Heiloo, Alkmaar en Castricum. De oppositie in de Staten was het met de gang van zaken niet eens en stapte tijdens de vergadering op.

Heilloze Weg vindt nu, dat dit besluit moet worden vernietigd ’met een beroep op het algemeen belang’, omdat het niet voldoet aan ’de daarvoor geldende reglementen en wetgeving’.

Amendement

Gedeputeerde Elisabeth Post heeft het voorstel voor het extra krediet die zaterdagmiddag, twee dagen voor de vergadering, ingediend als een amendement. Volgens Heilloze Weg mocht dat niet, omdat dat alleen kan gebeuren door een lid van Provinciale Staten. ,,Nadat tijdens de vergadering Provinciale Staten de Gedeputeerde Staten hierop hadden gewezen, heeft de voorzitter medegedeeld dat het amendement gelezen diende te worden als voorstel tot wijziging en wijzigde hij de aanhef van ’amendement’ in ’aanvullend voorstel’.’’

Volgens het reglement van PS behoren aanvullende documenten en voorstellen uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de vergadering aan de leden te worden gezonden, zo stelt Heilloze Weg. ,,Onze stichting verzoekt u het omstreden besluit te doen vernietigen wegens inbreuk op de constitutionele bevoegdheidsverdeling en strijd met het recht.’’

,,Het is al de zoveelste keer dat de commissaris van de Koning op deze manier ingrijpt in de discussie en het democratisch proces doorbreekt’’, zegt bestuurslid Edith de Jong van Heilloze Weg. ,,De voorzitter is niet neutraal.’’ Ondanks de afwezigheid van de oppositie haalde het voorstel een meerderheid.

Alkmaarse Courant, 17 juli 2017, 14:39

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/vernietig-besluit-over-afslag-a9