Postmodern 3D, Wrak van Scholtes BMW

Beeldbeschouwing

Algemene gegevens
Titel: Wrak van Scholtes BMW
Maker: Rob Scholte
Datum: 1990

Aandachtspunten
Te zien is een wrak van een BMW, de voormalige auto van kunstenaar Rob Scholte. Oorspronkelijk was hij bezig met werk voor een tentoonstelling ‘met veel beweging en kleur’, maar het liep anders toen Scholte zwaar gewond raakte toen een granaat onder zijn auto ontplofte. Hij verloor hierbij zijn beide benen.

Betekenis van het beeld
Het wrak van Scholtes BMW is niet als kunst, maar als ‘feit’ tentoongesteld. Het moet opgevat worden als commentaar van de kunstenaar op dagelijks geweld. Bij de auto werd de tekst ‘Lord, let me be an instrument of thy peace. Let me sow love where there is hatred’ van Franciscus van Assisi geplaatst.

Tijdskenmerken
Naast kritiek op dagelijks geweld, staat bij dit kunstwerk ook de absurditeit van de maatschappij centraal. Dit past binnen de opvattingen van het postmodernisme, waarbij absurde elementen toegevoegd worden aan in feite modernistisch werk.

Hoe is het gemaakt
Zoals eerder gezegd, is dit ‘werk’ ontstaan bij een auto-ongeluk, waarbij de BMW van de kunstenaar terechtkwam op een granaat.

Mening
Het verhaal is natuurlijk aangrijpend, en daarom is het “kunstwerk” misschien ook wel een museum waard. Echter is het in feite niet meer dan een stuk metaal, en zal het dan ook zeker nooit persoonlijk aanschaffen. Het is in feite niks waard, want als Paulien een auto in de prak zou rijden, zou het niets waard zijn.

Beeldbeschouwingsvragen

Als je wilt dat een kind door de associatieve (favoritisme) bril gaat kijken, dan kan je de vraag stellen of het kind nog meer van deze wrakken heeft gezien, bijvoorbeeld in t echt. Als je daarna wilt dat het kind de mimetische bril (ambachtelijkheid) opzet, dan kan je de vraag stellen waaraan je kan zien dat de auto verongelukt is. Het kind moet dan benoemen dat je brandplekken ziet. Om de kinderen door de expressieve bril (expressiviteit) te laten kijken vraag ik of de kinderen denken dat de ontwerper vrolijk was of niet. Waaraan zouden de kinderen dat kunnen zien. De kinderen zullen dan zeggen dat de schilder niet vrolijk was, omdat er donkere kleuren zijn gebruikt. Het is somber. Een mogelijke vraag om het kind door de formele bril (formalisme) te laten kijken is te vragen hoe het kleurgebruik van het schilderij bijdraagt aan de emotie van het beeld. Een mogelijk antwoord hierop is dat er geen kleuren worden gebruikt. Om het kind tenslotte door de interpretatieve bril (open mind) te laten kijken, kan je de vraag stellen kan je het kind vragen om een argument te geven waarom iemand anders het beeld bijvoorbeeld wel mooi vindt, terwijl het kind het beeld niet mooi vindt. Een kind moet zich hierdoor ook kunnen inleven in de gedachtegang van de maker of een andere toeschouwer.
Beeldaspecten

Licht
In deze ruimte is sprake van diffuus licht. Het licht komt eigenlijk van alle kanten, net zoals buiten. Echter is er geen licht in de auto aanwezig. Dit heeft als gevolg dat het een eigen schaduw creëert in de auto, waardoor het lijkt als de auto daadwerkelijk is uitgebrand. Althans, het geeft een extra effect.

Ruimte
Dit doek is getekend met een afsnijding. Het is zeer waarschijnlijk dat de gracht namelijk gewoon doorloopt buiten het schilderij. Er is geen duidelijke horizon aanwezig. Enkel tussen de bomen door. Hierdoor wordt aandacht gevestigd op de voorgrond.

Kleur
Op dit doek is juist veel gebruik gemaakt van felle kleuren. Er is weinig contrast tussen licht en donker. Dit doet een vrolijke, drukke sfeer oproepen.
http://stadthema.blogspot.nl/2012/03/postmodern-3d-wrak-van-scholtes-bmw.html

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image