Petra Bies – In elkaar gezet + ‘Op de H een hengelaar’ + Rob Scholte & Edzard Dideric – Mail aan Henk van der Veen & Gerrit Seegers van Woningstichting DH, 29 mei 2009 + Piet Hein – Zilvervloot

Ter plekke in elkaar gezet

Helderse Courant, 23 juni 2018

Helderse Courant, 23 juni 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

‘En op de H een hengelaar’

Helderse Courant, 23 juni 2018

Helderse Courant, 23 juni 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Mail aan Henk van der Veen & Gerrit Seegers van Woningstichting Den Helder, 29 mei 2009

From: Rob Scholte <robscholte@mac.com>
To: Henk van der Veen <hvdveen@woningstichtingdenhelder.nl>
Subject: DE ZILVERVLOOT (OUD/NIEUW)
Date: 28 May 2018 at 15:32

Aan de Woningstichting Den Helder t.n.v. Gerrit Seegers en Henk van der Veen:

Beste Gerrit en Henk,

Hierbij schriftelijk het door ons aangevulde concept voor de geplande beeldenroute in het Stadshart van Den Helder, zoals door jullie voorgesteld en ter plekke onderling overeengekomen tijdens ons gesprek op maandag 20 april. Overigens excuses voor onze ietwat late reactie.

DE ZILVERVLOOT

OUD.
Aan de basis van het concept zelf wordt in principe niets veranderd.
Het oorspronkelijke idee, waar wij en jullie enthousiast over waren en zijn, beantwoordde immers al aan de voor het ontwerp gestelde eisen.
In feite kwam en komt het nog steeds neer op twee sculpturen, dat wil zeggen twee monumentale schepen van roestvrij staal. Waarvan het eerste schip als totaalbeeld geplaatst wordt en het tweede in de vorm van losse onderdelen. Een soort “puzzel”, bestaande uit abstracte elementen, ofwel bouwstenen, die als route geplaatst wordt in de binnenstad van Den Helder. Kortom, een route, die via abstractie naar figuratie leidt, en vice versa. De ontwerptekeningen hiervoor bevinden zich al enige tijd bij jullie op kantoor, evenals de twee schaalmodellen.
De plaatsingsmogelijkheden zijn inmiddels samen met en door deskundigen bekeken en besproken. Stedenbouwkundig blijkt ons plan zonder al te veel problemen goed realiseerbaar te zijn.
Jullie beschikken al over een plattegrond van het Stadshart, waarop de gekozen plekken voor het complete schip en de losse elementen staan aangegeven.

NIEUW.
Tijdens ons bovengenoemd gesprek werd door jullie voorzichtig geopperd dat er, om de laatste “twijfelaars” over de streep te krijgen, aan het concept wellicht iets toegevoegd kon worden. Een toevoeging in die zin, dat de elementen een relatie aangaan met de omgeving, c.q. de historie en geografie etc. van de stad Den Helder, op die plekken waar de kunstwerken komen te staan.
We waren positief verrast; het leek ons een uitstekende aanvulling op het oorspronkelijke idee. Het maakte ons alleen maar enthousiaster, temeer daar dit idee naadloos aansluit bij onze manier van werken in het algemeen.
Deze uitbreiding van het originele concept is technisch goed realiseerbaar door specifieke afbeeldingen en/of teksten m.b.t. Den Helder (de geschiedenis, De Ruyter, Napoleon, Woningstichting, Marine, lantaarnopsteker, broodtrommeltje achter op fiets etc. etc.) op de vlakken van de verschillende roestvrijstalen elementen te etsen, die zodoende een directe relatie met de omgeving aangaan.
Door het ets-proces zijn de toevoegingen tegen de tand des tijds, vandalisme e.d., bestand. Verschillende bedrijven hebben hier in de praktijk ervaring mee en kunnen het werk op vakkundige wijze uitvoeren.
De keuze en het verzamelen van het te gebruiken repertoire, kan wat ons betreft mede door anderen gedaan worden (een kleine werkgroep met een specifieke kennis van zaken kan dit deel mee voorbereiden).
Vervolgens kan dan uit het bijeengebrachte materiaal een definitieve keuze voor vlakvullingen worden gemaakt. We kunnen deze keuze op de computer uitwerken en aanleveren.
Inhoudelijk gaan de sculpturen zo functioneren als toelichting en bewegwijzering door het Stadshart van Den Helder. Onze “minimale moderne kunst” wordt op deze wijze maximaal ten nutte gemaakt voor stad en publiek.
Qua uiterlijke vorm verandert er niet zoveel, behalve dat de elementen beschreven zijn en leesbaar en het eindbeeld, het schip, nu opgebouwd is als een intrigerend collage van informatieve toevoegingen, die het totale schip een aanzien geeft als van een gevouwen bootje van krantenpapier (maar dan door de samenvoeging van de elementen met, sommige op z’n kop leesbare, niet aansluitende afgebroken pagina’s). Om deze cryptische indruk van het totaal te begrijpen, kan men de route lopen. In essentie blijft het puzzel-karakter van het oude ontwerp behouden, maar wordt nu tevens anders ingevuld. Visueel zeer attractief: een bewerkte getatoeëerde metalen huid. Elke toevoeging één keer afzonderlijk en éen keer als deel van de totale scheepssculptuur.
De effectiviteit van de sculptuur wordt hierdoor aanzienlijk vergroot. Al met al een nog sterker en rijker beeld dan het oorspronkelijke ontwerp te zien geeft.

Mochten er bij jullie nog vragen zijn, laat het ons weten.

Zijn jullie hiermee in principe akkoord, dan zou een volgende fase een herzien schetsontwerp zijn, waarbij de technische uitvoering nader wordt toegelicht en eventueel in schaalmodel wordt uitgevoerd.

Met vriendelijke groeten,

Rob Scholte
Edzard Dideric

Zilvervloot

Gepubliceerd op 20 apr. 2015

Piet Hein Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord,
De Zilveren Vloot van Spanje?
Die had er veel Spaansche matten aan boord
En appeltjes van Oranje!
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is kl

Reacties:
https://youtu.be/ubvYi7f42wg

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zilvervloot
https://robscholtemuseum.nl/?s=beting