Petra Bies – Daklozen hekelen verhuurbeleid Woningstichting in brandbrief aan burgemeester en wethouders + Eugeen Hoekstra – Wooncompagnie moet de huren verlagen

Daklozen hekelen verhuurbeleid Woningstichting in brandbrief aan burgemeester en wethouders: ’Allemaal uit een diep dal geknokt, maar geen woning bij schuld’

Den Helder – De cliëntenraad van dnoDoen, de stichting, die dak en thuislozen begeleidt en opvangt, wil een soepeler woningtoewijzingsbeleid in Den Helder in geval van huurschuld. De raad vraagt het Helderse college van burgemeester en wethouders in een brief om steun.

Het is ons bekend, dat Woningstichting Den Helder bij het toekennen van een huurwoning een lijst hanteert. Als men in het (verre) verleden één of tweemaal een huur of hypotheekschuld heeft gehad bij een corporatie dan is de weg naar een huurwoning bijzonder lang. In vergelijking met andere corporaties en andere steden is dit beleid erg streng“, schrijft de vertegenwoordiging, die het college vraagt om de kwestie met Woningstichting te bespreken.

Cliënten van dnoDoen hebben zich ’allemaal uit een diep dal geknokt’ en kunnen pas hun leven weer goed oppakken als ze een eigen onderkomen hebben, stelt de raad.

De brief dateert van 5 februari, er is nog geen reactie gekomen vanuit het stadhuis, zegt cliëntenraad bestuurslid Jack Nagelmaeker. “Er zijn eerder gesprekken geweest, met Woningstichting en met de gemeente, maar ze wijzen naar elkaar, we komen niet verder.

De gemeente kan via de woningwet prestatieafspraken maken met een corporatie. “En de gemeente zou zelf garant kunnen staan als iemand met een schuldverleden weer gaat huren“, stelt Nagelmaeker.

Woningstichting erkent, dat woningzoekenden met woonschulden niet in aanmerking komen voor een woning. “Om uitzettingen te voorkomen“, aldus Sander Quartel.

Verdienwoning

Dak en thuislozen met woonschuld kunnen geholpen worden met een zogeheten verdienwoning, stelt DnoDoen. De woning wordt dan eerst door een instantie gehuurd, bij goed (betaal)gedrag kan het huurcontract worden overgezet op naam van de bewoner.

Volgens Hil Rabenberg, directeur van dnoDoen, wordt elders in het werkgebied van de organisatie gewerkt met dergelijke woningen. “Het is een incident als het niet goed gaat.

Hij onderschrijft desgevraagd, dat sommige cliënten in Den Helder heel lastig aan een huurwoning kunnen komen. “Het gaat om mensen met een dossier over schuld of woningoverlast in het verleden.” DnoDoen heeft een groot werkgebied, met daarin ook de steden Alkmaar, Hoorn en Zaandam. Daar gaat het soepeler, aldus Nagelmaeker en Rabenberg.

Woningstichting voelt niet voor de constructie. Er wordt wel een aantal woningen verhuurd aan dnoDoen. Die kan daar tijdelijke huisvesting bieden. “Vanuit die situatie zijn de cliënten in staat hun leven weer op de rit te krijgen, waaronder schulden aflossen. Zodra dat is gebeurd kunnen zij bij ons in aanmerking komen voor een woning.” Die regeling geldt voor alle mensen, die willen huren, onderstreept woordvoerder Sander Quartel.

“Het is niet aan het gemeentebestuur om zich uit te spreken over het beleid van Woningstichting”, stelt gemeentevoorlichter Florentine de Maar. “Wel trekken we ons het lot aan van inwoners, die hulp nodig hebben. We gaan kijken wat we hierin kunnen betekenen.” Ze zegt niet concreter te kunnen worden.

Helderse Courant, 14 mei 2019, 08:07

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190513_16007957/daklozen-hekelen-verhuurbeleid-woningstichting-in-brandbrief-aan-burgemeester-en-wethouders-allemaal-uit-een-diep-dal-geknokt-maar-geen-woning-bij-sch

Wooncompagnie moet de huren verlagen

Welkom bij Wooncompagnie Hoorn (foto Wooncompagnie)

Welkom bij Wooncompagnie Hoorn (foto Wooncompagnie)

Wooncompagnie verhoogt de huren weer. Niet veel, maar toch. Gemiddeld met 1,2 procent. Er is alle reden om de huur te verlagen. Zeker voor woningen, waarvan de streefhuur lager is dan de werkelijke huur. Wooncompagnie stelt nu voor de huur voor deze woningen niet te verhogen. Naar mijn mening moet de huur omlaag, omdat de streefhuur lager ligt bij deze woningen.

De streefhuur is de huur, die woningcorporaties aan (nieuwe) huurders vragen. Corporaties voeren een eigen beleid om de door hen gehanteerde streefhuur te bepalen. Wooncompagnie dus ook.

Huurders met een huur onder de streefhuur betalen dit jaar maximaal twee procent meer huur, echter niet meer dan € 12,50 per maand.

Huurders met een huur, die gelijk is aan de streefhuur krijgen een hogere dan gemiddelde huurverhoging van 1,6 procent in hun mik. Dus niet 1,2 procent. Dat is ook niet eerlijk. Zij zouden een verhoging moeten krijgen van nul procent.

De sociale huisvester maakt al een paar jaar flinke winst. In 2016 bedroeg de winst € 129,2 miljoen en in 2017 € 35,8 miljoen. De financiële positie van Wooncompagnie is goed, zowel in 2017 als in de komende jaren wordt voldaan aan de interne normen, waarmee de financiële continuïteit ook op langere termijn gegarandeerd blijft. De bufferpositie op de balans is zelfs uitstekend.

Een deel van de winst kan aangewend worden om de huren over de hele linie te verlagen. Het is beter iets te gunnen aan de huurders dan het geld door te sluizen naar de Staat via allerlei heffingen. Als huurders koop je er niets voor.

We zien al jaren, dat de CAO lonen nauwelijks stijgen. In het eerste kwartaal van 2019 zijn de CAO lonen met 2,2 procent gestegen volgens het CBS. Dat is gelijk aan de loonontwikkeling over het laatste halfjaar van 2018. Anders dan toen is de stijging nu lager dan die van de consumentenprijzen.

Deze bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar 2,5 procent. Met andere woorden: er is sprake van koopkrachtachteruitgang. Tegen deze achtergrond wordt het voor heel veel huurders steeds moeilijker om de huur te betalen.

Huurders betalen nog steeds relatief meer dan in 2012. Het verschil is volgens het Woononderzoek Nederland (WoON) van het CBS bijna twee procentpunt. De stijgende woonquote voor huurders sinds 2012 (36,2%) wordt dus bijna volledig veroorzaakt door hogere huren. Anders is het met huiseigenaren. Zij besteden gemiddeld 29 procent van hun netto besteedbaar inkomen aan woonlasten.

Dit is opnieuw een half procentpunt lager dan het vorige meetpunt drie jaar geleden. Het CBS zegt, dat het verschil tussen kopers en huurders niet kan worden verklaard door een groeiende kloof in besteedbaar inkomen, maar wordt veroorzaakt door de stijgende woonlasten van huurders.

Ooit had Wooncompagnie de huurders beloofd de rioolbelasting van de huurders voor haar rekening te nemen. Daar hoor je de directie niet meer over.

Wooncompagnie deelt mee, dat ze dit jaar nieuwe meerjarenafspraken gaat maken met de Huurdersbelangenorganisaties over de huur voor komende jaren. Het is te hopen, dat deze clubs gaan inzetten op huurverlaging in plaats van huurverhoging. Het CBS zegt te vrezen, dat er van de beloofde koopkrachtverbetering niets terechtkomt. Als we de woonlasten betaalbaar willen houden dan moeten de huren omlaag.

Schagen FM, 05-04-2019 | 15:18:00, Laatst gewijzigd: 05-04-2019 | 15:20:29

Reacties:

Mark
07-04-2019 08:37:17
Aan de huurdersvereniging hebben wij hier niks gehad. Nooit hebben zij de woningnood aangekaart. Enkel over energiebesparing gepraat. De wachtlijsten zijn elk jaar langer geworden, het is de huurdersvereniging niet opgevallen. Er zijn woningen nodig die minder dan 600 euro kosten. Plannen genoeg, maar nu moet toch echt weer eens een paal de grond in.

Ad Deutekom
05-04-2019 16:36:46
De huurderbelangen organisaties komen op voor de belangen van de huurders. Wij zijn blij dat wij de laagste huurverhogingen hebben weten te krijgen de afgelopen jaren. Ook de komende jaren vechten wij weer voor een minimale huurverhoging. Allen woningen van Wooncompagnie krijgen vloer, gevel en dak isolatie en daardoor veel lagere woonlasten. De winst in 2016 komt door verplicht van de overheid om de waarde ven de woningen op een andere manier te waarderen. Dus de winst zit in de stenen maar niet in de kasstroom. Verder moet Wooncompagnie 4 maanden huur aan de overheid betalen!!! Door een goed beleid hebben wij een gezonde huisbaas.

https://www.schagenfm.nl/nw-28464-7-3716285/nieuws/column_wooncompagnie_moet_de_huren_verlagen.html

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woningstichting+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wooncompagnie
https://robscholtemuseum.nl/?s=huurverhoging
https://robscholtemuseum.nl/?s=hypotheekschuld
https://robscholtemuseum.nl/?s=huurschuld
https://robscholtemuseum.nl/?s=uitzetting