Peter Schat – Remkes op valreep ’motie van treurnis’ + Statenfractie D66 NH – Treurnis + DHA – Arthur van Dijk nieuwe commissaris + Frans van den Berg – Van Dijk: onbekend, geen vrouw

Remkes op valreep ’motie van treurnis’

Ondanks dat hij ’met kracht’ Provinciale Staten ontried haar in te brengen, kreeg commissaris van de Koning Johan Remkes van Noord-Holland maandag een ’motie van treurnis’ aan zijn broek.

Fractieleider Ilse Zaal van D66 diende de motie, aanvankelijk met serieuze stem, maar allengs meer glimlachend, namens alle Statenfracties in tijdens de behandeling van de provinciebegroting 2019. De laatste, die Remkes leidde, want op 17 december wordt zijn opvolger benoemd en neemt hij afscheid. De treurnis geldt dan ook zijn vertrek, dat volgens de motie leidt tot ’al dan niet desastreuze gevolgen’.

Zo zullen de kosten van kennismakingsgesprekken met burgemeesters en dijkgraven de pan uitrijzen. En komt er een overschot aan ongeopende flessen jenever in de wijnkelder van het Provinciehuis. Verdwijnt de geur van shag uit Paviljoen Welgelegen, vreest men de herinvoering van het elektrisch stemmen en zal er veel papier overblijven omdat niet meer alles afgedrukt hoeft te worden.

Ook zijn de fracties bang dat de afdeling Communicatie het te druk krijgt omdat Remkes vervangen wordt door een commissaris die wel op social media zit. En voorzien ze tientallen interrupties per Statenlid als de strakke manier van vergaderingen leiden tot het verleden behoort.

Noordhollands Dagblad, 12/11/2018 om 15:38

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181112_29246182/remkes-krijgt-op-valreep-motie-van-treurnis-aan-zijn-broek

Motie van treurnis

Gepubliceerd op 12 nov. 2018

D66 dient een PS-brede motie van treurnis in over het vertrek van J.W. Remkes als Commissaris van de Koning van Noord-Holland

Reacties:
https://youtu.be/ffmV-Qpo2OI

Arthur van Dijk voorgedragen als nieuwe commissaris van de Koning van Noord-Holland

Haarlem – Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) dragen de heer Arthur Th. H. van Dijk voor als commissaris van de Koning, bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat hebben zij op 19 november 2018 besloten. Als de heer Van Dijk op 7 januari 2019 wordt geïnstalleerd, is hij de 17e commissaris van Noord-Holland.

PS vinden, dat de heer Van Dijk uitstekend past bij het profiel voor de nieuwe commissaris, dat zij op 12 september 2018 vaststelden. Daar ging een inwoners raadpleging aan vooraf, waarbij Noord-Hollanders konden aangeven, wat zij belangrijk vinden in hun toekomstige commissaris van de Koning (cvdK). PS hebben de uitkomsten hiervan gebruikt bij het maken van de profielschets voor de nieuwe cvdK. Daarin vragen PS om een gezaghebbend en integer bestuurder, die de inwoners van alle regio’s begrijpt. Een ruimdenkend en communicatief sterk persoon, die zich met enthousiasme voor de provincie inzet.

De huidige commissaris van de Koning, Johan Remkes, legt zijn functie neer per 1 januari 2019. Om de werving van een nieuwe commissaris van de Koning te begeleiden is een vertrouwenscommissie ingesteld, die bestaat uit Statenleden van de 11 fracties van PS. De vertrouwenscommissie verzorgde de beoordeling van kandidaten en ging met kandidaten in gesprek aan de hand van de profielschets. De opdracht van de vertrouwenscommissie was om de aanbeveling van Provinciale Staten voor te bereiden.

Benoeming

Op basis van de aanbeveling van PS zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht uitbrengen aan de Koning. De nieuwe commissaris wordt daarna bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. Tijdens de Statenvergadering van 7 januari 2019 vindt dan de installatie plaats van de heer Van Dijk als commissaris van Noord-Holland.

De heer Van Dijk is sinds 2013 Algemeen Voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Daarnaast is hij onder meer lid van de SER en van het dagelijks en algemeen bestuur van VNO-NCW. In het verleden was hij onder meer 10 jaar wethouder van de gemeente Haarlemmermeer voor de VVD. Hij heeft een achtergrond bij de FIOD.

Den Helder Actueel, 19 november 2018 – 13:01

https://denhelderactueel.nl/2018/11/arthur-van-dijk-voorgedragen-als-nieuwe-commissaris-van-de-koning-van-noord-holland/

Nieuwe commissaris Van Dijk: onbekend, geen vrouw, maar wel een netwerker

De voordracht van Arthur van Dijk als commissaris van de Koning in Noord-Holland is een opvallende. Bij het grote publiek onbekend, geen politiek zwaargewicht en geen vrouw, zoals vooral PvdA Statenfractie graag wilde.

Geen twijfels over de integriteit, communicatief sterk en toegankelijk. Iemand ook, die de belangen van Noord-Holland behartigt in Den Haag, richting andere provincies, in Brussel en nauwe contacten onderhoudt met de burgemeester van Amsterdam.

Langs die maatlat heeft de sollicitatiecommissie alle kandidaten gelegd. Arthur van Dijk kwam daar goed doorheen. Communicatief is hij sterk en toegankelijk. Dat bleek al in de tien jaar toen hij wethouder in Haarlemmermeer was. Bij bijeenkomsten van ondernemers was hij een graag geziene gast. Verbaal ook goed, zo bleek de afgelopen jaren ook als voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. De kranten en journaaluitzendingen haalde hij wel toen het vrachtwagenchauffeurs bijna onmogelijk werd gemaakt om veilig de veerboten in Calais te halen. De vrachtwagens werden toen steeds bestormd door illegalen en vluchtelingen, die in de wagens naar Engeland wilden meereizen.

Ook pleitte hij als wethouder en voorzitter van TLN voor meer geld voor infrastructuur. Zonder extra investeringen in vooral wegen nemen de files alleen maar toe. Schiphol is zijn visie belangrijk voor de Nederlandse economie. Die lobby voor de luchtvaart kwam hem in zijn periode als wethouder uiteraard ook op kritiek te staan van bewoners die overlast ondervinden. Verder lag hij als (ex)wethouder ook onder het vergrootglas als het gaat om de kostenoverschrijdingen van een honkbalstadion in Hoofddorp, al speelden andere ex-wethouders daarin de hoofdrol.

En dan de andere eisen aan de nieuwe commissaris. Die van belangenbehartiger. Daar is de ex wethouder en lobbyist van de transportsector uiteraard zeer bedreven in. Bovendien zit hij ook nog eens in de Sociaal Economische Raad en in de werkgeversorganisatie VNO-NCW. De in 1963 in Dordrecht geboren Van Dijk studeerde later rechten in Leiden en werkte jarenlang als fiscaal jurist bij onder andere de FIOD.

Noordhollands Dagblad, 19 november 2018, 15:48

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181119_50364738/nieuwe-commissaris-van-dijk-onbekend-geen-vrouw-maar-wel-een-netwerker

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Johan+Remkes

1 Comment

 1. Judge X
  19 november 2018 at 14:06 Den Helder Actueel
  Arthur Th. H. van Dijk.

  Aangaande zijn ervaring van voorzitter Transsport en Logistiek Nederland, lijkt hij mij wel een mooi aanspreekpunt voor de Transport-Logistieke problemen in de Noordkop richting Den Helder.
  Vanuit zijn lidmaatschap van de Sociaal Economische Raad, zou hij richting Den Haag eens ongevraagd kunnen adviseren (iets wat bij de taken van de SER hoort), om het eerder genoemd probleem nu eens met een goed plan en een enorme financiële injectie op te lossen.

  Ook zijn achtergrond bij het FIOD komt goed van pas en dat zal ik nog benadrukken in de begeleidende brief die ik zal bijsluiten, als ik hem op 7 januari 2019 als welkomstgeschenk een krachtige verrekijker toezend, die symbool zal staan voor onderzoek en visie richting het 77 km. noordelijker gelegen Nepo City.
  Het enige wat in de man’s staat van dienst bij voorbaat tegen hem spreekt, is eigenlijk dat de nieuwe CvdK wederom uit VVD-kring afkomstig is.
  Hopelijk lukt het hem, om deze wieg ondergeschikt te maken aan zijn functie ….

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.