Peter Schat – Provincie trekt doek afslag A9 niet open

Geprojecteerde aansluiting A9 Heiloo (foto Aanbestedingsnieuws))

Provincie trekt doek afslag A9 niet open

Statenvergadering Olthof ’Uitdaging voor Heiloo

Provinciale Staten stelden meerjarige programma’s vast voor infrastructuur en mobiliteit. Fiets en veer pontjes kregen bijzondere belangstelling, ook werd stilgestaan bij de vraag hoe het nu verder moet met de geplande afslag van de A9 bij Heiloo. Een heilloze weg?

Haarlem – Met een paar voorzichtig geformuleerde moties stuurden de Staten van Noord Holland in de digitale novembervergadering van gisteren het fietsbeleid iets bij. Er moet een visie komen op ’het fietspad van de toekomst’ en de continuïteit van pontveer verbindingen moet beter verzekerd worden.

De twee moties kwamen op tafel bij twee agendapunten, het iMPI en NIKG (zie hieronder), die mobiliteit en infrastructuur betroffen. Bij deze zaken heeft de provincie veel bevoegdheden en waaraan ook gigantische bedragen worden besteed. “Voorgaande sprekers dromen van een wereld, waarin alleen nog gefietst wordt“, merkte VVD Statenlid Grethe van Geffen schamper op. “Fietspaden, hartstikke goed, maar we kijken ook naar het wegennet. We kunnen niet zonder zaken als de verbinding A8 A9“’

Dankzij de vele armslagen in de formulering kwamen de moties ongeschonden de beraadslagingen door. Die over de pontjes werd zelf unaniem aangenomen, nadat zowel de indieners als gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA) benadrukte,n dat de provincie geen geld aan gemeenten gaat geven, die hun eigen pontjes weigeren te betalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor die tussen Ilpendam en Landsmeer. Het zijn alleen de provinciale pontjes, waarvan bekeken wordt of die net als de bus openbaar aanbesteed kunnen worden. De rol van de provincie bij het Ilpendamse pontje beperkt zich tot duwen en masseren.

De hand op de knip houden speelde ook een rol bij de afslag Heiloo van de A9, waar in de kostenraming een gapend gat van miljoenen is ontstaan nu voor de Heiloose plannen in de gemeenteraad geen meerderheid meer is. “Laat de gedeputeerde een streep zetten door deze heilloze weg, die louter leidt tot een bodemloze put“, stelde Jaap Hollebeek (Partij voor de Dieren).

Ook SP en ChristenUnie koersten aan op de stekker eruit trekken. Olthof constateerde droogjes, dat er door de gemeenten – ook Alkmaar en Castricum zijn partij – geen motie of amendement is aangenomen om de afslag af te schieten. Maar dat er geen sprake van is, dat de provincie op dit moment het ontstane gat gaat dekken. SP’er Wim Hoogervorst: “Het gordijn wordt langzaam gesloten, de provincie trekt niet aan de touwtjes om het open te trekken en Heiloo kan dat ook niet?” Wat Olthof betreft doet de provincie ook de gordijnen niet dicht. “Het is aan de gemeente Heiloo om hiermee verder te gaan. Dat zal een uitdaging voor haar zijn, dat is duidelijk.”

Onderdeel van het NIKG is verder bijvoorbeeld het vervangen van lampen door Led verlichting langs wegen en in provinciale tunnels zoals de Waterwolf en de Abdijtunnel. In de Noordkop loopt al een dergelijk energie besparingsproject.

iMPI en NIKG

Het iMPI (integraal Meer jaren Programma Infrastructuur) en NIKG (Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen) bepalen hoe Noord Holland de komende jaren onderhoud en verbetering aanpakt van 645 km wegen, 384 km fietspaden, 50 km busbanen, 246 km vaarwegen, 590 civiele kunstwerken (inclusief 53 beweegbare bruggen, twee tunnels en vijf natuurbruggen), circa 80 fauna voorzieningen, systemen voor dynamisch verkeersmanagement en dertien gebouwen.

Helderse Courant, 17 november 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201116_24688620

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heiloo
https://robscholtemuseum.nl/?s=Afslag+A9