Peter Reenders – Vertrek wethouder Van Dongen

Helaas moeten wij afscheid nemen van onze wethouder Jacqueline van Dongen. Een wethouder met een visie, die veel voor Den Helder heeft betekend. Een wethouder met een groot netwerk door het hele land en daarvan maakte zij op een slimme wijze gebruik. Niet voor zichzelf maar in het voordeel van Den Helder.

Onder haar leiding voerde zij één van de speerpunten van de Stadspartij Den Helder uit, namelijk: de inspraak van burgers en bedrijven aan de voorkant van een veranderingsproces. Dat was nieuw in Den Helder. Het was wennen voor de burgers maar ook voor de ambtenaren. Zij die aan die inspraaksessies hebben meegewerkt, zijn allemaal positief. Ik denk hierbij aan het Duinzoomplan, de Stationslocatie en de van Galenbuurt. Het is nu aan ons en de gemeente om te bewaken dat deze ingeslagen weg niet doodloopt maar dat bij toekomstige ontwikkelingen eerst gesproken wordt met de belanghebbenden waarna een plan gemaakt wordt waarin de aangedragen ideeën verwerkt zijn. Zij is de bedenkster van “het Stadshart de woonkamer van de stad”. Een plek waar je je thuis moet voelen. Wethouder van Dongen is heel erg gericht op duurzaam. In het licht daarvan is zij gedreven in het scheiden van afval waardoor hergebruik mogelijk is om zo de samenleving duurzamer te maken.

Een nieuwe Woonvisie waarbij met alle betrokkenen partijen is overlegd om tot een betere verdeling van woonruimte en nieuw te bouwen woningen naar vraag van behoefte. Ook de Tiny Houses kwamen hierbij aan de orde en dat plan werd opgepikt door de Woningstichting Den Helder. Als laatste wil ik nog noemen: het Nieuw Perspectief in de openbare ruimte. Een plan om alle onderdelen van de gemeentelijke organisatie, die bij de openbare ruimte betrokken zijn, beter te laten samenwerken. Het werk op elkaar af te stemmen. Hiermee wordt een grotere efficiëntie bereikt en kun je met hetzelfde geld meer doen.

In de omgeving van Dordrecht, waar Jacqueline van Dongen vandaan komt, is haar daadkracht niet onopgemerkt gebleven. Bij een plotselinge vacature voor een wethouder in Zwijndrecht werd onmiddellijk gedacht aan “hun” wethouder uit Den Helder. Bovendien zocht men ook nog een bestuurder voor de Drechtsteden, een samenwerkingsverband tussen 7 gemeenten rond Dordrecht. Zo werd het plaatje rond gemaakt. Men vroeg onze wethouder Jacqueline van Dongen of zij voor deze beide posities beschikbaar is. Een eer en een uitdaging voor haar. Na over het verzoek nagedacht te hebben en met haar familie overlegd te hebben, heeft zij, helaas voor ons als Stadspartij en voor de gemeente Den Helder, besloten op het verzoek in te gaan. Wij verliezen met elkaar een zeer goede en gedreven wethouder.

Ons rest haar alle goeds toe te wensen in haar nieuwe werkomgeving.

Jacqueline, het ga je goed.

De gemeente Zwijndrecht en de Drechtsteden feliciteer ik met het binnenhalen van zo’n kanjer.

Peter Reenders
Fractievoorzitter

Stadspartij Den Helder, 7 oktober 2016

http://www.stadspartijdenhelder.nl/vertrek-wethouder-dongen/

1 Comment

  1. Reenders: “Helaas moeten wij afscheid nemen van onze wethouder Jacqueline van Dongen. Een wethouder met een visie, die veel voor Den Helder heeft betekend. Een wethouder met een groot netwerk door het hele land en daarvan maakte zij op een slimme wijze gebruik. Niet voor zichzelf maar in het voordeel van Den Helder”.

    En vervolgens maakt Van Dongen op slimme wijze gebruik van haar netwerk. Voor zichzelf en ten koste van Den Helder…..

    Maar er is ‘hoop’. Het niveau van de politiek daalt zo snel, dat er ook voor Reenders binnenkort wel ergens ver weg een overbetaald luizenbaantje in zit.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image