Peter de Bekker – Ralph Posset kalkt middelvinger bij provinciehuis | ‘Ze pissen op de kunsten’ + Frank Spijkers – Kunstenaar Posset geeft ‘middelvinger’ aan cultuurbeleid

Ralph Posset kalkt enorme middelvinger bij provinciehuis | ‘Ze pissen op de Kunsten

Een enorme middelvinger voor het provinciehuis in Den Bosch (foto Ralph Posset)

Een enorme middelvinger voor het Provinciehuis in Den Bosch (foto Ralph Posset)

Volkskunstenaar Ralph Posset uit Den Bosch heeft donderdag een enorme middelvinger op het voorplein van het Provinciehuis in Den Bosch gespoten. Hij is boos, omdat het nieuwe Provinciebestuur heeft laten weten, dat de Kunst en Cultuursector zich moet gaan voorbereiden op een geleidelijke afbouw van subsidies.

Kunst, Cultuur en sport zijn in het nieuwe bestuursakkoord op één hoop gegooid onder de naam vrije tijd‘. Er is dan ook geen Gedeputeerde van Cultuur meer.We hebben altijd een Gedeputeerde van Cultuur gehad“, benadrukt Posset.Nu hebben ze gezegd: dit bestaat gewoon niet meer. Daar maken we de portefeuille vrije tijd van. Alsof iedereen aan het breien is!

Statement

In het bestuursakkoord staat, dat alle partijen, die nu provinciale subsidie ontvangen zich moeten voorbereiden op een geleidelijke afbouw van dat geldbedrag naar ‘het nieuwe normaal van na 2023‘. Dat vindt Posset onbegrijpelijk. Als je nou kijkt, waar dit land op is gebouwd, dat zijn mensen als Rembrandt, Van Gogh, Gerard Reve, Harry Mulisch. Allemaal Cultuur…

Daarom wilde hij een duidelijk statement maken. Dus spoot hij een reusachtige middelvinger bij het Provinciehuis, het hol van de leeuw. Met de boodschap: “Wij kunnen wel zonder jullie.”

'Rebellie nog steeds een onderdeel van de kunsten', benadrukt Ralph Posset (foto Ralph Posset)

Rebellie nog steeds een onderdeel van de Kunsten‘, benadrukt Ralph Posset (foto Ralph Posset)

Oud vuil

Overigens ziet Posset ook een voordeel in de terugtrekkende beweging van de politiek uit de Kunst. “De politiek heeft veel te lang inhoudelijk de Kunst kunnen manipuleren voor eigen gewin, meent hij.

Kunst is een verlengstuk geworden van sociaal maatschappelijk werk. Kunst aan de leidraad van de politiek is een vreselijke weeffout in de huidige werkwijze rond kunstsubsidies. Hier moeten absoluut andere keuzes in gemaakt worden. Maar een knuppel in het hoenderhok gooien om de Kunsten sterker te maken, is iets totaal anders dan Kunst als oud vuil in de hoek gooien. Kunst herbenoemen tot vrije tijd is niets anders dan minachting voor alles dat wordt gecreëerd. Het is pissen op het graf van de kunsten. Pissen op het graf van Gerard Reve, op het graf van Vincent en Theo van Gogh, op het graf van Mulisch en van Mondriaan.”

Rebellie

Dus kalkte Possetmet liefde en plezier de middelvinger op de entree van het Provinciehuis. Want gelukkig hebben niet alle Kunstenaars zich laten heropvoeden tot maatschappelijk werker en is rock ’n roll en rebellie nog steeds een onderdeel van de Kunsten.

Wil van Pinxteren @WilvanPinxteren

Cultuurmakers zijn betrokken mensen, en die betrokkenheid waardeer ik. Net even telefonisch gesproken met Ralph, en als ik in functie ben drinken we samen een kop koffie en gaan in gesprek over deze ludieke (stoepkrijt) actie.

DTV NieuwsDen Bosch @DTVDenBosch
7 mei 2020
Volkskunstenaar Ralph Posset heeft donderdag een enorme middelvinger op het voorplein van het Provinciehuis in Den Bosch gespoten https://DTVNieuws.nl/nieuws/artikel/KunstenaarPossetgeeftmiddelvingeraanCultuurbeleid

Twitter, 8 mei 2020 · 12:53 p.m.

https://twitter.com/WilvanPinxteren/status/1258711695515664384

Omroep Brabant, 8 mei 2020, 09:09 • Aangepast om 16:28

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3200922/RalphPossetkalktenormemiddelvingerbijProvinciehuisZepissenopdeKunsten

Kunstenaar Posset geeftmiddelvinger aan Cultuurbeleid

Volkskunstenaar Ralph Posset uit Den Bosch heeft donderdag een enorme middelvinger op het voorplein van het Provinciehuis gespoten.

Met deze middelvinger wil hij duidelijk maken dat volgens hem niet alleen Provinciale Staten van Brabant afscheid neemt van deKunsten, maar dat de Kunsten ook met liefde en plezier afscheid nemen van dezeparodie op fatsoenlijke politiek‘.

Het nieuwe College van de Provinciale Staten van Brabant heeft besloten om Kunst en cultuur te schrappen, zo concludeert Posset. Daarvoor in de plaats komt er een gedeputeerde van Vrije Tijd. Die heeft volgens Posset als speerpunt het schrappen van elke ondersteuning van Kunst en Cultuur. Oftewel een routekaart naar het nieuwe normaal, dat in 2023 moet zijn afgerond. Het nieuwe normaal is een eufemisme voor het volledig schrappen van elke financiële ondersteuning, zo zegt de zelf benoemd volkskunstenaar.

In plaats van in de pen te klimmen als protest, plaatste Posset dus een opgestoken middelvinger op de stoep bij het Provinciehuis. In een statement zegt Posset het volgende “Kunst hertalen naar Vrije Tijd is niets anders dan minachting voor alles, dat wordt gecreëerd. Het is pissen op het graf van de Kunsten. Het graf, dat je zelf met duivels genoegen hebt gegraven. Pissen op het graf van Gerard Reve, op het graf van Vincent en Theo van Gogh, op het graf van Harry Mulisch en van Piet Mondriaan. En op deze minachting past maar één antwoord: Fuck you!

DTV Nieuws, 8 mei 2020, vandaag 16:12 uur, aangepast 17:00

https://DTVNieuws.nl/nieuws/artikel/KunstenaarRalphPossetgeeftmiddelvingeraanCultuurbeleid

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ralph+Posset