Peter Castenmiller – Leegstand: gemeente werkt er graag aan mee

Staat de leefbaarheid onder druk door de gaten in winkelsteden na de reeks aan faillisementen van diverse winkelketens? Of speelt er ook iets anders mee

Recent is menige eerbiedwaardige winkelketen omgevallen. Verontrust wordt nu gesproken over de gaten die dit slaat in de stadscentra. De binnenstad wordt minder aantrekkelijk en de mensen komen nog eerder in de verleiding om dan maar hun aanschaf op internet te doen. De leefbaarheid staat onder druk

Het zijn de gemeenten van wie actie wordt verwacht. Een recente ‘expertgroep’ stelt enthousiast:
“De gemeente zal naast de pet van grondbezitter en belastinginner zich moeten ontpoppen als regisseur van oplossingen voor de binnenstad namens verschillende stakeholders.”

Deze expertgroep ziet echter over het hoofd dat gemeenten er zelf van harte aan meewerken om mensen te ontmoedigen om naar het centrum van de stad te komen. Immers, ook gemeenten zetten wat hun dienstverlening betreft meer en meer in op ‘de digitale webshop’. Zomaar langslopen in het gemeentehuis om paspoort of rijbewijs te verlengen is er niet meer bij. De burger die dat probeert wordt ofwel ‘gestraft’ met ellelange wachttijden, of dringend verzocht om eerst – digitaal – een afspraak te maken. Mocht je de euvele moed hebben om te bellen, dan krijg je eerst allerlei vriendelijk bedoelde adviezen welke diensten er digitaal af te handelen zijn. Bovendien, dankzij rijksbeleid zal binnen afzienbare tijd een forse vraaguitval plaatsvinden bij één van de meest gebruikte diensten van de gemeente; het vernieuwen van een paspoort. Immers, de geldigheidsduur is verdubbeld.

Gemeenten kunnen dus niet de regisseur zijn, zij zijn deel van het probleem. Ook zij zijn druk bezig om hun fysieke locatie, veelal gevestigd op de markt in het centrum, overbodig te maken. Voor vele burgers is er geen enkele aanleiding meer om eens langs te gaan bij het gemeentehuis. Binnenkort kan voor de hal van de vele publieksbalies ook een andere bestemming worden gezocht. Dankzij de gemeente zal de leegstand in het centrum alleen maar verder toenemen.

Peter Castenmiller
Adviseur bij PBLQ

Peter Castenmiller bestudeert al meer dan 25 jaar het functioneren van het Nederlandse openbare bestuur, met een nadruk op het lokale bestuur, vandaag aan de dag als adviseur bij PBLQ Zenc. De kennis die hij daarmee heeft opgedaan, gebruik hij om veranderingen te stimuleren bij deze overheden; overheden kunnen verstandiger functioneren, kunnen hun middelen efficiënter en effectiever inzetten en kunnen hun burgers beter van dienst zijn. Helaas gaat dat allemaal niet vanzelf.

Naast zijn functie bij PBLQ Zenc brengt Castenmiller dit ook in praktijk als lid van de rekenkamer van provincie Zeeland en tevens als lid van de Kiesraad. Verder vindt hij het simpelweg leuk om veel te lezen en zelf te publiceren over het decentraal bestuur in Nederland.

Gemeente.nu, 8 maart 2016

http://www.gemeente.nu/Leefomgeving/Opinie/2016/3/Leegstand-gemeente-werkt-er-zelf-hard-aan-mee-2772007W/?cmpid=NLC|gemeente.nu

1 Comment

  1. Wat een geluk dat het stadhuis van DH niet in het centrum staat!

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.