PERSBERICHT – VERBOD OP OPENBAAR MAKEN PLEIDOOI TESSA HOPSTER-VAN VEEN op de valreep voorkomen!

BIJZONDERE WENDING tijdens en ná de Zitting in Hoger Beroep van afgelopen dinsdag 9 februari, Rabobank versus Tessa Hopster- van Veen.

De spanning stijgt. Op zondag 7-2-2016 om 21:57 uur ontvangt Tessa van haar advocaat de heer Mr. F.E. Boonstra de pleitnota per e-mail (in eerste concept zo blijkt later). In dit concept blijken essentiële punten uit het persoonlijk dossier van Tessa ter verdediging te ontbreken. Maandag neemt Tessa contact op met Mr. Boonstra. Hij geeft aan dat de versie die is verzonden een oude versie betreft, en dat er ondertussen veel wijzigingen door hem en de heer S.P.X. Hulleman (Stichting RED) in zijn aangebracht. Hij gaat proberen mij nog voor de zitting deze nieuwe versie te mailen. Dat gebeurt helaas niet. We spreken af elkaar te treffen op de dag zelf een half uur tevoren. Gelukkig heeft Tessa zelf een pleidooi voorbereid, dit pleidooi was ter voorbereiding gemaakt om in principe ná het pleidooi van Mr. Boonstra voor te lezen in haar spreektijd. Echter, omdat er geen inzage is gegeven in de definitieve versie van de pleitnota, heeft Tessa ervoor gekozen een zeer uitzonderlijke stap te zetten tijdens de zitting.

Tessa zegt tijdens de zitting het vertrouwen in haar advocaat Mr. Boonstra op. Met de nodige consternatie in de rechtszaal tot gevolg.

De rechters moeten zich beraden en de advocaat verlaat de zaal. Dit is allemaal vastgelegd op camerabeeld door de nieuws site www.vitalifeiten.nl aan wie voorafgaand aan, en tijdens de zitting officieel toestemming is verleend de pleidooien vast te leggen. De spanning is om te snijden en je kunt een speld horen vallen in de zaal. De rechters hebben overlegd en de zitting gaat door. Tessa is de rechters dankbaar dat ze haar eigen snijdende pleidooi met al haar bezieling mag voordragen.

OPMERKELIJK: Rabo heeft geen pleidooi voorbereid, en heeft niets om aan te leveren aan de rechter, behalve een akte waarin staat dat de rechtspersoon Coöperatieve Rabobank Zeeuws-Vlaanderen u.a. als gevolg van een juridische fusie is opgegaan in Coöperatieve Rabobank u.a.

Bekijk hier de pleidooien, de akte van Rabobank en de relevante linkjes met Jurisprudentie:
http://vitalifeiten.nl/restschuldzaak-hoger-beroep-rabobank-versus-tessa-hopster-van-veen/
Tessa zet in op zorgplicht en artikel 21.

Ondanks de dubbele toestemming dreigt openbaarmaking van Tessa’s pleidooi te worden verboden. Iemand heeft achteraf bezwaar gemaakt bij de rechtbank. Zie het mailverkeer met Vitalifeiten als bijlage.

In tweede termijn tijdens de zitting, dit mag niet gefilmd worden, doen de rechters hun uiterste best Tessa’s verzoek tot schikken, kracht bij te zetten, tot wel vijf keer toe. Vooralsnog blijft Rabo star een arrest te willen maar de advocaat gaat overleggen met de cliënt.

Uitspraak in deze zaak volgt uiterlijk 19 april 2016

Ter info: Uitspraak in Hoger Beroep in zake het noemen van namen van Rabo medewerkers in het boekje “De Verpanding” volgt dinsdag 16 februari a.s. Rechtbank Den Haag.

Den Haag, 13 februari 2016

EINDE PERSBERICHT

Info via Tessa Hopster- van Veen tel. 06-15342006 of mail via Tessa_tvr1976@hotmail.com
Drs. M.H. (Maartje) Verweij Sr. Communicatieadviseur/persvoorlichter Bestuurs- en bedrijfsondersteuning Rechtbank Den Haag 070-3811715 of 06-22607243
Bea van Kessel team Vitalifeiten, http://vitalifeiten.nl/, tel. 06-83697395
Achtergrond en extra informatie voorpublicatie van Tessa’s boek “Je kunst of je leven” via https://robscholtemuseum.nl/?s=tessa

MAIL 1: Maandag 8 februari 2016 17:27

Geachte mevrouw Van Kessel,
Hierbij bevestigen we dat Vitalifeiten toestemming heeft om beeld- en geluidopnamen te maken bij nader genoemd onderdeel van de zaak Hopster-van Veen / Coöperatieve Rabobank Zeeuws-Vlaanderen op 9 februari 2016 om 13.30 uur. U krijgt toestemming voor opnamen van het pleidooi, mits de advocaten hiermee instemmen. Dit dient u zelf na te vragen. Wij vernemen het antwoord graag ruim voor aanvang van de zitting. U dient nog wel de achterkant van het ‘Aanvraagformulier persfaciliteiten’ te ondertekenen, daar we van u slechts de voorkant ontvangen hebben.
Er dient gefilmd te worden vanuit een vast camerastandpunt. Uitsluitend het hof (raadsheren en griffier) en de advocaten, indien ze hier toestemming voor geven, mogen in beeld gebracht worden. Persoonsnamen dienen weggehaald te worden bij uitzending van het materiaal. De landelijke persrichtlijn is van kracht. In de zittingszaal dienen altijd de aanwijzingen van de voorzitter opgevolgd te worden. In het Paleis van Justitie mogen verder geen opnamen gemaakt worden.
Zou de ploeg zich uiterlijk om 13.00 uur bij de publieksingang van het Haagse Paleis van Justitie willen melden? Men kan daar vragen naar mij vragen.
Met vriendelijke groet,
Drs. M.H. (Maartje) Verweij Sr. Communicatieadviseur/persvoorlichter

MAIL 2: Dinsdag 9 februari 2016 15:05 schreef Verweij, M.H. (Hof Den Haag)

Geachte mevrouw Van Kessel,
N.a.v. de betreffende zitting vanmiddag melden we u zekerheidshalve het volgende. Mocht u opnamen gemaakt hebben van het pleidooi gehouden door mevrouw Hopster-van Veen, dan valt dit niet onder de toestemming van het hof. De toestemming betrof namelijk opname van pleidooi door de advocaten. We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Drs. M.H. (Maartje) Verweij Sr. Communicatieadviseur/persvoorlichter

MAIL 3: Vrijdag 12 februari 2016 12:45

Beste Maartje Verweij,
Ik heb me aan alle voorgeschreven huisregels gehouden.
Ik citeer: “U krijgt toestemming voor opnamen van het pleidooi, mits de advocaten hiermee instemmen.”
De rechter heeft tijdens de zaak aan mevr Hopster-van Veen toestemming gegeven om haar pleidooi voor te lezen en ook de advocaat van de Rabo stemde hiermee in.
Ik heb van tevoren gevraagd of de heren van de Rabo bezwaar hadden om in beeld te komen en dat hadden ze. Dus heb ik met alle respect deze heren, zelfs de advocaat die in functie was en gewoon gefilmd had mogen worden, niet in beeld gebracht.
Ik begrijp dat er iets zeer ongebruikelijks gebeurd is in deze zaak, en dat is nieuwswaardig, maar het ontslaan van de advocaat op zitting staat los van het ongelooflijk diep treffende pleidooi van mevr Hopster-van Veen.
Ik kan me wel voorstellen dat het ontslag van de advocaat op zitting gevolgen kan hebben voor de advocatuur, maar is het niet de bedoeling dat een advocaat het belang van zijn cliënt dient en niet het belang van de tegenpartij, in dit geval de Rabobank.

Ook kan ik me in geval van Mr Boonstra voorstellen dat het voor hem niet prettig is dat zijn ontslag ter zitting openbaar wordt, maar om achteraf de pleidooi van mevr Hopster-van Veen te willen dwarsbomen, daarmee zou haar recht op verdediging worden ontnomen, en dat kan nooit de bedoeling zijn van het hoger gerechtshof.

Deze lafhartige truuk is al vaker uitgehaald door de mensen van RED en daarmee hebben ze al vele mensen gedupeerd. Het is aannemelijk gemaakt dat de mensen van RED, willens en wetens het pleidooi weghouden bij hun cliënten en daarmee het pad van de banken bewandelen zonder dat de bank enige verantwoordelijkheid draagt.

Hebben we hier te maken met rechtsspraak of een rechtBANK.
Graag verneem ik van u waar de angel precies zit, in het pleidooi van mevrouw of het ontslag ter zitting.

En bij deze stuur ik u de linkjes van de producties, waarin heel duidelijk wordt dat er toestemming is van alle partijen en het hof om de pleidooien op te nemen.

Ook heb ik mevr Hopster-van Veen deze beelden laten zien en zij geeft hiervoor haar toestemming om deze producties online te zetten.
https://www.youtube.com/watch?v=jP-jA02jQqs
https://www.youtube.com/watch?v=-S6MMltP1FI

Vertrouwend en hopend op een eerlijke rechtsgang voor alle partijen.
Met vriendelijke groet,
Bea van Kessel, team Vitalifeiten

MAIL 4: 12 februari 2016 14:22

Geachte mevrouw Van Kessel,
Het bezwaar tegen het gebruik van de opname van het pleidooi van mevrouw Hopster is gelegen in de privacy van niet-professionele procesdeelnemers, zoals die van mevrouw Hopster. U stelt dat mevrouw Hopster geen bezwaar heeft tegen de uitzending van haar pleidooi. Op zich is dat geen grond om dat bezwaar weg te nemen. In dit specifieke geval is er tijdens de zitting geen bezwaar gemaakt door de kamer toen het pleidooi van mevrouw Hopster werd opgenomen. Om die reden is er voor het hof verder geen bezwaar meer tegen het gebruik van die opname als het juist is dat mevrouw Hopster daarmee uitdrukkelijk instemt.
Met vriendelijke groet,
Drs. M.H. (Maartje) Verweij Sr. Communicatieadviseur/persvoorlichter

3 Comments

 1. Mail 4 geeft een eenvoudige verklaring voor het aanvankelijke verbod tot publicatie: ..”..is gelegen in de privacy van niet-professionele procesdeelnemers, zoals die van mevrouw Hopster. ”
  Deze verklaring was eenvoudig weerlegd gezien de nadrukkelijke instemming van mevr. van Veen tot publicatie.

  Echter in Mail 3 van mevr. van Kessel wordt er vooral gespeculeerd over allerlei mogelijke oorzaken voor het verbod tot publicatie. Gewoon vragen naar de reden voor het aanvankelijke verbod was afdoende geweest om die oorzaak te kunnen adresseren.

  In plaats daarvan gebruikt mevr. van Kessel haar ‘Mail 3’ voor een serie van onbewezen speculaties. Het zou mevr. van Kessel sieren als ze haar speculaties, die uit een dosis wantrouwen en voorbarigheid lijken voort te komen, kon rectificeren gezien het eenvoudige antwoord uit Mail 4.

 2. Is het niet een beetje merkwaardig dat mijn dochter niet van het uiteindelijke vonnis in kennis is gesteld?
  Mijn mening: er bestaat geen recht in Nederland. Diverse zaken geven aan dat deze maatschappij zo corrupt is als wat.
  Maar het zal veranderen!

 3. Dat van Kessel altijd kijkt om haar eigen zaak aan de kaak te stellen vind ik zeer ernstig.
  Maar ook dat zij denkt dat ze als ze hypotheek heeft aangenomen, niet hoeft te betalen, omdat ze zgn soverein is geworden.
  Maar geld lenen kost geld, dat ze(banken) goedkeuring hebben gekregen om geld uit niets te creeeren, ligt aan “royals”-0verheid, deze hebben het goedgekeurd.
  Ik ben ook soeverein, maar niet geworden via VN gebouw in Utrecht, want of je nu door de hond of kat gebeten word het blijft hetzelfde.
  Vele mensen denken door Luca van Dinter dat ze als ze als ze hypotheek aangaan, deze niet hoeven te betalen.
  Dat van Bea van Kessel denkt dat ze niet hoeft te betalen is al zeer ernstig, want als zij diensten leverd, welke wettelijk toelaatbaar zijn, dan wil ze ook betaald hebben.
  Dat “advocaat” Hulleman met zijn stichting restschuld geld probeerd te verdienen vind ik al heel erg, want hij betekend niets, zit alleen voor zijn eigen gewin.
  Zie mijn geblokeerde twitters @klokluiders @3X6Prophet @Prophet3X6 ook miijn site https://klokkenluiders2013.wordpress.com/
  Maar ja dat sommige zgn journalisten niet geblocked worden welke iedereen als pedofiel uit maken en/of rutte bedreigen met de dood, dat begrijp ik echt niet, want mijn sites met bewijs tegen nationale overheid en locale overheid, plus koningshuis, met alle bewijzen van dien, daarom word ik wel geblocked, houdt in Rob Scholten dat ik echt de waarheid schrijf.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.