PERSBERICHT – REST SCHULD ZAAK: Zitting in Hoger Beroep Rabobank versus Tessa Hopster van Veen, Rechtbank Den Haag, dinsdag 9 februari a.s. 13:30 uur, Prins Clauslaan 60

REST SCHULD ZAAK  Zitting in Hoger Beroep RABOBank versus Tessa Hopster van Veen, Recht Bank Den Haag, dinsdag 9 februari Aan Staande 13:30 Uur, Prins Clauslaan 60

Weet u het nog? Het boekje “De Verpanding” geschreven door Paulien Derwort? Waarvan het eerste exemplaar aan mij werd overhandigd door George van Houts (acteur in onder andere het toneelstuk “Door de bank genomen”) vorig jaar maart. Mocht u het nog niet hebben gelezen: hierbij de actieve download https://robscholtemuseum.nl/de-verpanding-hoe-de-rabobank-op-de-kunst-van-haar-klanten-jaagt-kunst-verdwijnt-waar-rabo-verschijnt-e-book/

Dit is de verboden versie met de namen van Rabobank medewerkers, die door de rechter vernietigd moest worden. De uitspraak in Hoger Beroep in zake het boekje en het noemen van de namen volgt 16 februari a.s. Versie twee is gewoon te bestellen via bol.com

Hierbij citeer ik mijn introductie van het verhaal dat ik de rechter 9 februari a.s. vertel:
Helaas kan ik hier en nu niet mijn hele verdediging opnieuw voeren, dat er daarbij veel is misgegaan is duidelijk. Ik moet het nu hebben van mijn eigen verhaal, en de steun van de mensen. Ik vergelijk mijn verhaal een beetje met het verhaal van David, de herdersjongen, tegen Goliath, de reus met volledige wapenuitrusting. David werd uitgelachen, maar tot ieders verbazing raakte David’s steen meteen het hoofd van Goliath, recht tussen de ogen. Door de hand van god, werd er gezegd. Ik ben niet gelovig, dus ik vertrouw in dit geval niet op god. Maar ik geloof wel dat er een maatschappelijke ommekeer zal komen, en dat men in zal zien dat achter het abstracte begrip “restschuldproblematiek ” menselijke drama’s schuilgaan. Dat mijn ondernemersplan en de exploitatie van een museum is mislukt dat is een feit. Dat dit moest worden afgewikkeld, dat is duidelijk. Maar de manier waarop Rabo dit doet gaat eigenlijk bijna ieders voorstellingsvermogen te boven. Niet alleen heeft Rabo geen enkele moeite gedaan om schade te beperken, in tegendeel, ze hebben er een puinhoop van gemaakt. Rabo heeft rechters misleid, door niet volledig en of naar waarheid te informeren en legt continu haar zwakte bloot door zich te bedienen van onderwereld methoden.

Op mijn tijdlijn op mijn Facebook pagina onder de naam Hopster van Goudzwaard https://www.facebook.com/profile.php?id=100007276399245
Staan de uitspraken van de rechtbanken die er toe doen.

Komt allen, ik roep op om met uw aanwezigheid een statement te maken voor de menselijke maat!

Waar: Den Haag (Paleis van Justitie)
Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag
Telefoon: 070-381 3131

Wanneer: Dinsdag 9 februari 2016 om 13:30 uur

Uw aanwezigheid graag van te voren aanmelden bij de rechtbank. Dank.

EINDE PERSBERICHT

Info via Tessa Hopster- van Veen tel. 06-15342006 of mail via Tessa_tvr1976@hotmail.com
Achtergrond en extra informatie voorpublicatie van mijn boek “Je kunst of je leven”
Via https://robscholtemuseum.nl/?s=tessa