PERSBERICHT – Boekpresentatie MASKERADE, de nieuwe roman van Harry Vaandrager, meester van het tragisch realisme

Donderdag 27 oktober zal dichter, auteur en recensent Kees ’t Hart Maskerade van Harry Vaandrager inleiden.

Bart Vervaeck, hoogleraar verhaaltheorie te Leuven, schreef hierover: “Maskerade is een virtuoze vervloeking, een brommende scheldtirade tegen het leven en het lijden. In korte zinnen vol botsende en donkere beelden, vol klankspelletjes en neologismen, spreken de schimmen hun walging uit over van alles en nog wat. Maskerade is een meesterlijke oefening in het verhullen en onthullen van de dood – om het einde van een vitalistisch epos te perverteren – ‘ons allen boeien blijft in de aardse leven’.”

Voorts zal op deze avond de nieuwe dichtbundel Koudijs’ hellevaart van Peter Smink gepresenteerd worden.
Dit experimenteel-sprankelende epyllion zal ingeleid worden door Kris Latoir.

Locatie: WORM / UBIK Boomgaardsstraat 69, 3012 XA Rotterdam.
Aanvang 20.00 uur.

Maskerade is een coproductie van de uitgeverijen het balanseer (Gent) en In de Knipscheer (Haarlem).
Koudijs’ hellevaart wordt uitgegeven door het balanseer.