Paul Wevers, voorzitter ORAM Ondernemend Amsterdam – Column: heldhaftig, vastberaden, barmhartig?

Heldhaftig, vastberaden, barmhartig; deze elementaire waarden sieren het wapen van Amsterdam. Maar het afgelopen jaar vraag ik me steeds vaker af of het stadsbestuur bezig is haar kernwaarden te verkwanselen.

Neem bijvoorbeeld de besluitvorming rond ‘de Sprong over het IJ’. De verbinding met Noord moet beter. Daar zijn we het allemaal vastberaden over eens. Aan het begin van het project werd iedereen gevraagd om met ideeën te komen. En die kwamen er, wel 77! “Inspirerend hoor” aldus de Directeur Ruimte en Duurzaamheid van Gemeente Amsterdam. Iedereen gehoord, dat vinkje kon worden gezet.

Op basis van een flinterdun onderzoek sprak het stadsbestuur daarna razendsnel en uiterst vastberaden de voorkeur uit voor twee fietsbruggen. De wenselijkheid en haalbaarheid van deze bruggen werd vervolgens binnen een zorgvuldig afgeschermde, ambtelijke rekenexercitie afgekaart. Toen de uitkomsten tegenvielen, volgde uitstel van publicatie. Na enig creatief boekhouden krijgen we binnenkort de uitkomst te horen: die bruggen gaan er komen. Coute que coute.

En alles moet wijken. Zoals de Passenger Terminal Amsterdam. Tijdens de crisis (hoe lang is dat ook alweer geleden?) nog de parel in de kroon en de rots in de branding van toeristisch Amsterdam. Nu is de PTA ineens een bron van binnenstedelijke verstopping en overlast.

Weg ermee! Hoe opportunistisch kun je zijn? Oh nee sorry, vastberaden! Heldhaftig? Niet bepaald. En bij ‘barmhartig’ vraag ik me af welke andere dingen je voor die honderden miljoenen had kunnen realiseren.

Blijkbaar vraagt het heldenmoed om de besluitvorming echt open te gooien. Om het talent van anderen in de stad écht aan te spreken en te benutten. Weg met de black box die alle belanghebbenden dwingt om machteloos vanaf de zijlijn de onvermijdelijke uitkomst af te wachten. Sta open, wees transparant. Heldhaftig, vastberaden, barmhartig.

ORAM Ondernemend Amsterdam, 8 november 2016

http://oram.nl/blog/heldhaftig-vastberaden-barmhartig/