Patriots Base | Courtney Allen – Derek Johnson HUGE Intel: President Trump versus the Military! + NOS Nieuws – Speciaal Aan Klager Aan Gesteld voor Onderzoeken naar Trump

Derek Johmson Bombshell (foto Before It’s News)

Derek Johnson HUGE Intel: President Trump versus the Military!

Published October 1, 2022

Patriots Base

NEW Derek Johnson HUGE Intel President Trump versus Military!

https://rumble.com/v1m5a9w-derek-johnson-bombshell-93022-pres-trump-vs-military.html

Friday, September 30, 2022 13:26

https://beforeitsnews.com/alternative/2022/09/derek-johnson-bombshell-president-trump-vs-military-video-3781196.html

Speciaal Aan Klager Aan Gesteld voor Onderzoeken naar Trump

De Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland heeft een Speciaal Aan Klager AanGesteld. die Toe Zicht gaat houden op de Justitiële Onderzoeken naar Oud President Donald Trump. Die Onderzoeken richten zich op zijn Optreden rond de Capitool Bestorming en Hoe Trump om sprong met Vertrouwelijke Overheids Documenten. Hij bewaarde Na zijn Presidentschap Mogelijk Staats Geheimen op zijn Land Goed in Florida.

De Nieuwe Speciaal Aan Klager is Jack Smith, een Ervaren Jurist, die de Af Gelopen Jaren als Aan Klager bij het Internationaal Straf Hof in Den Haag werkte. Garland liet weten, dat Smith Meteen aan het Werk gaat en van uit Den Haag naar Washington DC zal Terug Keren.

De Minister zei Ook Waarom er volgens hem een Speciaal Aan Klager Nodig is. Daar bij speelt Trumps Aan Kondiging zich in 2024 Verkiesbaar te Stellen voor het Presidentschap een Rol, even als de Verwachting, dat President Biden dat Waarschijnlijk Ook Op Nieuw zal doen. Jack Smith moet er voor Zorgen, dat de Aanklagers in beide onderzoeken zich “Ontegenzeglijk” Alleen laten Leiden door de Feiten en het Recht. Smith staat Geregistreerd als Partijloos, waardoor hij Beter in Staat wordt Geacht zich te Verweren tegen Verwijten van Partijdigheid.

Het Ministerie van Justitie weet Sinds Lange TIjd, dat in Sommige Bijzondere Zaken het In het Publieke Belang is om een Speciale Aanklager aan te Stellen om een Onderzoek Onafhankelijk te Leiden“, aldus Garland.

Minister Garland van Justitie maakte de Benoeming Eerder Vandaag Bekend

De Twee Onderzoeken naar Trump richten zich op de Vraag, of “Iemand Onrecht Matig heeft Geprobeerd de Machts Overdracht na de Presidents Verkiezingen van 2020 te Verstoren” en op de Vertrouwelijke Documenten, die in Trumps Landgoed Mar a Lago in Florida zijn Gevonden bij een Huiszoeking. Trump heeft Beide Onderzoeken Bestempeld als Politiek GemotiveerdOud President Ook Nu Weer. Bij Fox News noemt Trump het Besluit om een Speciaal Aan Klager aan te Stellen “De Ergste Politisering van Justitie in ons Land“. Hij riep zijn Partij Genoten op om er Actie tegen te Onder Nemen.

Robert Mueller

Hoe wel Smith de Leiding neemt over de Beide Onderzoeken, is het Uiteindelijk aan Garland om te Bepalen ,of Het Tot een Aan Klacht komt.

Het gebeurt Overigens Vaker, dat het Ministerie van Justitie een Speciaal Aan Klager Aan Stelt. Tijdens Trumps Presidentschap werd Robert Mueller Aan Gesteld als Speciaal Aan Klager om het Onderzoek te Leiden naar Mogelijke In Menging van Rusland in de Campagne van Trump in 2016.

https://nos.nl/artikel/2452957-speciaal-aanklager-aangesteld-voor-onderzoeken

Statement Trump

President Trump will be Making a A Statement on the Never Ending Witch Hunt at 8:30 Tonight!

Steven’s Real News, Telegram, October 18, 2022

https://t.me/stevens_real_news_corner/325550

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Patriots+Base
https://robscholtemuseum.nl/?s=Courtney+Allen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Derek+Johnson
https://robscholtemuseum.nl/?s=President+Trump
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Military