Paola van de Velde – Galeries hopen op tijdelijke ANBI status

ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling (foto socialmediasupport)
Goedgekeurd! (foto Bergh in het Zadel)
Goedgekeurd! (foto Bergh in het Zadel)

Maak Kunst kopen fiscaal aftrekbaar

Galeriehouder Jaring Dürst Britt uit Den Haag en de Amsterdamse Kunstbeurs directeur Mette Samkalden van This Art Fair roepen minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) op Kunstaankopen fiscaal aftrekbaar te maken. ”Dat is niet alleen goed voor Kunstenaars, galeries en de beursorganisatoren, maar ook voor de schatkist.”

Volgens Dürst Britt, die tevens bestuurslid is van de Nederlandse Galerie Associatie, fungeren de Kunstbeurzen en de 442 galeries in ons land als het MKB van de beeldende Kunstsector. “Zij dragen zorg voor het tonen en de verkoop van het werk van Kunstenaars. Hierdoor kunnen Kunstenaars in hun levensonderhoud voorzien, hun atelier betalen en investeringen doen om nieuw werk te maken”, legt hij uit.

Jaaromzet

De impact van de Corona Virus crisis op de branche is groot. “De verkoop is drastisch teruggelopen. Terwijl net als bij andere sectoren, ook bij ons de kosten gewoon doorlopen. Extra nadelig is bovendien, dat de komende periode ook alle Kunstbeurzen zijn afgelast. Galeries behaalden daar de afgelopen jaren ruim de helft van hun jaaromzet.”
Er zijn in totaal 442 galeries in Nederland actief.

Dürst Britt en Samkalden vrezen bovendien, dat de Kunstbeurzen ook op de middellange termijn mogelijk niet door kunnen gaan. “Hoe rendabel is een beurs als bijvoorbeeld Art Rotterdam, die begin dit jaar nog 27.500 bezoekers trok, binnen de op handen zijnde anderhalve meter samenleving?

Cabaretier

Daarom hopen zij, dat de politiek oren heeft naar hun voorstel, dat ze mede met cabaretier Erik van Muiswinkel en de Amsterdamse Kunstenares TINKEBELL. opstelden in de vorm van een petitie, die vorige week tijdens het Kamerdebat al door diverse cultuur woordvoerders van verschillende partijen werd omarmd. “Onze oproep luidt: geef Kunstenaars en galeries een tijdelijke ANBI status.”

Minister Van Engelshoven bespreekt momenteel dit initiatief vanuit de sector met staatssecretaris Vijlbrief van Financiën. Zo’n tijdelijke prikkel heeft ook positieve gevolgen op de langere termijn. De stimuleringsmaatregel zal er voor zorgen, dat mensen net dat zetje krijgen, waardoor ze overgaan tot de aankoop van hun eerste Kunstwerk. En wij weten uit ervaring, dat het vaak niet bij dat ene werk blijft.”

Volgens de twee schuilt daarin ook precies de win win situatie. “Want als die fiscale aftrekbaarheid leidt tot meer Kunstverkopen, zorgt dit uiteindelijk ook tot een hogere belasting afdracht door Kunstenaars, galeriehouders en Kunsthandelaren”, aldus Dürst Britt en Samkalden.

De Telegraaf, 04 mei 2020

https://www.DeTelegraaf.nl/entertainment/1447347642/MaakKunstkopenfiscaalaftrekbaar!

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=ANBI
https://robscholtemuseum.nl/?s=ANBI+status
https://robscholtemuseum.nl/?s=Algemeen+Nut+Beogende+Instelling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaring+Dürst+Britt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mette+Samkalden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ingrid+van+Engelshoven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Vijlbrief
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunst+kopen+fiscaal+aftrekbaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus+crisis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Erik+van+Muiswinkel
https://robscholtemuseum.nl/?s=TINKEBELL.