OVES INOBSEQUENTES – Naam & Symboliek + Lid worden?

Naam & Symboliek

OVES INOBSEQUENTES

OVES INOBSEQUENTES (Ongehoorzame Schapen) ontleent de naam aan een tekst geschreven op de achterzijde van een rond 1660 te Delft vervaardigd schilderij. Het verftype, het doek en de signatuur zijn zonder twijfel die van de 17e eeuw.

Anoniem - Zonder titel

De maker van het werk is niet bekend. Wel is duidelijk dat het Carel Fabritius voorstelt zittend aan een tafel in een atelier, wijzend op de man tegenover hem, Rembrandt van Rijn. Opvallend is dat niet meteen duidelijk is op wie de focus ligt.

Het tafereel beschrijft het moment dat Fabritius openlijk afstand nam van Rembrandt, zijn voormalige leermeester. Deze moedige daad werd niet alleen op doek vastgelegd, maar werd tevens het fundament voor de oudste kunstbeweging die Nederland kent.

Met de term ‘ongehoorzame schapen’ wordt verwezen naar beeldend kunstenaars als een kudde, waarvan slechts een kleine groep ongehoorzaam is aan de heersende culturele wetten.

Wapen OVES INOBSEQUENTES

Wapen OVES INOBSEQUENTES

De symbolen die OVES INOBSEQUENTES hanteert vinden hun oorsprong voornamelijk in de 17e eeuw. In de 19e eeuw zijn er enkele kleine aanpassingen verricht.

In het wapen van de kunstbeweging OVES INOBSEQUENTES zien we allereerst linksboven de kleur rood en de kleur wit. Deze herinneren ons sinds 1818 aan de kleuren van het wapen van de stad Utrecht, de stad waar de beweging in 1664 opgericht werd.

Carel Fabritius - Het puttertje

Carel Fabritius – Het puttertje

Rechtsboven geel en zwart als verwijzing naar de vleugel van “Het puttertje”, dat Fabritius vlak voor zijn dood schilderde.

Linksonder zien we de kwast en schrijfpen die de beeldend kunstenaar gebruikt om zijn ideeën tot uitdrukking te brengen.

Rechtsonder zien we een palmtak, het symbool van het martelaarschap.

In het midden het ongehoorzame schaap, met rode, vurige hoornen, gehaakt in de hoornen van de slaafse beeldend kunstenaar. Zij maken deel uit van dezelfde kudde.

Midden onder zien we de lijfspreuk “ars potentas est”, dit betekent “kunst is macht”

http://ovesinobsequentes.nl/naam-symboliek/

Lid worden?

Je wordt natuurlijk niet zomaar lid van een prestigieuze kunstbeweging als OVES INOBESEQUENTES. Al sinds de 17e eeuw zijn het de meest autonome beeldend kunstenaars geweest die deel mochten uitmaken van de beweging. Zij moesten, net als u, aantoonbaar maken dat zij waarlijk autonome beeldende kunst vervaardigden.

Om kans te maken lid te worden levert u een foto aan van een kunstwerk welke aantoont dat u begrijpt wat de beweging van u verlangd. Tevens overlegt u een digitale kopie van uw diploma van de academie. Als u slechts een van beide toezendt, nemen wij uw aanmelding niet in behandeling. Wij zullen u per email berichten van onze beslissing of u al of niet in aanmerking komt voor het lidmaatschap van OVES INOBSEQUENTES.

Mag u lid worden van de beweging, dan ontvangt u het grote digitale insigne voor bewezen autonomie.

Oppermedaille

Soms ziet OVES INOBSEQUENTES in een persoon (niet per definitie een beeldend kunstenaar) de zo benodigde bezieling voor de beginselen van de beweging en wil dat graag bekrachtigen middels een digitale helden-insigne. In voorgaande jaren zijn deze uitgereikt aan onder andere Geert Jan Jansen en wijlen Frans Haks.

Ramvast

Bent u geen beeldend kunstenaar, maar wilt u toch uw bewondering voor de beweging uitdrukken middels een donatie? Dan levert dit u de kleine digitale sympathisanten-insigne op met de opdruk van het Waarlijk Autonoom-symbool.

Waarlijk Autonoom

OVES INOBSEQUENTES dringt er op aan dat de insignes alleen gedragen worden door degene aan wie ze is uitgereikt. Het onzorgvuldig omgaan met deze symbolen, die generaties autonome beeldend kunstenaars hebben gesterkt, betekent een onmiddellijk royeren van de eigenaar. Wij moeten als OVES INOBSEQUENTES volledig van elkaar op aan kunnen.

Aanmelden kan via: ovesinobsequentes@outlook.com

http://ovesinobsequentes.nl/lid-worden/

http://ovesinobsequentes.nl/