Open Data Forum – Hackathon + AIVD – Over de AIVD + Alle Dorhout Directeur Inlichtingen

Algemene Inlichtingen en Veiligheids Dienst

AIVD (foto Pinterest)
AIVD Logo( foto snappygoat.com)

Algemene Inlichtingen en Veiligheids Dienst  |  Tegen De Stroom In, voor de Nationale Veiligheid (foto AIVD)


AIVD
(foto Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Logo van De Dienst ( foto aivd.nl

Pssst, de AIVD organiseert een Hackathon (foto AIVD)

AIVD Hackathon

Zij zullenJ ouw Google Zoek Lijsten mijns Inziens Eerst gaan Bestuderen en dan Goed Weten, waar je ‘Op naar Zoek bent’ en dan zal je mijns Inziens. met 99.99% Zekerheid op de Link gaan Klikken.

100%, dit is de Link

Registratie AIVD Hackathon

Ik heb de Huisregels van de AIVDH Hackathon Gelezen en ben Akkoord met de Huisregels.
Achter deze Verwijzing een PDF, maar daar valt voor een Argeloze Leek Natuurlijk Niets aan te zien.


Scan Log
Number of scanned objects:1
Number of threats found:0

 

Wat jouw Russen nooit zouden doen, doet dezeDienst wel.

 

AIVD Huisregels ten behoeve van Aanmelding

 

Je mag gedurende de Hackathon Geen Gebruik maken van je Smart Phone, Tablet of andere Communicatie Apparatuur. Er zijn Kluisjes Beschikbaar om de Apparatuur in op te bergen. In Noodgevallen ben je Bereikbaar via het Algemene Nummer van de AIVD.

079 – 320 50 50.

 Opnamen in de Hackathon  Ruimten is Verboden en ook wordt het Tussen Tijds Plaatsen van Berichten op Social Media Niet Gewaardeerd. Na Afloop mag je uiteraard wel je Belevenissen delen!

Denk aan het Meenemen van een Geldig Legitimatie Bewijs. Zonder Legitimatie Bewijs kun je helaas Niet Deelnemen aan de Hackathon.

Deelname aan de AIVD Hackathon betekent, dat je Naam om Veiligheidsredenen in ons Systeem wordt Nageslagen.

Mijn ‘Exposure, ‘Attack Surface’, dan maar vergroten door nog een PDF te Downloaden? Goed gedaan van hun Kant. want doet zich Onschuldig voor, lijkt Geen ‘Common Attack Vectors te bevatten.

Wel weer dat Vissen Logo.

Niet te Verwarren met het Astrologie Symbool “Piskees

Ook Latijn, maar dat is het niet, de AIVD heeft er naast staan

Per Undas Adversas

 

‘Levende Vissen Zwemmen Tegen De Stroom In, Alleen de Dode Drijven Mee’

 

Zo luidt het Devies van de AIVD. Het symboliseert de Instelling van de Dienst:  Niet Passief Mee Drijven Met De Golven, Maar Actief Stroom Opwaarts

Het Oog Gericht op Bedreigingen van de Nationale Veiligheid.

 

Tegen de stroom in    |   Per Undas Adversas.

 

Dit Devies werd geïntroduceerd door Mr Louis Einthoven, het eerste Hoofd (19491961) van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de voorloper van de Algemene Inlichtingen en Veiligheids Dienst. Het is tot op de dag van vandaag het Motto van de AIVD.

Dan vraag je je af, hoeveel Kuit er geschoten wordt in de stil staande Waterpartij voor het Hoofdkwartier.

Hoe Geheim zijn wij?

 

Zo Geheim als een Geheime Dienst in Nederland maar kan zijn. De AIVD staat gewoon in het Telefoon Boek, de Dienst brengt Elk Jaar in april een Jaarverslag uit en wij hebben een aantal Websites met Nieuws en Achtergronden.

AIVD Hoofdkwartier in Zoetermeer (foto Open Data Forum)

AIVD Hoofdkwartier in Zoetermeer (foto AIVD)

Deze Openheid kent echter Strikte Grenzen. Het is Niet Mogelijk het Gebouw van de Dienst in Zoetermeer Zo Maar Binnen te Lopen. Alleen Mensen, die een Bepaalde Screeninghebben Ondergaan, zijn Welkom.

Elders voor de Veiligheid van de Bevolking 43 meter Verval proberen Te Overbruggen met 7 Keer een Stuw.

Voor Trek Vissen zijn deze Stuwen een Onneembaar Obstakel, daarom zijn er Langs de Stuwen Vis Passages Gebouwd. Hierdoor kunnen de Vissen de Stuwen Passeren en Zo tot Maastricht Komen en hun Paai Plaatsen Bereiken.

En dan, Wat is er Tegen het Spul, dat Er Niet in slaagt die “Vistrap” te Nemen.

 

AH Sand­wich zalm­plak­ken ge­rookt

 

Onze Leverancier van Gerookte Vis heeft al bijna 100 Jaar Ervaring in het Fileren en Roken van Vis.

Devies:

 

De vis wordt schoongemaakt en gerookt volgens authentieke receptuur

 

Tevens Handreiking Verplicht Oplossen Raadsel bij Aanmelden voor Deelname “AIVD Hackathon”.

 

RGUgdmlzIHdvcmR0IGdlcm9va3Qgdm9sZ2VucyBhdXRoZW50aWVrZSByZWNlcHR1dXIuIA

 

https://www.opendata-forum.nl/t/java-grafieken-voor-opendata/354/321?page=17

AIVD Hoofdkwartier in Zoetermeer (foto fadilozturk.com)

Over de AIVD

Hoe zit onze Organisatie in elkaar?

Over deAIVD

De AIVD is een Directoraat Generaal (DG) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en valt onder Verantwoordelijkheid van de Minister van BZK. De Dienst is Opgedeeld in drie Directies en een Centrale Staf. Het Management Team van deAIVDbestaat uit de Directeur Generaal (DG), de Plaatsvervangend DG en de drie Directeuren

Leiding van de AIVD

Erik Akerboom, Directeur Generaal AIVD (foto Wikipedia)
  • Directeur Generaal AIVD Dhr Drs ESM (Erik) Akerboom

Simone Smit, Plaatsvervangend Directeur Generaal AIVD (foto AIVD)
  • Plaatsvervangend Directeur GeneraalAIVD Drs S (Simone) Smit

Centrale Staf

De Centrale Staf levert Advies enOndersteuning aan hetManagementen de Organisatieop het Gebied van Politiek Bestuurlijke Aangelegenheden, Integrale Beveiliging, Juridische Zaken, Communicatie en Controle.

Directie Inlichtingen

De Directie InlichtingenverrichtOnderzoek, exploiteert Informatie en mobiliseert Derden om deDemocratische Rechtsordeen de Staatsveiligheidte Beschermen, deVeiligheidte Bevorderen en een Bijdrage te Leveren aan de Vorming van het Buitenlands Beleid van de Nederlandse Overheid.

Directie Operatieën

De Directie Operatieën voertOperationele Activiteiten uit ten behoeve vanOnderzoekenvan de Directie Inlichtingen. Daarnaast valt het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV) en de Joint SigInt Cyber Unit (JSCU) onder de Verantwoordelijkheidvan de Directeur Operatieën.

Business Unit Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV)

De Business UnitNationaal Bureau Verbindingsbeveiliging houdt zich bezig met de Informatie Beveiliging van Cruciale Informatie,waar deOverheidVerantwoordelijkheid voor draagt.

Het NBVlevert als Partner en Gids van de Overheid een Actieve en Zichtbare Bijdrage aan de Nationale Veiligheid. Hiervoor beschikt het NBV over Unieke Competenties op het Gebied van Informatie Beveiliging.

Joint SigInt Cyber Unit (JSCU)

In de Gezamenlijke Joint Sigint Cyber Unitbundelen de AIVD enMIVDMensen enMiddelen op het Gebied vanSignals Intelligence (SigInt) en Cyber Activiteiten. Met het Onderscheppen van (Tele) Communicatie ondersteunt de JSCU Teams, dieOnderzoek doen naar Bedreigingen voor Nederland en de Nederlandse Krijgsmacht.

Specialisten van de JSCUhelpen in het Kader van de Nationale Cyber Security Strategie ook om het Nederlandse Internet veilig te houden.

Directie Veiligheidsonderzoeken en Bedrijfsvoering

Onder de Directie Veiligheidsonderzoeken en Bedrijfsvoering vallen naast de Unit Veiligheidsonderzoeken de Organisatie Onderdelen, die Verantwoordelijk zijnvoor hetLeveren van Producten en Diensten op het Gebied van Interne Dienstverlening en informatie Voorziening.

Unit Veiligheids Onderzoeken

De Unit Veiligheids Onderzoeken beschermt de Nationale Veiligheid door Veiligheids Onderzoeken uit te voeren naar Personen, die een Vertrouwensfunctie (willen) vervullen. Ook adviseert de Unit Ministers bij het Aanwijzen van Vertrouwensfuncties op hun Beleidsterrein.

Ga terug naar het overzicht van alle onderwerpen.

Alle Dorhout Directeur Inlichtingen

Alle TS Dorhout (1966) wordt de Nieuwe Directeur Inlichtingen van de AIVD. Hij volgt Vanaf de Zomer Jack Twiss Quarles van Ufford op, die is Benoemd tot Ambassadeur van Nederland in Litouwen.

Alle TS Dorhout (1966), de Nieuwe Directeur Inlichtingen van de AIVD(foto AIVD)

Alle is sinds 2017 Directeur van de Directie Sub Sahara Afrika van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder was hij Korte Tijd Ambassadeur in Algemene Dienst en Speciaal Gezant voor Terrorisme Bestrijding. Tussen 2013 en 2017 was hij bij de Dienst Koninklijk Huis Gedetacheerd als Ceremonie Meester van ZM de Koning. Hij was daar onder meer Verantwoordelijk voor de Organisatie van Evenementen voor het Koninklijk Paar, zoals hun Buitenlandse (Staats) Bezoeken en Inkomende Staatsbezoeken.

Daarvoor was Alle Hoofd van de Politieke Afdeling van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties in New York. Ook werkte hij Al Eerder een Keer voor de Directie Sub Sahara Afrika en voor de Directies Europese Integratie, Veiligheidsbeleid en Europa van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij was Werkzaam in Zuid Soedan en Somalië vanuit de Nederlandse Ambassade in Nairobi en werkte voor een Europese Waarnemers Missie in het Voormalige Joegoslavië.

Directeur GeneraalErik Akerboom kijkt uit naar zijn Komst.Alle is van Vele Markten Thuis en brengt weer een Breed Internationaal Netwerk en Ervaring mee. Ik Zie in Hem een Uitstekende Opvolger van Jack. Ik wens hem Ontzettend Veel Succes en Plezier bij Ons.’

Alle heeft Veel Zin om bij de AIVD te Beginnen. ‘Tijdens mijn Loopbaan bij Buitenlandse Zaken heb ik Op Meerdere manieren met de AIVD en zijn Voorlopers te Maken Gehad.  De dienst doet – Zeker in dit Tijdsgewricht – Ontzettend Belangrijk Werk, zowel Nationaal als Internationaal. Het is een Eer om Deel uit te Maken van dit Team en Zo Bij te Dragen aan een Veilig, Welvarend, Open en Democratisch Nederland.’

Alle Dorhout studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en vervulde zijn Dienstplicht als Reserve Officier bij het Instituut Defensie Leergangen.

AIVD, 21 januari 2022 | 16:25

https://www.aivd.nl/onderwerpen/over-de-aivd/nieuws/2022/01/21/alle-dorhout-directeur-inlichtingen

1 Comment

  1. Mee stroomafwaarts drijvers met SS (‘deep state’) psychopaat Bernhard en (bevreemdend genoeg) diens US UK moord “vrinden”…..in essentie.
    Proactief PURE EVIL, energiek want niet belast met geweten en normale emoties e.d. lastige onzin, op behoud van ge-usurpeerde macht en controle gericht.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image