Ontvangstbevestiging van reactie Rob Scholte door Gemeente Den Helder 14-10-2014

datum: 14 oktober 2014

kenmerk: AI14.07357
afdeling: Ruimte en Economie
contactpersoon:
doorkiesnummer:
bijlagen: –
referentienummer:
onderwerp: Ontvangstbevestiging

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben uw brief van 13 oktober 2014 met betrekking tot uitnodiging gesprek m.b.t. business plan Rob Scholte museum op 14 oktober 2014 ontvangen.

Uw schrijven is geregistreerd onder nummer AI14.07357 en wordt behandeld door de afdeling Ruimte en Economie.

DEZE ONTVANGSTBEVESTIGING IS IN EEN GEAUTOMATISEERD SYSTEEM AANGEMAAKT, DAAROM TREFT U GEEN ONDERTEKENING AAN.

In uw reactie s.v.p. onderwerp, datum en kenmerk van deze brief vermelden en niet meer dan één onderwerp onderhandelen.