Ontdek Den Helder – Scholte vecht voor kunst

Kunst hoort bij de leefomgeving en wat kunst is en hoe ermee om te gaan, zal voor ieder anders zijn, maar dat bij de herinrichting van het stationsgebied niet echt met oog voor kunst werd gekeken, mag blijken uit het feit dat alles moet wijken voor het nieuwe plan. Uiteraard is een mooi ingericht stationsgebied een prachtig visitekaartje en daar is niemand tegen, maar dat de bij het station behorende muurtjes onder de sloophamer kwamen, was de werkgroep en met name Rob Scholte een doorn in het oog. Ook het beeld van de zeehondjes dat al decennia lang voor het station staat, mag van Gemeente en projectontwikkelaar Zeestad de prullenbak in. Alleen maar mopperen is niet de stijl van Rob Scholte en in alle vroegte vatte hij post bij het station met in de handen de naam van de kunstenaar die het station en het gebied er omheen als totaal kunstwerk heeft ontworpen. Ook de kunstenaar, Joost van der Grinten, is niet te spreken over de gang van zaken en niet gekend in de plannen. Het dak van het station verbeeld de golven van de zee, het pand heeft de vorm van een schip, de ramen zijn in de vorm van patrijspoorten en de klok verbeeld de boei waar het schip voor anker gaat. De gewraakte muurtjes verbeelden de wal en om nu het walletje bij het schuurtje, of in dit geval het station, te houden, zag de werkgroep graag dat deze overeind bleef staan. Natuurlijk kun je als NS in Utrecht dan wel roepen dat je het prima vindt wat de Gemeente in Den Helder van plan is en als projectontwikkelaar kun je natuurlijk melden dat je in je recht staat en je verschuilen achter het feit dat de rechtbank het niet van levensbelang vindt omdat de gebruikelijke tijd in acht wordt genomen voordat de rechtszaak die tegen de sloop is aangespannen voorkomt, maar er bestaat ook nog zoiets als goed fatsoen en daar zit ‘em de kneep. Wanneer te lichtvaardig gedacht wordt door de overheid over inspraaktermijnen, ineens het kantoor van de wethouder ‘vanzelf’ gevonden dient te worden en men het gesprek pas aangaat op de stationslocatie uitsluitend om de protesterende mensen te overtuigen van het eigen gelijk in plaats van tot een compromis te komen, dan spreek je van onbetamelijk gedrag en daar zou je als overheid met een voorbeeldfunctie je niet schuldig aan moeten willen maken. Je mag dan in je ‘recht’ staan, hoewel dat pas echt bewezen is wanneer de rechter daar uitspraak over heeft gedaan, van enige rechtvaardigheid en empathie met de burger kun je dan toch niet spreken. Laten we hopen dat de zeehondjes en alle overige zo bij Den Helder passende nautische elementen in en rond het station de herinrichting overleven. Je kunt het niet iedereen altijd naar de zin maken, maar gekker dan het tot nu toe is gegaan is toch echt niet wenselijk. In ieder geval blijft Rob Scholte vechten voor het behoud van kunst en het stationsgebied in het bijzonder.

Volg ons ook via twitter (https://twitter.com/ontdekdenhelder) en facebook (https://www.facebook.com/OntdekDenHelder)

Ontdek Den Helder, 11 januari, 2017

https://www.ontdekdenhelder.com/scholte-vecht-kunst/