Ontdek Den Helder – BN’ers en gebakken lucht

Promotie van een stad is ook af en toe het voor de stad opnemen. Zoals wanneer een brief verschijnt, ondertekent door maar liefst 102 bekende Nederlanders, waarin niet alleen het gemeentebestuur wordt opgeroepen het Rob Scholte museum te behouden maar ook het gevoerde beleid wordt gehekeld en wethouders worden beticht van machtspolitiek. Dat roept meteen vragen op die een tiental van deze ondertekenaars is voorgelegd: “Bent u op de hoogte van het gevoerde beleid en kent u het museum?” Immers wanneer je als buitenstaander die in niets aan Den Helder verbonden is, je mengt in een lokaal dispuut, mag verwacht worden dat, zelfs al ben je een Bekende Nederlander, je eerst eens grondig in zo’n zaak verdiept.

Niets blijkt minder waar. De meeste BN‘ers vonden het zelfs niet eens nodig te antwoorden. Blijkbaar mag je zodra je goed bent in schilderen, beeldhouwen, muziek maken of schrijven, je onverlet met iedereen bemoeien zonder daar verder verstand van te hebben. Dit getuigt in ieder geval niet van enig respect voor Den Helder en haar inwoners en maakt daarmee het ondertekenen van zo’n brief op z’n zachtst gezegd nietszeggend. Nog vreemder wordt het wanneer degenen die wel zo sportief waren de vragen te beantwoorden erkennen zowel het gevoerde beleid als het museum uitsluitend ‘van horen zeggen’ of uit de Media te kennen. Al met al kunnen we dan ook niet anders dan tot de conclusie komen dat de ondertekening van de brief wel een erg makkelijke manier van ondersteunen is van onze BN’ers en niets meer dan gebakken lucht.

Daarom even de feiten op een rijtje: Rob Scholte was slechts één van de kunstenaars die enkele jaren geleden tijdelijk (met de nadruk op tijdelijk) in het Oude Postkantoor werkruimte kreeg. Rob wist uiteindelijk iedereen ‘weg te werken’, betrok de vrijgekomen ruimte als woonruimte (wat niet mocht) en weigerde alle alternatieven woonruimtes die hem aangeboden werden. Pas veel later kwam hij met het voorstel het gebouw als museum in te richten. Gemeente ging akkoord mits Rob met een plan kwam waaruit zou blijken dat het rendabel te maken is, want tsja, gratis ruimte om te wonen en te werken willen we allemaal wel en het dan een vrijplaats noemen is aardig bedacht maar niet erg effectief. Omdat tussentijds het nodige gesteggel ontstond over het al dan niet slopen van het gebouw kreeg Rob tot twee keer toe uitstel om een werkbaar plan te overleggen. Wellicht wanneer Rob alle tijd en energie die hij stopte in het verzamelen van handtekeningen, in het maken van een goed plan had gestopt, al dan niet samen met de ondertekenaars, waren de problemen inmiddels al lang opgelost. Misschien kunnen de 102 steun betuigende BN’ers eens een kijkje komen nemen, want ja, we willen het Rob Scholte museum graag omarmen in Den Helder, maar niet ten koste van alles.

http://www.ontdekdenhelder.com/2015/04/22/bners-en-gebakken-lucht/

http://denhelderactueel.nl/2015/01/saskia-van-kuik-jutter-van-het-jaar-2014/

1 Comment

  1. ‘…want ja, we willen het Rob Scholte museum graag omarmen in Den Helder, maar niet ten koste van alles….’
    Met zo’n afsluitende zin heeft Juttertje van het jaar 2014 wat mij betreft bevestigd niet ècht op de hoogte te zijn van de Nieuwedieper situatie, noch geeft zij er enig blijk van kennis te bezitten hoe het toegaat in ‘bekend Nederland’, waartoe zij dan ook zeker niet behoort.
    Ten eerste: Is het gemakshalve dat mevrouw het politiek alternatief: -een megalomaan stadskantoor dat er kennelijk wel tegen elke prijs mag komen- in haar reactie onvermeld laat? Òf was het een slip of the pen. Een summier detail. Niet noemenswaardig?
    Ten tweede: Rob Scholte is een Bekend Nederlander (BN-er). Als Onbekend Nederlander (OBN-ster) mag u daarom niet kwalijk genomen worden te weten, noch enigszins te begrijpen, wat de waarde is van het imago van een BN-er. Dat plakt men niet zomaar aan ieder flut- of ongefundeerd bericht. Nee, daar gaat men zeer zorgvuldig mee om. Een verzoek van uw zijde gericht aan de BN-ers genoemd in de petitie van het Rob Scholte museum zou dan ook categorisch geweigerd worden. Waarom? Omdat men u hoogstwaarschijnlijk niet kent, dus ook niet achter uw denkwereld kan staan. Hoe anders ligt dat bij Rob Scholte, wiens faam net zover strekt als uw Marine…

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image