Marion Groenewoud & Ewoud ten Kleij – Onderzoek na Klachten over Gedrag Directeur Ralph Keuning van Museum De Fundatie Zwolle en Heino ‘Uitgemergeld Personeel’

De Raad van Toezicht van Museum de Fundatie in Zwolle heeft een Onafhankelijk Onderzoek laten Uitvoeren naar het Gedrag van Directeur Ralph Keuning (foto Frans Paalman)

Onderzoek na Klachten over Gedrag Directeur Ralph Keuning van Museum De Fundatie Zwolle en Heino ‘Uitgemergeld Personeel

Museum de Fundatie in Zwolle en Heino heeft een Onafhankelijk Onderzoek laten uitvoeren Naar het Gedrag van Directeur Ralph Keuning. Volgens de Onderzoeker is sprake van ‘Uitgemergeld Personeel’ en ‘Murw Geslagen Werknemers’. De Raad van Toezicht informeert de Medewerkers donderdag over de Uitkomsten en Vervolg Stappen.

Na Klachten van Personeelsleden van het Museum gaf de Raad van Toezicht Afgelopen Najaar Opdracht tot een Onafhankelijk Onderzoek naar het Functioneren van Museumd Drecteur Keuning. Hij is in maart Vijftien Jaar Bestuurder van De Fundatie. Onder zijn Leiding groeide het Museum uit tot een Toeristisch en Cultureel Trekpleister voor Zwolle en Overijssel. Keuning wil Zelf Geen Commentaar Geven op het Onderzoek naar zijn Gedrag.

René van den Bosch uit Zwolle, Mediator in onder andere Arbeidsconflicten, hield de Afgelopen Weken Gesprekken met Bijna Drie Kwart van de Werknemers. De Onderzoeker erkent Na het Voeren van de Gesprekken, dat ‘de Veiligheid op de Werkvloer Hier Zeker in het Geding is’. ,,Ik heb de Raad van Toezicht Verzocht Haast en Accuraatheid te Betrachten met de Resultaten van dit Rapport”, laat Van den Bosch los.

Hij omschrijft dat ‘Werknemers zijn Murw Geslagen’ en spreekt van ‘Uitgemergeld Personeel. Omdat hij alle Gesprekken met de Medewerkers voerde Op Voorwaarde van Strikte Anonimiteit, wil Van den Bosch Inhoudelijk Niet Meer Kwijt over zijn Conclusies. ,,Het Rapport ligt Sinds de Kerstdagen bij de Raad van Toezicht.”

Personeelsbijeenkomst

Roger van Boxtel is Voorzitter van de Raad van Toezicht. De Oud Minister en Voormalig Nederlandse Spoorwegen Top Man wil Net Inhoudelijk op het Onderzoek reageren. ,,Dit is een Zaak van het Personeel en hen gaan we als Raad van Toezicht Eerst op de Hoogte stellen, Vanzelfsprekend. We gaan Zorgvuldig Om Met de Bevindingen. Daarna wordt er Eventueel op Gehandeld. Helaas moet het in Deze Tijd van Lockdown via Zoom, ik hoop, dat we de Werknemers Snel Fysiek kunnen Ontmoeten.”

Van Boxtel, ook Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Accountant Multinational KPMG, noemt het ‘Vanuit zijn Vele Bestuurservaring Logisch. dat je Iets Dergelijks laat Onderzoeken’. Begrippen als ‘Angstcultuur’ en ‘Onveilige Werksituatie’ noemt hij ‘Zware Woorden’.

Hij heeft alle Medewerkers van Museum de Fundatie Uitgenodigd voor de Digitale Ontmoeting op donderdagmiddag. De Raad van Toezicht praat het Personeel dan bij over de Uitkomsten van het Onderzoek en de Vervolg Stappen, die worden genomen.

De beeldentuin bij Kasteel Nijenhuis in Heino, de tweede locatie van Museum de Fundatie.

De Beeldentuin bij Kasteel Nijenhuis in Heino, de Tweede Locatie van Museum de Fundatie (foto Marion Groenewoud)

Publiekstrekkers

Ralph Keuning Zelf laat Telefonisch weten Geen Commentaar te hebben op het Onderzoek naar zijn Gedrag. Hij begon in 2007 als Directeur en rekende snel af met het Besmette Verleden van het Pand aan de Blijmarkt in Zwolle, dat in 2001 als Museum De Stadshof In Opspraak kwam Vanwege Fraude met de Museum Jaarkaart.

Kunsthistoricus Keuning, uit Ermelo, profileert zich Al Vanaf zijn Aantreden met Grote Publiekstrekkers, zoals Jeroen Krabbé, Marte Röling en Ans Markus. Hij onderscheidt zich met Tentoonstellingen van Die Leipziger Schule, Kunstenaars uit het Voormalige Oostblok, en Politiek Geladen Exposities als die van John Heartfield. Voor de Tweede Keer ontving hij onlangs de Overijsselse Cultuurprijs voor zijn Verdiensten.

Onwerkbaar

De Stentor sprak voor dit Artikel met Meerdere Medewerkers en Oud Medewerkers van het Museum. Het ‘grillige’ en ‘autoritaire’ karakter van Keuning wordt genoemd als ‘onwerkbaar’. ,,Hij kan ineens Woedend Uitvallen en dan word je Uitgekafferd. Nee, Geen Ordinaire Scheld Partijen, maar Tot Op het Bot Gekraakt.”

Medewerkers reppen over ‘Jaren Aanhoudende Dreiging’, ‘Denigrerende Taal’ en ‘Plotselinge Uitvallen’. ,,We praten er Elke Dag met Elkaar over. Maar we houden van het Werk en van het Museum, wij willen graag blijven.”

Volgens het Meest Recente Jaarverslag (over 2020) werkten bij Museum de Fundatie 58 Medewerkers. Een Deel van Hen woont in een Dienst Woning en is daarmee Direct Afhankelijk van het Museum. Onderzoeker Van den Bosch sprak met enkele tientallen Medewerkers.

Vertrouwenspersoon

Sinds enkele jaren werkt het Museum met een Externe Vertrouwenspersoon en een Personeels Ver Tegenwoordiging (PVT). Hier kwamen de Afgelopen Jaren Klachten binnen. Een Oud Medewerker vertelt: ,,Ik heb Traumatische Ervaringen met Hem (Keuning, redactie) en Zelfs Nachtmerries. Soms ben ik Bang, dat ik hem Tegen Kom. Ik noem het Psychische Terreur. Hij is een Echte Narcist.” Een ander ,,Hij kan je Ineens Overvallen, je hebt Geen Idee Wat Er Dan Speelt. Dankzij de Vertrouwenspersoon heb ik mijn Verhaal kunnen Doen. Zij zei Meteen ‘Je bent de Zoveelste.”

Een van de Leden van de PVT voelt zich Ongemakkelijk als hij door De Stentor wordt Benaderd over het Onderzoek van Van den Bosch. Hij noemt dit, net als Van Boxtel ‘Een Zaak van het Personeel’.

Oorlogspad

,,Ik heb Heel Duidelijke Voorbeelden. Maar als ik die beschrijf, wordt het Meteen Bekend ,Dat het Om Mij Gaat en Dat Wil ik Niet, zegt een Andere Medewerker. ,,Hij kan Elk Moment in Woede Ontsteken en je Kleineren. Hij bracht al zo Velen aan het Huilen, door hem lopen Velen van Ons op de Tenen. Als hij Er Is, voelen Mensen zich Geïntimideerd. We werden Een Keer door een Coördinerend Collega Elk Apart Gewaarschuwd, dat Ralph ‘Op Oorlogspad was’, dus we moesten Oppassen. Als de Stress Groot is, vooral bij de Inrichting van het Museum, wordt hij Zenuwachtig en Nog Onberekenbaarder.”

Meerdere Medewerkers, die De Stentor benaderde, geven aan hun Verhaal Nog Niet te Willen Doen, in Afwachting van de Bijeenkomst van donderdag.

De Stentor, 10 januari 2022, 18:27

Reacties

HA Klomp
Waar Rook is, is Vuur.

M Vruggink
Soms blijf je Te Lang. Tijd voor Nieuw Elan.

Jan Engel
De Man laat Al Enige Tijd Gedrag van Zonnekoning zien. Jammer, want Museum deed het Goed. Succes groeit Mensen Soms boven het Hoofd. Soms was het Museum ook soort Galerie voor Kunstenaars. Zou ook even Onderzoek Doen naar Belangenverstrengeling. Raad van Toezicht had dit natuurlijk Eerder moeten Signaleren. Blijkbaar Geen Contact met “Werkvloer”.

https://www.destentor.nl/zwolle/onderzoek-na-klachten-over-gedrag-directeur-ralph-keuning-van-museum-de-fundatie-zwolle-en-heino-uitgemergeld-personeel~a576dce2/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ralph+Keuning
https://robscholtemuseum.nl/?s=Museum+De+Fundatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kasteel+Het+Nijenhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zwolle
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heino
https://robscholtemuseum.nl/?s=Museum+De+Stadshof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cultuur+Prijs
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cultuur+Prijs+Overijssel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Overijssel
https://robscholtemuseum.nl/?s=PVT
https://robscholtemuseum.nl/?s=Roger+van+Boxtel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raad+van+Toezicht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederlandse+Spoorwegen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raad+van+Commissarissen
https://robscholtemuseum.nl/?s=KPMG
https://robscholtemuseum.nl/?s=Museum+Jaarkaart
https://robscholtemuseum.nl/?s=René+van+den+Bosch
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediator
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zware+Woordenn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gedragsonderzoek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onderzoek+Naar+Gedrag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onafhankelijk+Onderzoek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zorgvuldig+Met+Bevindingen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Murw+Geslagen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Uitgemergeld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Veiligheid+Werkvloer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oorlogspad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geen+Commentaar