Olof Baltus – De Duinroos (13): Het Café van de Liefde voor beginners verklaard

Eindelijk dan nu, voordat de pleuris van de 80-jarige oorlog losbreekt, een kijkje in het Café van de Liefde.

In het Café van de Liefde is een ieder gegaan door de ballotage van het leven.
Ofwel zij zijn zo lang genetisch uitgeselecteerd, dat enkel nog LICHT overbleef. In dat geval oefenen ze meestal in het dagelijks leven een eerlijk beroep uit, zoals er zijn: de straal bezopen stratenmakers. Of wordt hun achternaam voorafgegaan door het epitheton Zangvogel. Samen met de onder secties der stratenmakers, postbodes, loodgieter-achtigen en de vrije winterschilders vertegenwoordigen zij Caravaggio, Rabelais en François Villon. Want wat voeren deze types uit in de uren, die niet gewijd zijn aan de erediensten binnen de beslotenheid van het Café van de Liefde?
Immers: binnen de boezem der eenzame beroepen figureren evenzeer de jongens en meiden uit “Het Vak”.

De vrouwen in dit café zijn van top tot teen bekleed met ogen. Ook worden de niet Café van de Liefde waardigen door deze veelal als ware Kenaus opererende nimfen binnen de tijd van een zucht en een scheet uit hun zwaartekracht ontheven. Vervolgens mogen de stumperds nog enkel blij zijn, dat er een God bestaat van Goedertierenheid en dat die hen niet meteen rechtstreeks terugstuurt naar AF.

Het is de God Thor zelf, die de rol speelt van barkeeper. Avond op avond kickt hij Loki terug op de kei en kei harde granieten stoep en het met grof grind opgehoogde pad, dat toegang geeft tot het Café van de Liefde.

Het Café van de Liefde is natuurlijk tegelijkertijd Samuel Beckett en Dylan Thomas, maar onderscheidt zich in die zin, dat hier iedereen vrede heeft met de Lichamelijke sterfelijkheid.
Na het cafébezoek volgt immers het Eeuwige zwerven over de Eeuwige laan, dat doden en levenden maakt tot de Eeuwige keten van:
Hoe relaxed was jij toen je moest blazen?
En hoe ontkwam je aan de bloedproef?
Wat zei je vrouw vervolgens en….?
Heb je je kinderen nog gezegend, voordat ook zij de oorlog ingingen?

In het Café van de Liefde zit niet het kader. Of als zij er al zitten (en ook dat komt voor), dan hebben zij zich vermomd bijvoorbeeld als strandtenthouders of vuilnismannen.
Dan vangt het zingen aan der Engelen, Blond zijn zij of donkerharig, maar in geen geval valt het spreekwoordelijke woord DOM.

Dit is een eerste oriënterende blik binnen de muren van het Café van de Liefde, maar genoeg nu, want momenteel maakt men er elkaar uit voor ROTTE VIS.
Geel van ellende ziet Thor de gang van zaken aan. Niet uitgesloten, dat hij straks gaat meppen.