NRC | Commentaar – QR Code moet Zo Gauw als Mogelijk worden Afgeschaft

Lux et Libertas (foto NRC)

QR Code moet Zo Gauw als Mogelijk worden Afgeschaft

Vaccinatie Bewijs

Als de Corona Pas Nu Niet wordt Afgeschaft, Wanneer Dan Wel? Kabinet en Tweede Kamer moeten op die Vraag een Duidelijker Antwoord Geven Dan Nu Gebeurt. Wat zijn de Doelen van het Inzetten van deze Ingrijpende Nood Maatregel, Wat Gebeurt Er als die Doelen Niet worden Behaald, Wat zijn de Plannen voor Uiteindelijke Afschaffing Er Van? Het Inzetten van QR Codes kan Gerechtvaardigd zijn, maar de Bewijslast voor de Inzet ligt bij de Staat, en is Gezien de Inbreuk op Grondrechten Uitzonderlijk Zwaar.

Het Officiële Doel van de QR Code, die Mensen bij Openbare Gelegenheden moeten Tonen Om te Bewijzen, dat ze Gevaccineerd, Hersteld of Negatief Getest zijn, is het Beperken van Besmettingen en Ziekenhuis Opnames. Maar uit Recent Onderzoek van de TU Delft blijkt, dat de Invoering van het 2G of 3G Systeem Op Dit Moment door de Besmettelijkheid van de Omicron Variant Nauwelijks het Aantal Corona Gevallen Remt. „Op Basis van ons Onderzoek wordt het 2G of 3G Beleid moeilijker te verdedigen”, stelde Onderzoeker Niek Mouter.

Is de Corona Pas dan Nog Wel Proportioneel? Behalve dat de Effectiviteit van de QR Code Niet Vast staat, heeft de Invoering Er Van Ook Veel Negatieve Neven Effecten, blijkt uit een Recente Studie van onder meer Harvard. De Intrinsieke Motivatie van Mensen om Bij te Dragen aan Gemeenschappelijke Doelen is Essentieel tijdens deze Pandemie, en juist die Cohesie kan worden Ondermijnd door Te Grove Inbreuken op Vrijheden en de Polarisering rondom de Pas, aldus de Onderzoekers.

Inmiddels neemt ook in het Parlement de Weerstand tegen de QR Code toe, bleek Afgelopen Week bij het Debat over de Corona Maatregelen. Volgens Fractie Voorzitter Gert Jan Segers van Regeringspartij ChristenUnie, die Al Langer Kritisch is op de Corona Pas, komt de ‘Vertrouwensrelatie tussen Overheid en SamenlevingOnder Druk te Staan Nu het Kabinet de Toegangsbewijzen Ondanks Mager Bewijs voor de Effectiviteit blijft Inzetten. Dat is Inderdaad een Reëel Gevaar.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) blijft benadrukken, dat het Dempende Effect van de Corona Pas een Belangrijk Verschil kan Maken, „Zeker in een Situatie, waarin je probeert Om Zo Veel Mogelijk Sectoren Open te Houden”. Dat kan Reden zijn om deze Noodsituatie Tijdelijk Nog Voort te laten Duren.

Maar de Kern Vraag moet daarvoor Helderder worden Beantwoord. Hoeveel Ziekenhuis Opnames en Besmettingen moet de Corona Pas Voorkomen om het Inperken van Grondrechten te Rechtvaardigen? Wat zijn eigenlijk de Criteria voor Afschaffing en, Indien Nodig, voor Herinvoering?

De QR Code wordt in Veel Europese Landen ook als Vereiste voor Inreizen Gesteld. Het is Onwenselijk, dat Nederland een Eiland Wordt. Daarom moeten deze Kwesties ook Op Europees Niveau worden Aangekaart.

De Corona Pas werd in september Ingevoerd als Tijdelijk Middel, maar dat gebeurde Zonder het Stellen van een Termijn. SP Kamer Lid Maarten Hijink waarschuwde vorige week. „Je ziet Nu, dat Maatregelen Beginnen als Crisis Maatregel en Stukje bij Beetje Semi Permanent of Helemaal Permanent Worden.” Daarin heeft Hijink Gelijk en dat stemt Ongerust. Nood Maatregelen worden Vaker Permanent, omdat er Altijd Wel een Reden kan worden Bedacht om ze nog even in Stand te Houden, Denk aan de Strenge Controles op Vliegvelden en de Ruimere Bevoegdheden van Geheime Diensten na de Aanslagen van 11 september 2001. Zulke Function Creep moet Actiever en Explicieter worden Voorkomen door het Kabinet. Een Vrije Samenleving is de QR Pas Liever Kwijt dan Rijk.

NRC, 1 februari 2022

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/01/qr-code-moet-zo-gauw-als-mogelijk-is-worden-afgeschaft-a4083830

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=NRC
https://robscholtemuseum.nl/?s=Niek+Moute
https://robscholtemuseum.nl/?s=TU+Delft
https://robscholtemuseum.nl/?s=Technische+Universiteit+Delft
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harvard
https://robscholtemuseum.nl/?s=QR+Code
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vaccinatie+Bewijs
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Paspoort
https://robscholtemuseum.nl/?s=2G
https://robscholtemuseum.nl/?s=3G
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ernst+Kuipers
https://robscholtemuseum.nl/?s=D66
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Volksgezondheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gert+Jan+Segers
https://robscholtemuseum.nl/?s=ChristenUnie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kabinet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rutte+IV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tweede+Kamer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maarten+Hijink
https://robscholtemuseum.nl/?s=Socialistische+Partij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Crisis+Maatregel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Maatregel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tijdelijke+Maatregel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Permanente+Maatregel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tijdelijke+Wet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Definitief+Wet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vertrouwensrelatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vertrouwensrelatie+Overheid+Samenleving
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ziekenhuis+Opname
https://robscholtemuseum.nl/?s=Inperking+Grondrecht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Overtreding+Grondwet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vrije+Samenleving
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geen+QE+Code
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stop+2G