NPO | Binnenhof NL | Andere Tijden – Greet Hofmans en het Hof (2002) + Gerard Aalders – Prinses Christina en Greet Hofmans

Greet Hofmans en het Hof  (2002)

Gepubliceerd 4 mrt 2021

Binnenhof NL

Andere Tijden. heeft Interviews Gehouden met Nooit Eerder Gehoorde Kennissen en Vrienden van Greet Hofmans om Er Achter te Komen Wie Hofmans Nu Eigenlijk Was en Wat ze Nu Werkelijk Deed aan het Hof.

Reacties
https://youtu.be/wE3SMhLurF8?si=K9JvpYP8GRXPiKRe

Prinses Christina en Greet Hofmans

De Greet Hofmans Affaire heeft Nooit Bestaan

Bij het Over Lijden van Prinses Christina haalden Vrij Wel Alle Kranten de Oude Mythe van Stal, dat Gezondheid Bidder Greet Hofmans door Koningin Juliana naar Paleis Soestdijk was Gehaald om Christina, die Toen Nog Marijke, Heette van een Ernstige Oog Kwaal te Genezen. Zo schreef bij Voor Beeld Het Parool Van Daag, On Line Editie, dat Christina’s Kwaal voor Juliana Aan Leiding om Zelf Verklaard Gebeds Genezeres Greet Hofmans In te Vliegen, Wat leidde tot Serieuze Spanningen met Prins Bernhard. Geruime Tijd Dreigde Zelfs een Echt Scheiding. Intriges, Spanning en Seks aan het Hof. Dank Zij Prins Bernhard.

Nederlands Befaamdste Hof Intrige is Ten Onrechte Vernoemd naar Greet Hofmans. De Gebed Genezeres zou de Monarchie op haar Grond Vesten hebben Doen Trillen. Maar Wat Hard Nekkig Nog Steeds, Ook van Daag Weer de ‘Greet Hofmans Affaire’ wordt Genoemd, was een Dood Gewone Huwelijk Crisis, met Bernhard en zijn Over Spelige Gedrag als Hoofd Schuldige. Juliana had Er Schoon Genoeg Van.

Op Paleis Soestdijk Woedde als Sinds de Begin Jaren Vijftig een Complete Oorlog tussen Juliana en Bernhard. ‘Juliana Bernhard Crisis’ zou Dan Ook een Betere Om Schrijving van de Affaire zijn Geweest, maar de Mythe wil Nu Één Maal, dat Vorstelijke Huwelijken een Sprookje Zijn en in Koning Sprookjes wordt Niet Gescheiden. Daar Om kreeg Greet de Schuld en Het moet Gezegd, dat ze de Ideale Zonde Bok was.

Ten Onrechte is Al Tijd Beweerd, dat Juliana de Gebed Genezeres naar Soestdijk haalde om Marijke van haar Oog Aan Doening te Genezen. Artsen bleken Daar Toe Niet in Staat, en Daar Om zou Juliana als Diep Gelovige Vrouw haar Hoop op Greet hebben Gevestigd. IJdele Hoop, Weten we Nu, maar Hofmans Groeide Uit tot een Belangrijke Steun voor de Wan Hopige Juliana, die Aan de Lopende Band door Bernhard met Andere Vrouwen werd Bedonderd. Hij nam zijn Toen Malige Favoriete Vriendin Lady Ann Or Lewis  Zelfs Mee op Familie Vakantie naar Zwitserland. Wel Bevredigend voor hem, maar Vernederend voor Juliana.

Greet Hofmans Groeide In die Situatie Steeds Meer  Uit tot Juliana’s Steun en Toe Verlaat en Beide Vrouwen werden Vriendinnen. Greet was Regel Matig Op het Paleis te Vinden. Maar In Vloed op Staat Zaken, Zo als Bernhard heeft Beweerd, had ze Niet.

Het was Bernhard, Niet Juliana, die Hofmans naar het Hof heeft Gehaald. In Tegen Stelling tot zijn Vrouw ging Bernhard door voor Zakelijk, maar in Religieus Op Zicht was hij Minstens Net Zo ‘Zweverig’ als Juliana. Bernhard wilde zijn Lieveling Paard naar de Olympische Spelen van 1952 Sturen en had Greet, die een Vriend had Aan Bevolen, om Raad Gevraagd. Greet zou  en Bernhard dacht Daar zijn Voor Deel Mee te kunnen Doen.

Humor kon de Goede Greet Niet worden Ontzegd. Ze adviseerde Bernhard een Dieet met Veel Vlees en Room. Ook Gehakt Balletjes Geweekt in Melk zouden de Conditie van zijn Ren Paard ten Goede komen. Hooi en Gras, het Reguliere Voer, Raadde ze Af. Bernhard heeft Achter Af Beweerd, dat hij Greet op de Proef had willen Stellen met zijn Vraag en dat hij Er Uiteraard Niet In was Getrapt. We Weten, dat de Prins Wel Vaker Loog. Zo Vaak Zelfs, dat je er Boeken Mee kunt Vullen  Wat ik Ook Daad Werkelijk heb Gedaan.

Wat was Er In die Tijd Eigenlijk aan de Hand? In de Buiten Landse Pers doken Verhalen Op over de Crisis op Soestdijk, maar de Nederlandse Pers hulde zich in Diep Stil Zwijgen. Over het Koning Huis schreef je als Krant Uit Sluitend Positief Gestemde Stukken.

De Zo Genaamde Greet Hofmans Affaire ging In Feite Helemaal Niet over Hofmans, maar Over de Onhoudbare Situatie op Soestdijk. Juliana was het Spuug Zat, dat Bernhard Vrijwel Permanent op Reis was, Met Tal Loze Vriendinnen het Bed In Dook en zich Zelfs door Één van hen, Lady Ann, liet Vergezellen als het Gezin met Vakantie Ging.

Juliana had Het, Kort Om, Helemaal Gehad met haar Over Spelige Echt Genoot. Hij bemoeide Zich Ook Nauwelijks met hun Kinderen en in Tegen Stelling tot haar Zelf Koesterde hij Ultra Rechtse Politieke Ideeën en Ging hij Om met  Vrienden, die zij Verafschuwde.

Juliana Probeerde in de Koude Oorlog, Tot Af Schuw van Bernhard, een Matigende Rol te Spelen.

Scheiden was in de Tijd Vrij Wel Onmogelijk, Al heeft Juliana Er Wel Mee Gedreigd. Een Scheiding zou een Einde Hebben Gemaakt aan Bernhards Extra Vagante Luxe Leventje van Reizen, Feesten en Uit Gaan. De Prins besefte Maar Al te Goed, dat hij zijn Status Uit Sluitend aan zijn Vrouw had te Danken. Om zijn Playboy Leventje te Redden Begon hij Geruchten Rond te Strooien. Greet zou een Grote In Vloed hebben op de Koningin en haar zelfs in Staat Zaken Adviseren.

Tegen Minister President Willem Drees beweerde Bernhard, dat zijn Vrouw Stapel Gek was eworden en door de Rechter uit de Ouderlijke Macht moest worden Gezet. Drees vond, dat een ‘Waan Zinnige Gedachte’. Het Laatste Wat hij Wilde was een Koning Crisis, want die zou Ook zijn Eigen Positie Fors kunnen Aan Tasten. Boven Dien stond Drees Pal achter de Koningin.

Om een Op Lossing te Forceren benaderde Bernhard in het Geheim het Duitse Week Blad Der Spiegel met Verzonnen Verhalen over de Zo Genaamde Hof Intriges van Greet, de Hofmans Affaire was Geboren.

Dat het Kabinet de In Voer van Der Spiegel in Nederland Verbood, kon Niet Voor Komen, dat het Nieuws Hier Toch Door Sijpelde. Een Commissie van Wijze Mannen moest de Kwestie Op Lossen. Ook Bernhard en Juliana werden door de Commissie Gehoord. Bernhard loog Alles aan Elkaar Vast en de ‘Wijze Mannen’ Geloofden hem. De Prins bereikte Wat hij Wilde en kon zijn Buiten Sporig Luxe Leventje op Kosten van de Nederlandse Staat Gewoon Voort Zetten.

Het Echt Paar is Sinds de Affaire Altijd in Gescheiden Vleugels van Paleis Soestdijk Blijven Wonen, Al werd Tegen Over de Buiten Wereld de Schijn van een Harmonieus Huwelijk Op Gehouden.

We moeten de Dingen Benoemen, Zo als ze Zijn en met Christina ook Eindelijk eens de Mythe van de Greet Hofmans Affaire ten Grave Dragen. Het was de Juliana Bernhard Huwelijk Crisis. Met Hofmans had de Greet Hofmans Affaire Niets te Maken

https://www.gerardaalders.nl/monarchie/prinses-christina-en-greet-hofmans/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerard+Aalders
https://robscholtemuseum.nl/?s=NPO
https://robscholtemuseum.nl/?s=Binnenhof+NL
https://robscholtemuseum.nl/?s=Andere+Tijden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Thijs+Quispel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Alden+Hatch
https://robscholtemuseum.nl/?s=Der+Spiegel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Der+Spiegel+Verbod
https://robscholtemuseum.nl/?s=Greet+Hofmans
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebed+Genezeres
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebed+Genezing
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ideale+Zonde+Bok
https://robscholtemuseum.nl/?s=Advies+in+Staat+Zaken
https://robscholtemuseum.nl/?s=Steun+Juliana
https://robscholtemuseum.nl/?s=Steun+Toe+Verlaat+Juliana
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Gerbrandy
https://robscholtemuseum.nl/?s=Louis+Beel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willem+Drees
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koningin+Juliana
https://robscholtemuseum.nl/?s=Juliana+Canada
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diep+Gelovig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zweverig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Prins+Bernhard
https://robscholtemuseum.nl/?s=Commandant+Binnen+Landse+Strijd+Kracht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ultra+Rechts+Politiek+Idee
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bernhard+Londen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bernhard+Biografie
https://robscholtemuseum.nl/?s=1001+Club
https://robscholtemuseum.nl/?s=Luxe+Leven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Reizen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Feesten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Uit+Gaan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Playboy
https://robscholtemuseum.nl/?s=Playboy+Leven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Over+Spelige+Echt+Genoot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lady+Ann
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ann+Or+Lewis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Juliana+Bernhard+Crisis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huwelijk+Crisis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Crisis+op+Soestdijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vorstelijk++Huwelijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Prinses+Marijke
https://robscholtemuseum.nl/?s=Prinses+Christina
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oog+Aan+Doening
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hof
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hof+Intrige
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hof+Houding
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koning+Huis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koning+Sprookje
https://robscholtemuseum.nl/?s=Echt+Scheiding
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gescheiden+Wonen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gescheiden+Wonen+op+Soestdijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Soestdijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paleis+Soestdijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vleugel+Soestdijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Het+Oude+Loo
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ursula+Kliniek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wijze+Mannen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Commissie+van+Wijze+Mannen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaren+50
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaren+Vijftig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Olympische+Spelen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Olympische+Spelen+1952
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koude+Oorlog
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leven+op+Kosten+Nederlandse+Staat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Luxe+Leven+op+Kosten+Nederlandse+Staat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koning+Crisis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Familie+Vakantie+Zwitserland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zwitserland

1 Comment

  1. Psychopaten/narcisten (psychopaat = 100% narcist) zoals kerngestoorde aartsleugenaar Bernhard, zijn notoir overspelig (en comorbide vaak horror pedofielen).
    Koningin of zelfs keizerin (nep, zoals in dit geval, of echt)…..meer dan een prooidier ben je niet.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.