NOS – SP Kamerlid door fout met Kamer bel afwezig: motie over zorgsalaris niet aangenomen + Venijnig eind aan tweedaags debat over compensatie wet toeslagen affaire

SP Kamerlid Renske Leijten baalt. Vandaag werd er in de Tweede Kamer gestemd over een voorstel van haar partij en de PvdA om het zorgpersoneel, dat het zwaar te verduren heeft gehad in de Corona Virus crisis, structureel beter te belonen. Maar omdat de stemming bel niet klonk, ging Leijten niet naar de plenaire zaal om te stemmen. De stemmen staakten met 70 tegen 70.

Het ging om een hoofdelijke stemming, waarbij alle aanwezige Kamerleden persoonlijk moeten aangeven of ze voor of tegen zijn. Vanwege de Corona Virus beperkingen doet de Kamer, dat in groepen van 50 Kamerleden, zodat ze voldoende afstand van elkaar kunnen houden.

Gesprek

Om een nieuwe groep Kamerleden naar de plenaire zaal te krijgen, wordt in de regel de stemming bel geluid, die in het hele gebouw te horen is. Maar dat is niet gebeurd bij de groep Kamerleden met wie Leijten had moeten stemmen.

Het is ontzettend klote“, zegt ze achteraf. “Ik had een afspraak met mensen van buiten de Kamer. Ik zat tijdens het gesprek klaar voor de stemming bel, maar die ging niet! Dat het een belangrijke kwestie voor haar was bleek wel toen ze gisteren een tweet over de stemming verstuurde.

profielfoto  SP @SPnl

Alleen applaus is niet genoeg. Morgen wordt er gestemd over echte waardering voor de zorg. @d66 kijken jullie even mee? 👇

Twitter, 15 jun. 2020 ⋅ 3:57

https://Twitter.com/SPnl/status/1272498399095521286

Volgens een woordvoerder van de Tweede Kamer is de bel inderdaad niet geluid, door een menselijke fout. Ook Kamerlid Kees Verhoeven van D66 zat volgens de woordvoerder daardoor niet in de zaal. Als beiden wel aanwezig waren geweest, was de uitslag 71 – 71 geweest.

De afwezigheid van Leijten betekent niet het definitieve einde van het voorstel. Omdat de stemmen staakten, terwijl de Tweede Kamer niet voltallig aanwezig was, komt er nog een herkansing.

Volgende week wordt er opnieuw gestemd over de motie van PvdA leider Lodewijk Asscher en SP leider Lilian Marijnissen. Daarin wordt het kabinet opgeroepen om met een plan te komen voor betere arbeidsvoorwaarden en een hogere beloning voor het zorgpersoneel.

Aangepast

https://NOS.nl/artikel/2337485-SPkamerliddoorfoutmetkamerbelafwezigmotieoverzorgsalarisnietaangenomen.html

Venijnig eind aan tweedaags debat over compensatie wet toeslagen affaire

Het venijn van het debat over de compensatie wet voor gedupeerden van de kinderopvang toeslag affaire zat in de staart. De spanning liep op aan het eind toen bleek, dat een bepaald document niet was gedeeld met de Commissie Donner, die onderzoek heeft gedaan naar de werkwijze van de Belastingdienst.

Hier vallen mijn schoenen van uit“, zei SP Kamerlid Renske Leijten. Ik ben witheet“, zei CDAer Pieter Omtzigt. De twee zijn de aanjagers van de toeslagen affaire, die zich al jaren voortsleept. Kamerleden beklagen zich al lange tijd over de gebrekkige informatievoorziening.

Leijten en Omtzigt namen minuten de tijd om hun frustratie te uiten. “Ik kan me die woede goed voorstellen“, zei Kamervoorzitter Arib:

De toeslagen affaire draait om duizenden ouders, die er onterecht van zijn beschuldigd dat ze hebben gesjoemeld met toeslagen voor kinderopvang. Veel mensen moesten (tien)duizenden euro’s terugbetalen en kwamen daardoor in de problemen.

Creperen

In de bedoelde notitie werden allerlei problemen genoemd, die bekend waren bij de Belastingdienst, maar het document is niet doorgegeven aan de onderzoekscommissie.Er werd besloten: wij laten die ouders creperen onder beslag, ook al weten we dat het onterecht is“, gaf Leijten als voorbeeld.

We zitten hier Sherlock Holmes te spelen“, vulde Omtzigt aan. Detective, dat is wat wij zijn geworden de afgelopen drie jaar.” Omtzigt vroeg aan Kamervoorzitter Arib om te gaan praten met premier Rutte hoe dit kon gebeuren. “Ik vind dit buitengewoon kwalijk van het kabinet.”

De voorzitter zei zich de woede goed te kunnen voorstellen en zei toe in gesprek te gaan met de premier overde informatiepositie van de Kamer“. Staatssecretaris Van Huffelen beloofde na te gaan hoe de notitie niet bij Donner was beland.

Meer schadevergoedingen

Het debat begon nog tamelijk rustig, omdat Van Huffelen er van tevoren de angel al deels had uitgehaald. Eerder vandaag werd namelijk al duidelijk, dat meer ouders in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

De staatssecretaris van Financiën besloot daartoe op verzoek van de Kamer, die er in het eerste deel van dit debat, vorige week, om had gevraagd. Het gaat om de groep ouders, die onterecht het predicaat ‘opzet en of grove schuld’ hebben gekregen van de Belastingdienst.

Doorlooptijden

Mensen kregen dat stempel als ze volgens de fiscus onjuiste informatie hadden gegeven. Daar bleek lang niet altijd bewijs voor te zijn, maar de gelabelde ouders kwamen wel in de problemen. Aanvankelijk was het kabinet van plan deze ouders alleen het bedrag terug te geven, dat ze ooit hebben betaald. Maar daar kwam Van Huffelen dus van terug.

In het debat kwam nog een aantal andere zaken aan de orde. Verschillende Kamerleden drongen erop aan, dat geen van de fiscus medewerkers die betrokken waren bij de toeslagen affaire nog in contact mocht komen met ouders bij het afhandelen van de compensatie.Bij de opstart van de hersteloperatie was er nog sprake van dat zij meewerkten, onder meer om de systemen te leren aan anderen“, zei de staatssecretaris. “Maar nu niet meer.”

Eerste honderd ouders

Verder ging het over de termijn, waarop ouders geld kunnen verwachten. “Ik vind het van belang om de doorlooptijden te halen, die we beloven. Daar is mij alles aan gelegen“, concludeerde Van Huffelen. Ze sprak over zes maanden en dan in het uiterste geval nog eens zes maanden.

Morgen stemt de Tweede Kamer over de wet, Van Huffelen hoopt in juli aan de slag te kunnen met de regelingen. “Het doel is om in juli de eerste honderd ouders te compenseren“, zei ze.

Toen de rust een beetje was weergekeerd in de Kamer, gaf voorzitter Arib een compliment aan haar “vasthoudende” leden.Dankzij de samenwerking van coalitie en oppositie ligt er een mooie wet, waar we morgen over zullen stemmen. Ik ben daar trots op: heel goed gedaan.”

NOS, 17 juni, 22:42

https://NOS.nl/artikel/2337630-Venijnig-eind-aan-tweedaags-debat-over-compensatiewettoeslagenaffaire.html

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Renske+Leijten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Omtzigt