Noordkop Nieuws – Schoolontbijt, burgemeester eet mee op de Branding Den Oever + Stichting Jas – Keek op de Week (44) met ……. + Mike Deutekom – Onkruid Hollands Kroon groeit door

Schoolontbijt, burgemeester eet mee op de Branding Den Oever

Den Oever – Op basisschool De Branding was het maandagmorgen een drukte van belang. 50 leerlingen en enkele leerkrachten genoten samen met de burgemeester van een gezond ontbijt.

Een goed ontbijt is van groot belang om de morgen fris van start te gaan. Vroeger ging 1 op de 5 kinderen zonder ontbijt naar school maar gelukkig komt dit bijna niet meer voor.

Toch blijft het ontbijt belangrijk en dan ook vooral een gezond ontbijt. Het is misschien wel lekker al die zoetigheid zoals jam en hagelslag, maar begin de dag vooral goed en gezond.

Tijdens de 15e editie van het Nationaal Schoolontbijt, de week waarin ruim 550.000 kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 3.000 basisscholen, vinden ook Burgemeester ontbijtjes plaats. In Noord-Holland ontvangen de burgemeesters van 32 gemeenten schoolkinderen uit de buurt voor een gezamenlijk ontbijt op het stadhuis.

Burgemeester Nawijn ging dus ontbijten in Den Oever op basisschool De Branding. De kinderen vonden het allemaal reuze interessant om te ontbijten met de burgemeester en vroegen hem dan ook het hemd van het lijf over hoe hij ontbijt.

Na afloop ging hij dan ook voldaan en goed gevuld weer naar het gemeentehuis in Anna Paulowna om daar zijn werkzaamheden te starten.

https://player.demediahub.nl/video/84667896/nationaal-schoolontbijt-de-branding-den-oever

Noordkop Nieuws, 6 november 2017

https://noordkopnieuws.nl/schoolontbijt-burgemeester-eet-mee-op-de-branding-den-oever

Keek op de Week (44) met …….

Hollands Kroon – Dieptepunt in Hollands Kroon van week 44 van 2017 (29 okt. t/m 4 nov.).

Huilie huilie, boeh boeh.

Aldus de strekking van de afscheidsrede van Meskers, die volgend op de negatieve berichten en aan de dag komingen over het weinig verheffend tekort op het laatste timmermansklusjes aan MFA De Ontmoeting en het Kroondomein bij de aanvang van de raadsvergadering met kompaan Westerkamp het bijltje er bij neergooide en daarmee een pijnlijke, wellicht tot het op het bot gaande, ondervraging van de raad voorkwam om later de voornoemde afscheidsrede onder zelfcensuur af te kunnen steken. Bescherming van de coalitie en politiek tot de laatste snik zullen we maar zeggen?!

De budgetoverschrijding van rond de 30% is in HK/AP geen uitzondering; bij de bouw in 2009 van MFA De Ontmoeting werd eenzelfde score gerealiseerd met dit verschil, dat die 30% hier rond de € 4.000.000 was en de toenmalige wethoudster Franken kwam er mee weg met volledige instemming van de raad, een notitie te laten schrijven opdat ter leering en de vermaeck zulks nooit weer zou gebeuren (zie dieptepunten HK week 43). Mede oorzaak destijds was het ontbreken of beter gezegd de weigering van de aangestelde ambtelijke toezichthouder zijn taak daadwerkelijk uit te voeren en zoiets merk je natuurlijk pas als een project afgelopen is en de balans opgemaakt wordt. Tussentijds doe je als B&W/raad natuurlijk niks, verbaas je er niet over dat rapportage uitblijft en en ga je door mijmerend in je stoel door het raam naar buiten blijven staren met als achtergrond filosofie, dat het stomme volk er uiteindelijk toch wel voor op draait.

Buitengewoon schrijnend is ,dat heden ICT een factor van formaat is bij nieuwbouwprojecten en bedrijfsvoering; immers deze gemeente geeft op over de invoering van het digitale systeem in Hollands Kroon, maar diezelfde elementaire ICT beheerssystemen blijken hier niet te werken of misschien beter gezegd; men wil deze systemen niet gebruiken, of is er te stom voor.
Per dag kunnen het aantal gewerkte uren, materialen, S-curve etc. ingevoerd worden, zodat het kosten verloop van het project dagelijks bijgehouden kan worden, waarbij de uit het raamstaarder alleen nog een blik op zijn beeldscherm hoeft te werpen.

Bureau Greep stelde in 2003 bij een onderzoek naar het ambtenarenapparaat in AP, dat allen ontslagen moesten worden. Dat deed men en ze kwamen vervolgens, in een iets ander rangorde weer terug – waar haal je zo gauw al die mannen vandaan? Bij de introductie van HK in de Ontmoeting heeft Nawijn ooit nog een babbeltje gehouden over een mogelijke reorganisatie, maar verder is weinig naar buiten getreden.

Vrouw Van der Horst, uit Heemskerk met Nawijn meegekomen, en Cremers en nog iemand vormden een ‘directie’, die het reorganisatievarkentje moesten wassen en op moderne leest schoeien. Het systeem moest totaal op zijn kop; eigen verantwoordelijkheid, werken in zelfsturende teams, thuis werken, men beoordeelt elkaar en chefs zijn nooit meer nodig. Fijn, zijn die al vast uitgespaard!

Saillant detail is dat Van der Horst in Heemskerk hoofd van een administratieve afdeling was en dat zij, zo vertelde iemand uit die afdeling Stichting JAS, ooit een keer haar hoofd om de hoek van de deur stak om de dames en heren te vertellen, hoe zij het wilde hebben en zich daarna nooit weer liet zien – dat is nog es krachtig (re)organiseren.

Nu is het zo, dat bij enkele zeer grote en bekende firma’s in dit land zo’n zelfsturend systeem ongeveer 20 jaar geleden is ingevoerd en uitgeprobeerd, waarna men er na enkele jaren vanaf heeft gezien. De uiteindelijk reden is een eenvoudige; en dat is de onvolmaaktheid van de mens, die altijd en onder alle omstandigheden sterk geneigd is eerst naar het eigen voordeel te kijken en vervolgens naar de omgeving, waarvoor hij uiteindelijk bezig is. Deze systemen kunnen wel werken, maar bij een algemeen gebrek aan heiligen onder het mensdom is het aanbevelenswaardig zich niet aan zulke experimenten te buiten te gaan.

Dat wisten mevrouw Van der Horst & co kennelijk niet, maar ze hebben zoiets ook niet in de praktijk van het leven meegemaakt en slappe half zachte levensfilosofietjes uit het post babyboomers tijdperk doen het tegenwoordig goed in het sociale ‘wetenschap’ wereldje en, niet te veronachtzamen, ze verdiende er een mooie boterham mee. Dat de boel vervolgens in elkaar dondert, zal ze een zorg geweest zijn – ze deden toch hun best?

Buiten de vraag, of er een aantal druiloren in het ambtenarenapparaat zitten, die hun culturele inslag ingegoten hebben gekregen vanuit de zandige bodem van Anna Paulowna en die morgen nog ontslagen zouden moeten worden (kost wel stemmen hoor) lijkt de eigengereidheid van het vroegere Anna Paulowna geheel geïnfiltreerd te zijn in Hollands Kroon. Een feit, dat Meskers had moeten weten want hij zit al van voor 2000 in de raad en dit fenomeen kan hem niet ontgaan zijn – of kwam het de raad destijds wel uit en bestonden er onzichtbare communicatielijnen?

Hoe het ook zij; CDA, VVD en niet te vergeten de PvdA, waar tijdens zijn afscheid Feiko van der Laan begin dit jaar nog stelde, dat zijn partij in 90% van de gevallen had mee gestemd met de huidige coalitie en daar nog buitengewoon trots op was ook, zijn deze partijen aan te wijzen als hoofdschuldigen. Zij moeten allen als door de wol geverfde (waterverf?) lokale politici al jaren geweten hebben van de bende op bestuursgebied, maar daar al die jaren nooit daadwerkelijk iets aan gedaan. Nee, als klap op de vuurpijl delegeerde de coalitie zelfs bevoegdheden naar Nawijn & co, waarvan de burgemeester zich op bestuurlijk niveau niet beheersen kon gezien zijn tentoongestelde minachting richting diverse burgers en zijn baantje derhalve niet verlengd kan zien, en waarvan de twee effe gauw ‘vrijwillig’ of beter gezegd berekenend, op eigen initiatief, afgetreden wethouders, het slachtoffer zijn van hun eigen wanbeleid.

En Meskers? Die is lijsttrekker voor de VVD geworden bij de komende gemeenteraad verkiezingen – tja, dan snap je echt niet veel!

Stichting Jas, zondag 5 november 2017

http://www.stichting-jas.nl/2017/11/keek-op-de-week-44-met.html

Onkruid Hollands Kroon groeit door

Schager Courant, 7 november 2017

Schager Courant, 7 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo