Noordkop Centraal – PGGM wil investeren in Pallas + Edwin van der Schoot – Pensioenfonds PGGM overweegt forse investering in nieuwe reactor Petten

PGGM wil investeren in Pallas

Petten – Pensioenbelegger PGGM overweegt een flink belang te nemen in de nieuwe kernreactor Pallas in Petten. Dat schrijft De Telegraaf.

De huidige kernreactor in het Noord-Hollandse dorp is in 1961 gebouwd en is de grootste van wereldwijd zes reactoren, die grondstoffen produceren voor nucleaire geneeskunde.

In 2013 besloot het kabinet, dat er een nieuwe reactor gebouwd moest worden, maar dat de financiering uit private middelen moest komen. Wel zouden het Rijk en de provincie Noord-Holland samen 80 miljoen euro lenen.

In de markt zingt volgens De Telegraaf een bedrag rond van 500 tot 800 miljoen euro, dat nodig is voor de nieuwe reactor, die Pallas gaat heten. Hoe groot het aandeel van PGGM wordt is niet bekend gemaakt.

Noordkop Centraal, 05-06-2019 | 08:53:04, laatst gewijzigd: 05-06-2019 | 08:53:05

https://www.noordkopcentraal.nl/nw-28464-7-3722743/nieuws/pggm_wil_investeren_in_pallas.html

Pensioenfonds PGGM overweegt forse investering in nieuwe reactor Petten

Petten – Pensioenbelegger PGGM overweegt een flink belang te nemen in de nieuwe kernreactor in Petten. De investering is goed nieuws voor zo’n 30.000 patiënten per dag, die nucleaire therapie ondergaan met materiaal uit Petten.

De huidige kernreactor in Petten is in 1961 gebouwd en is de grootste van wereldwijd zes reactoren, die grondstoffen maken voor nucleaire geneeskunde. De overige staan in België, Australië, Zuid-Afrika, Polen en Tsjechië. Petten sluit binnen tien jaar.

Het gebruik van medische isotopen, radioactief bewerkte atomen voor de bestrijding van kanker en hart en vaatziekten, neemt een grote vlucht door de vergrijzing en daarmee de toename van het aantal mense,n dat met kanker of hart en vaatziekten wordt geconfronteerd.

De stijgende welvaart in opkomende markten leidt ook tot een betere gezondheidszorg en meer vraag naar geneesmiddelen. Daarmee zou de productie van de isotopen voor PGGM ook financieel een aantrekkelijke investering zijn.

In 2013 besloot het kabinet al, dat er een nieuwe reactor gebouwd moest worden, maar dat de financiering ervan uit private middelen moest komen. Wel zouden Rijk en provincie Noord Holland samen 80 miljoen euro lenen.

In de markt heet het, dat de nieuwe reactor, de Pallas, tussen de 500 en 800 miljoen euro kan kosten. Een stichting werkt aan de voorbereidingen en wil in 2020 vergunning aanvragen voor de bouw van een kernreactor. Die kan dan in 2025 operationeel zijn.

200 miljard

PGGM belegt onder meer de pensioenen van verpleegkundigen (Pensioenfonds Zorg en Welzijn, PFZW) en het huisartsenpensioenfonds. PGGM meent, dat de nieuw te bouwen reactor goed bij zijn achterban past.

PFZW is met afstand de grootste klant van PGGM, voert een medisch verantwoord beleggingsbeleid en was daarom ook al een van de eerste in Nederland, die beleggingen in tabak in de ban deed. Het fonds heeft bijna 2,8 miljoen deelnemers en zo’n 200 miljard euro aan vermogen.

PGGM wil niet inhoudelijk reageren. De stichting, die werkt aan de voorbereidingen van Pallas wel: “We zijn hard bezig de doelstellingen, die het kabinet ons heeft gesteld te behalen. We zijn vergevorderd in de gesprekken met investeerders en verwachten later dit jaar informatie te kunnen geven over de vervolgfinanciering.”

In 2018 werd al bekend dat het Argentijnse bedrijf Invap samen met het Nederlandse TBI de reactor gaat bouwen.

Helderse Courant, 5 juni 2019, 12:01

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190605_73632802/pensioenfonds-pggm-overweegt-forse-investering-in-nieuwe-reactor-petten

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pallas
https://robscholtemuseum.nl/?s=Petten