Noordhollands Dagblad – Succesvol Zeestad mag tweede termijn + Snelle gunning stadhuisverbouw + Arie Booy – ‘Financiën Willemsoord BV steeds beter’

Succesvol Zeestad mag tweede termijn

Wegens succes geprolongeerd. Dat geldt wellicht ook voor Zeestad BV.

Burgemeester en wethouders willen de gemeenteraad binnenkort voorstellen de ontwikkel maatschappij na afloop van de huidige periode, op 1 januari 2019, een nieuwe termijn van vijf jaar te gunnen. Volgens wethouder Lolke Kuipers (D66) ’hoef je maar rond te kijken en te zien hoe Den Helder op veel plekken is opgeknapt, om te weten dat Zeestad zijn bestaansrecht heeft bewezen.’

Stroperigheid

Zeestad, waarvan gemeente en provincie elk voor de helft aandeelhouder zijn, werd tien jaar geleden in het leven geroepen. De organisatie moest de stadsvernieuwing een impuls geven. Er gebeurde op dat punt namelijk te weinig in Den Helder. Veel plannen en ideeën verzandden in ambtelijke stroperigheid, steeds weer nieuwe rapporten van onderzoeksbureaus en eindeloze discussies in de gemeenteraad.

,,Zeestad moest het grote stadsvernieuwingsplan dat de gemeenteraad had vastgesteld uitvoeren, door op enige afstand van de ambtelijke organisatie en politiek te opereren. Dat is goed gelukt.’’

Invloed

Critici in de gemeenteraad stellen dat Zeestad te eigengereid is en politici daar geen invloed op hebben. Als jongste voorbeeld wordt de komst van de beting genoemd, als kunstwerk op het stationsplein tegenover vishandel Boon. Kuipers: “De gemeente is aandeelhouder, vertegenwoordigd door het college en het college is verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. Die heeft dus wèl invloed. Maar het is niet de bedoeling dat de politiek over elk detail discussieert. Dan gebeurt er weer niks. Wat die beting betreft: daar zijn zóveel mensen en organisaties bij betrokken, dat je echt niet kunt spreken van een Zeestad actie.”

Noordhollands Dagblad, 13 september 2019, 21:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/succesvol-zeestad-mag-tweede-termijn

Snelle gunning stadhuisverbouw

Noordhollands Dagblad, 14 september 2017

Noordhollands Dagblad, 14 september 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

‘Financiën Willemsoord BV steeds beter’

Het gaat steeds beter met de financiën van Willemsoord. Dat blijkt uit de rapportage over het afgelopen half jaar, die maandagavond besproken wordt in de raadscommissie Stadsontwikkeling.

“Het gaat goed met de verhuur en de normale onderhoudskosten zijn duidelijk in beeld”, meldt directeur Hans Broekmeulen van de BV. “Om de verhuur te stimuleren en de opbrengsten te verhogen zal er geïnvesteerd moeten worden. Met slechts één jaar een positief saldo van een bescheiden € 25.000 is er nauwelijks geld om dit te doen. Daar zal in samenwerking met de gemeente naar gekeken moeten worden”, aldus Broekmeulen.

De Stadspartij liet een week geleden weten, dat het niet de bedoeling is, dat Willemsoord BV geld gaat lenen om de nachthoreca op de werf te huisvesten. Maar dat geld is nodig voor de verbouwing van Gebouw 51 en die investering komt weer terug uit de huurpenningen, die de cafés aan Willemsoord gaan betalen. Uiteindelijk zal Willemsoord ook aan deze huurders gaan verdienen. Daar komt bij dat de terrassen voor meer levendigheid op het terrein kunnen gaan zorgen.

Volgens Broekmeulen liggen er groeikansen in de haven, gebouwen (51 met horeca kwartier), 72 met nieuwe invulling en het laten groeien van de evenementen. ,,De inkomsten, zoals begroot, worden gehaald en op sommige punten zijn ze zelfs beter, dan begroot”, stelt de directeur. Voorts gaat de verhuur goed en er is steeds minder ruimte beschikbaar. Momenteel wordt onderhandeld over de gebouwen 39 en 72 om die in zijn geheel te verhuren, dan wel te verkopen. In 39 komt een fietsenfabriek en in 72 een auto restaurateur. Mocht dat succesvol zijn, dan resteert alleen nog gebouw 66.

Noordhollands Dagblad, 10 september 2017, 20:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/financien-willemsoord-bv-steeds-beter