Noordhollands Dagblad – Saris voerde slechts kleine extra hoeveelheid radioactief afval van reactor Petten af naar COVRA + NVS ontkent nucleair gesjoemel bij NRG Petten

Saris voerde slechts kleine extra hoeveelheid radioactief afval van reactor Petten af naar COVRA

Petten – In de periode dat Frans Saris directeur van ECN was (1996-2002), is slechts een kleine hoeveelheid extra afval van de kernreactor in Petten afgevoerd naar Zeeland. Dat meldt COVRA, waar het radioactief afval uit Petten wordt opgeslagen.
Volgens Saris is onder zijn leiding al het laag- en middelradioactief afval uit Petten voor april 2002 afgevoerd naar COVRA. Uit het feit dat er nu opnieuw laag- en middelradioactief afval in Petten aanwezig is, concludeert de oud-topman van ECN dat NRG – dochterbedrijf van ECN en exploitant van de reactor – illegaal afval heeft gezet bij het historisch afval dat nog naar COVRA moet worden afgevoerd.

Vraag is of het klopt dat destijds al het laag- en middelradioactief afval al is afgevoerd. Volgens COVRA is in genoemde periode een kleine hoeveelheid extra afval aangeboden vanuit Petten. Dat lijkt in tegenspraak met de door Saris geschetste opruimactie. Volgens COVRA is NRG bovendien één van de klanten die jaarlijks afval aanbiedt.

Saris hekelt de veiligheidscultuur bij NRG. Hie diende een officiële klacht in bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Hij waarschuwt onder meer voor mogelijke terroristische dreiging als gevolg van een gebrekkige beveiliging in Petten.

Volgens de ANVS dreigt er echter geen gevaar bij de kernreactor in Petten. ,,We nemen de klacht via een serieus traject in behandeling. Maar er is nu geen reden om aan te nemen dat het onveilig is’’, aldus een woordvoerster van de ANVS.

De directie van ECN/NRG doet afstand van de beweringen van Saris. ’Het afval ligt veilig opgeslagen en voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving.’

Saris heeft sinds hij met veel bombarie vertrok bij ECN meerdere keren de publiciteit gezocht. Zo schreef hij een boek waarin hij beweerde dat Petten in november 2001 aan een meltdown was ontsnapt. Iets wat later door toenmalig minister Cramer werd weersproken.

Hij maakt er geen geheim van dat hij vreest dat ECN failliet gaat door de ’nucleaire ellende’ bij NRG en dat daarmee ook alle kansrijke duurzame activiteiten van het bedrijf ten onder gaan.

NHD, 23 mei 2016

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/metropool/article28110101.ece/Saris-voerde-slechts-kleine-extra-hoeveelheid-radioactief-afval-van-reactor-Petten-af-naar-COVRA_?lref=SL_5

ANVS ontkent nucleair gesjoemel bij NRG Petten

Petten – Er zijn geen aanwijzingen dat NRG – de exploitant van de kernrector in Petten – in de afgelopen jaren afval uit de actuele productie zou hebben bijgevoegd aan het opgeslagen historisch afval. Dat stelt de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Frans Saris – oud-topman van ECN, het moederbedrijf van NRG – beschuldigt NRG in een brief aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van ´nucleair gesjoemel´.

Volgens de ANVS wordt het radioactief afval conform alle eisen verwerkt en afgevoerd naar Covra in Zeeland. ´Hiervan is een bijgewerkte administratie bij NRG´.

Ook stelt de ANVS dat NRG geen oneigenlijk gebruik maakt van de vergunning om technetium uit bestraald hoogverrijkt uranium te halen. Volgens Saris wordt deze in de praktijk verhuurd aan het bedrijf Mallinckrodt. ´De handelingen met radioactieve stoffen en splijtstoffen worden door medewerkers van NRG uitgevoerd of door competente derden onder verantwoordelijkheid van NRG. De ANVS ziet daarop toe.´

Saris had de minister ook gemeld dat er veel meer dan 800 vaten met historisch afval op het terrein van NRG liggen. Bij de ANVS stelt men echter dat er sinds 2012 1647 vaten zijn geadministreerd. Deze liggen opgeslagen in de Waste Storage Facility.

Ook de aantijging dat er in de reactor geen onderzoeksactiviteiten plaatsvinden, wordt door ANVS ontkend. Als voorbeeld hiervan noemt de ANVS het onderzoek naar gesmolten-zout-reactoren.

NHD, 23 mei 2016

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/metropool/article28105764.ece/ANVS-ontkent-nucleair-gesjoemel-bij-NRG-Petten?lref=SubList