Noordhollands Dagblad – Nucleair afval Petten is allegaartje + Kroniek van een aangekondigde scheiding + 40 miljoen voor opruimen nucleair afval Petten + ’Nieuw centrum in Petten’

Nucleair afval Petten is allegaartje

Petten – Bij NRG is er veel gedoe over het historisch nucleair afval. Inwoners van Petten willen graag dat dit afval wordt afgevoerd naar Zeeland, maar NRG kan dit niet betalen. Maar waar praten we eigenlijk over?

Tussen de 1600 en 1700 stalen vaatjes met radioactief afval liggen er opgeslagen op het terrein van de kernreactor. De stalen vatten (35 liter) zitten opgeborgen in dikke betonnen buizen in ’de pluggenloods’.

Maar wat zit er nu in de vaatjes? Je kunt gerust spreken van een allegaartje. Het gaat om restanten van bestralingsexperimenten, afval afkomstig van de productie van medische isotopen, maar ook om het in stukken gezaagde oude reactorvat van de Hoge Flux Reactor.

Ook restanten van de splijtstof die in Petten werd ontwikkeld voor de inmiddels gesloten kerncentrale Dodewaard en voor het vroegere Duitse atoomschip Otto Hahn is in de vaatjes gestopt. Hoog- en laagradioactief zit door elkaar heen. Onbekend is wat er precies in elk vaatje zit.

Sommige vaatjes zijn ook zodanig aangetast dat de inhoud eruit is gevallen en ergens onder in een opslagbuis ligt. Dit zou komen door tafelzeiltjes die ooit werden gebruikt om de spullen in een keer netjes op te vouwen. Onder invloed van radioactieve straling viel de pvc-coating van de zeiltjes uiteen en vormden zich zoutzuur en andere bijtende stoffen.

NHD, 30 september 2016

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/metropool/article28571366.ece/Nucleair-afval-Petten-is-allegaartje_?lref=r_regionaal

Kroniek van een aangekondigde scheiding

Petten – Jarenlang hielden ze elkaar in een financiële wurggreep: Energieonderzoek Centrum Nederland en haar nucleaire partner NRG. Minister Kamp maakt waarschijnlijk vrijdag de details van de Pettense scheiding bekend.

Waar staan NRG en ECN ook alweer voor?

NRG (Nuclear Research and consultancy Group) is onderdeel van ECN. Het is, zeg maar, de nucleaire tak. NRG exploiteert de Hoge Flux Reactor in Petten waar isotopen worden klaargemaakt voor de behandeling van kankerpatiënten (24.000 per dag). ECN staat voor Energieonderzoek Centrum Nederland. Dit bedrijf houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling van de nieuwste generaties zonnepanelen en windturbines. Daarnaast voert het beleidsstudies uit voor bedrijven en overheden.

Met welke problemen kampen ze?

De afgelopen jaren zat het financieel niet mee. De ruim vijftig jaar oude kernreactor moest voor langere periode worden stilgelegd met als gevolg dat NRG vele miljoenen misliep. Minister Kamp moest NRG te hulp schieten met een lening van 82 miljoen euro. De financiële crisis had ook zijn weerslag op ECN dat zijn eigen vermogen als sneeuw voor de zon zag verdwijnen. Bovendien slaagde ECN er niet in om de teruglopende Rijksbijdrage voor energieonderzoek te compenseren.

Is dat alles?

Nee. NRG komt voortdurend negatief in het nieuws. De veiligheid zou te lijden hebben onder de financiële problemen, zo stellen oud-medewerkers. En deze week bleek dat NRG onvoldoende geld heeft om het in Petten opgeslagen historisch nucleair afval af te voeren naar Zeeland. Voor ECN geldt dat de huidige behuizing in Petten te wensen overlaat. Het heeft de ambitie om de afdeling zon te verhuizen naar het Sciencepark in Amsterdam.

Wat is de oplossing?

Het is geen geheim dat een splitsing tussen ECN en NRG wordt voorbereid. Volgens organisatieadviesbureau Berenschot belemmeren en belasten de nucleaire en duurzame activiteiten elkaar. Zeer waarschijnlijk gaat NRG zelfstandig verder. De Hoge Flux Reactor moet immers in bedrijf blijven totdat de nieuwe reactor Pallas wordt opgestart. De productie van medische isotopen kan niet zomaar worden stopgezet.

En de toekomst van ECN?

De afdeling beleidsstudies van ECN zal waarschijnlijk bij een andere organisatie – genoemd wordt het Planbureau voor de Leefomgeving – worden ondergebracht. De tak, die zich bezig houdt met het toepasbaar maken van wetenschappelijke vondsten, gaat mogelijk verder onder de paraplu van TNO.

Blijft de werkgelegenheid in Petten?

De vraag is of Petten voor de ECN-activiteiten de meest logische plek is als de navelstreng met NRG (en de reactor) wordt doorgeknipt. De Oostblokachtige kantoren bevinden zich in beschermd natuurgebied. En dat is niet echt handig voor een organisatie die flexibel in moet kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Bovendien is Petten relatief ver verwijderd van universiteiten en andere kennisinstellingen.

NHD, 30 september 2016

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/metropool/article28571358.ece/Kroniek-van-een-aangekondigde-scheiding_?lref=r_regionaal

40 miljoen voor opruimen nucleair afval Petten

Petten – Het kabinet stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor het verwerken en het afvoeren van het historisch radioactief afval dat op het terrein van NRG in Petten ligt opgeslagen. NRG had aangegeven de opruimkosten niet te kunnen betalen.

Op het terrein in Petten liggen tussen de 1600 en 1700 vaatjes met nucleair afval. Afgesproken is dat dit afval – deels afkomstig uit de Hoge Flux Reactor – wordt afgevoerd naar Zeeland.

De afgelopen week werd duidelijk dat NRG de hoge kosten die hiermee zijn gemoeid, niet kon opbrengen. Minister Kamp is er van overtuigd dat de 40 miljoen euro voldoende is om de nucleaire activiteiten van NRG te kunnen voortzetten en dat het bedrijf kan blijven voorzien in de levering van medische isotopen aan patiënten wereldwijd.

Het kabinet heeft ook besloten dat de nucleaire activiteiten van NRG worden gesplitst van de overige onderdelen van moederbedrijf ECN.

Het duurzame energieonderzoek van het Energieonderzoek Centrum Nederland wordt per 1 januari 2018 samengevoegd in een nieuw onderzoekscentrum voor energie-innovatie van TNO. Het onderzoek en advies dat ECN uitvoert als ’rekenmeester’ van het kabinet op het gebied van energiesubsidies, de Nationale Energieverkenning en diverse beleidsmaatregelen wordt ondergebracht bij het Planbureau voor de Leefomgeving.

NHD, 30 september 2016

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/metropool/article28574596.ece/40-miljoen-voor-opruimen-nucleair-afval-Petten?lref=vptop

’Nieuw centrum moet in Petten komen’

Petten – Het nieuwe, internationaal toonaangevende, onderzoekscentrum op het gebied van duurzame energie dat ontstaat uit de samenwerking tussen TNO en ECN moet in Petten komen. Dat vindt de Noord-Hollandse gedeputeerde Jaap Bond.

Jarenlang hielden ze elkaar in een financiële wurggreep: Energieonderzoek Centrum Nederland en haar nucleaire partner NRG. Minister Kamp maakt waarschijnlijk vrijdag de details van de Pettense scheiding bekend.
Lees verder…

Bond pleit voor het behoud van de hoogwaardige werkgelegenheid voor de Kop van Noord-Holland. Volgens de gedeputeerde is Petten een prima plek voor het nieuwe kenniscentrum. ,,Ik zie niet in waarom dat beter naar Amsterdam of Delft kan.’’

Op dit moment is nog niet bekend waar het centrum moet komen. Ook is nog niet zeker of de krachtenbundeling ten koste gaat van de werkgelegenheid.

Op 24 oktober heeft de gedeputeerde een gesprek met minister Kamp waar hij dit onderwerp zeker zal aansnijden.

Bond vindt dat de provincie partij is in deze discussie vanwege de bijdrage van 40 miljoen euro aan de nieuwe onderzoeksreactor Pallas die in Petten de plaats in zal nemen van de Hoge Flux Reactor.

Bond is blij met het besluit van het kabinet om NRG (de nucleaire tak van ECN) los te koppelen van de duurzame tak. ,,NRG was een molensteen om de nek van ECN.’’

NHD, 30 september 2016

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/metropool/article28575978.ece/Nieuw-centrum-moet-in-Petten-komen?lref=r_regionaal