Noord Brabants Museum – Brief aan de heer R.D. Posset + Ralph Posset – Deze column is een Open Brief aan het Noord Brabants Museum

Brief aan de heer R.D. Posset

datum: 1 mei 2017
kenmerk: HV/hvl/2017-00267
e: hverhagen@hnbm.nl
t: +31(0)73 6877 806

Geachte heer Posset,

Op vrijdag 28 april heeft u voor de tweede keer kunstuitingen aangebracht op ons pand, te weten aan de zijde van de Beurdsestraat te ’s-Hertogenbosch. Als het gestelde in het artikel in het Brabants Dagblad van 28 april j.l. juist is, heeft u het voornemen in de toekomst kunst aan te brengen, die niet te verwijderen is. U geeft aan zich te realiseren dat dit juridisch niet geoorloofd is.

Voor de duidelijkheid, wij stellen het niet op prijs als u onrechtmatig materialen aanbrengt op onze gebouwen. Wij verzoeken u, zo nodig sommeren wij u, dit in het vervolg na te laten.
Daarbij informeren wij u dat wij de kosten die wij genoodzaakt zijn te maken als gevolg van uw handelen, op u zullen verhalen.

Mocht u de materialen die door u op vrijdag 28 april j.l. zijn aangebracht terug willen hebben, dan kunt u deze tot 10 mei a.s. ophalen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer T. Zwagemakers via het algemene telefoonnummer 073 6877 877.

Met vriendelijke groet,

Han Verhagen
facilitair manager

Deze column is een Open Brief aan het Noord Brabants Museum

Geacht Noord Brabants Museum,

Bij deze reageer ik op jullie schrijven van 1 mei jongstleden.
Jullie sommeren mij in deze brief, om in de toekomst geen kunstuitingen meer aan de buitenzijde van jullie pand aan te brengen.

Helaas kan ik dit niet beloven. Het is natuurlijk wel zo, dat mijn ambities flink hoger liggen, dan het opeisen van muurruimte van een vrij onbeduidend provinciaal museum. Mijn afgelopen twee performances zijn slechts vingeroefeningen voor het grotere en betere werk.
Maar aangezien ik door deze kunstacties voor het eerst enkele verzamelaars uit de regio Den Bosch in mijn atelier heb mogen ontvangen, kan het best zo zijn, dat ik jullie vaker zal verblijden met mijn creatieve uitingen. Alles voor the almighty dollar. Dat zullen jullie als subsidie slurpers ongetwijfeld als geen ander begrijpen.

Verder geven jullie aan, dat ik mijn ‘materialen’ (plotseling geen kunstuitingen meer?) tot 10 mei aanstaande bij jullie kan ophalen. Dank voor deze royale geste.
Ondanks dit gebaar van goede wil heb ik besloten om mijn ‘materialen’ in jullie opslag te laten staan. Die paar tientjes, die ik heb geïnvesteerd, vallen in het niet bij het feit, dat ik nu op mijn cv kan zetten, dat het Noord Brabants Museum werken van mij in haar collectie heeft.

Tenslotte laten jullie weten, dat jullie in de toekomst de kosten, die jullie genoodzaakt zijn te maken om mijn werken van jullie pand te verwijderen, op mij zullen verhalen. Ik dank jullie vriendelijk voor dit dreigement.
Ik wil jullie bij deze laten weten, dat ik deze kosten zal weigeren te betalen. Dat betekent, dat u als museum naar de rechter moet stappen om het geld te vorderen. Ook dan zal ik weigeren te betalen. En dat kan weer tot gevolg hebben, dat ik in het gevang terechtkom om mijn kunstuitingen. Dat zal verreweg mijn mooiste performance worden. Een kunstenaar, die achter de tralies zit, omdat een museum hem heeft aangeklaagd. Ik zal worden gezien als een ware culturele martelaar.
Niets dan lof, beroemdheid en ‘shitloads of money’ zal mijn deel zijn.

Nu ik er nog eens over nadenk, weet ik het zeker. Ik zal jullie binnenkort wederom bezoeken. De ware kunstenaar is immer onverschrokken en tot experimenteren bereid.
Tot dan!

Niets dan liefs en verwarring van uw eigenste Volkskunstenaar,

Ralph Posset

1 Comment

  1. heleen van der leest 8 mei 2017 op 22:44

    Ralph is in elk geval origineel. Of het verstandig is????

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.